Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Outsourcing zatrudnienia

Outsourcing zatrudnienia

Outsourcing zatrudnienia

Pracodawcy często doceniają zalety zaawansowanego outsourcingu zatrudnienia, który umożliwia im bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Nasza firma oferuje tę usługę jako rozbudowaną formę outsourcingu kadrowo-płacowego.

Praca tymczasowa i zatrudnienie zewnętrzne

Praca tymczasowa

 

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to swoboda w decydowaniu o zatrudnieniu personelu dająca przewagę nad konkurencją. Indywidualne podejście naszych ekspertów do każdego Klienta umożliwia w pełni wykorzystać zalety tej usługi. Sektor pracy tymczasowej jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem na rynku pracy.

Przepisy unijne i krajowe usankcjonowały działalność Agencji Zatrudnienia, które zapewniają pracownikom tymczasowym jak najlepsze warunki pracy, a pracodawcom umożliwiają pełną kontrolę kosztów pracy połączoną z dużą elastycznością.

Podstawowe korzyści z zastosowania zatrudnienia tymczasowego:

  • elastyczne zarządzanie zatrudnieniem - zatrudnienie tymczasowe pozwala na elastyczne dopasowanie wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa,
  • korzystniejsze warunki zawierania i rozwiązywania umów - umowy o pracę tymczasową są zawierane na czas określony lub na czas trwania prac, a ich rozwiązanie to max. 7 dni,
  • ograniczenie kosztów wynagrodzeń - usługa pracy tymczasowej księgowana jest jako koszt zmienny, a tym samym nie zwiększasz swoich kosztów wynagrodzeń pracowniczych,
  • ograniczenie zakresu odpowiedzialności - payroll360 zajmuje się wszystkimi działaniami związanymi z zatrudnieniem pracownika i rozliczeniem jego czasu pracy.

 

Zatrudnienie zewnętrzne

 

Zatrudnienie zewnętrzne

Zatrudnienie zewnętrzne to usługa polegająca na zatrudnieniu w payroll360 pracowników na zasadach kodeksowych i delegowaniu ich do świadczenia pracy - przeważnie długoterminowej u Klienta.

Klient organizuje pracę świadczoną przez pracowników oddelegowanych, udziela im niezbędnych wskazówek i ma prawo wydawać im bieżące polecenia związane z procesem organizacji pracy. Pracownicy oddelegowani podlegają pracowniczemu podporządkowaniu wobec payroll360, który podejmuje decyzje w zakresie zatrudnienia pracowników oddelegowanych.

Zatrudnienie zewnętrzne to kompleksowa obsługa pozwalająca zoptymalizować koszty obsługi personalnej w Państwa przedsiębiorstwach. Wybierając to rozwiązanie, mogą Państwo korzystać z pracy wykwalifikowanych i sprawdzonych pracowników, nie zwiększając jednocześnie liczby etatów.

Podstawowe korzyści z zastosowania zatrudnienia zewnętrznego

  • utrzymanie stałej liczby etatów - koszt zatrudnienia zewnętrznego kwalifikowany jest jako koszt obcy, dlatego nie wpływa na wskaźnik efektywności obliczany na podstawie liczby zatrudnionych,
  • optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie,
  • usprawnienie procesów rozliczeniowych i administracyjnych - payroll360 koordynuje wszystkie działania związane z zatrudnieniem pracownika m.in. delegacje, wynagrodzenia, badania lekarskie, terminowość rozliczeń,
  • zachowanie poufności danych osób zatrudnianych - do informacji o pracownikach zatrudnianych przez zatrudnienie zewnętrzne mają tylko specjaliści payroll360 oraz osoby wskazane przez Klienta w jego przedsiębiorstwie.

 

Informacje dodatkowe i kontakt

Agencja legalna

 

Przypominamy, iż jako legalnie działająca agencja pośrednictwa pracy posiadamy wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 10164.
Wszystkie swoje usługi dla osób poszukujących pracy świadczymy bezpłatnie!

Kontakt

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu