Aktualności

09.08.2016

pixabay.com

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - sierpniowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco sierpniowy przegląd newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

14.07.2016

pixaay.com

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - lipcowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco przegląd czerwcowych newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

08.06.2016

pixabay.com

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - czerwcowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco przegląd czerwcowych newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

24.05.2016

pixabay.com

Umowa przed dopuszczeniem do pracy

Sejmowa komisja do spraw zmian w kodyfikacjach wydała pozytywną opinię rządowemu projektowi dotyczącemu...

20.05.2016

pixabay.com

Biuro rachunkowe pełnomocnikiem ogólnym

Od 1 lipca br. Płatnik będzie mógł upoważnić ogólne biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego....

17.05.2016

pixabay.com

Zmiany w zgłaszaniu przedsiębiorców do ZUS

19 maja 2016 r. zmieniają się przepisy, dzięki którym osoby zaczynające działalność gospodarczą będą...

12.05.2016

pixabay.com

Faktury elektroniczne

Faktury elektroniczne mają taką samą wartość jak te papierowe, dlatego nie ma problemu aby...

10.05.2016

pixabay.com

Zwrot kosztów w przypadku użytkowania własnego samochodu, a przychód pracownika.

Nie każda podróż pracownika to podróż służbowa. Niejednokrotnie osoba zatrudniona porusza się na...

04.05.2016

pixabay.com

Zmiana sytuacji kobiet w pracy w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy

Wprowadzone w Kodeksie Pracy zmiany mają na celu polepszenie sytuacji zatrudnionych kobiet i...

28.04.2016

pixabay.com

Świadczenia wynikające ze zwolnienia lekarskiego - zmiany

Osoba zatrudniona, w wypadku choroby ma prawo skorzystać ze świadczeń przysługujących jej podczas...

25.04.2016

pixabay.com

Przychody z różnych źródeł, a wysokość składki zdrowotnej

Naliczanie składki zdrowotnej w przypadku osób, które mają więcej niż jedno źródło przychodów może...

18.04.2016

zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy i ich wpływ na sposób wypełnienia świadectwa pracy

Zmiany wprowadzone w Kodeksie Pracy mogą spowodować wiele problemów z późniejszym uzupełnieniem...

14.04.2016

nowe stawki dla zlecaniobiorcow

Od 1 stycznia przyszłego roku zmianie ulegną stawki dla zleceniobiorców

Planowane zmiany stawki dla zleceniobiorców wejdą w życie na początku przyszłego roku. 12 zł za godzinę...

15.03.2016

Trendbook 2016

Trendbook 2016 to publikacja, z którą powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca. Jeśli chcecie...

09.03.2016

pixabay.com

Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia – umowy o pracę na czas określony

Po wprowadzonych 22 lutego 2016 zmianach w kodeksie pracy w zakresie umów na czas określony, na...

29.02.2016

shutterstock.com

Wzory wniosków i dokumentów – urlopy dla rodziców od 2016 roku

Treść wniosków do ubiegania się o urlopy związane z rodzicielstwem reguluje od 2.01.2016 rozporządzenie...

29.02.2016

shutterstock.com

Zmiany od 22.02.2016 w zawieraniu umów na okres próbny

Zmiany w kodeksie pracy przyniosły oprócz zlikwidowania umów na zastępstwo oraz zrównania okresów...

26.02.2016

shutterstock.com

PIT roczny – termin do 29.02.2016

Przypominamy, że do 29.02.2016 pracodawcy mają obowiązek przekazania do właściwych urzędów skarbowych...

25.02.2016

shutterstock.com

Od 22.02.2016 obowiązują zmiany w KP

Przypominamy wszystkim, że od 22.02 br. weszły w życie zmiany w kodeksie pracy. Najważniejsze zmiany...

15.02.2016

pixabay.com

Składki ZUS dla zleceniobiorców - interpretacja ZUS

W związku z licznymi komentarzami i interpretacjami zmian w zakresie umów zlecenie, ZUS postanowił...

15.01.2016

pixabay.com

Zmiana w wyliczaniu wynagrodzenia przy zwolnieniu ze świadczenia pracy

Od 22 lutego 2016 roku pracownik, który w okresie wypowiedzenia został przez pracodawcę zwolniony z...

15.01.2016

pixabay.com

Rozliczanie zwolnienia od pracy z tyt. Art. 188 KP w wymiarze godzinowym

Od 2 stycznia 2016 r. pracownicy mają możliwość skorzystania z opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 roku...

12.01.2016

pixabay.com

Zmiana podstawy wymiaru składek – 2016 rok

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dn. 29.12.2015, w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r....

30.12.2015

pixabay.com

Plany zmian w Kodeksie Pracy w 2016 roku

W projekcie zmian w kodeksie pracy przewidziany jest obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie,...

29.12.2015

pixabay.com

Wyższe wynagrodzenie minimalne od 01.01.2016

Od 01.01.2016 najniższe wynagrodzenie dla pracownika będzie wynosić 1850 zł brutto. W przeliczeniu na...

28.09.2015

pixabay.com

Zmiany w Kodeksie Pracy od 22.02.2016 r. – umowy na czas określony

MPiPS we wrześniu 2015 r. opublikowała projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia...

23.10.2015

pixabay.com

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od stycznia 2016 roku lekarze będą mieli możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich...

29.09.2015

pixabay.com

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji osobowej pracowników

22 lutego 2016 r. razem ze zmianami w Kodeksie Pracy (umowy terminowe), najprawdopodobniej w życie wejdą...

19.10.2015

pixabay.com

Zmiany w zwolnieniu z tytułu opieki nad dzieckiem

Obecnie rodzicowi dziecka do 14 roku życia przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 2 dni wolne z tytułu...

16.11.2015

pixabay.com

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Od 2 stycznia 2016 roku w życie wchodzą zmiany w zakresie płatnych urlopów po urodzeniu się dziecka....

11.09.2015

pixabay.com

Propozycja zmian w emeryturach – po 40 latach pracy

Projekt ustawy, który trafił do Sejmu ma umożliwić przejście na emeryturę po 40 latach stażu pracy – bez...

20.11.2015

pixabay.com

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo - nowe zasady

Twórcy zmian w Kodeksie Pracy od 22.02.2016, o których już parokrotnie wspominaliśmy, usunęli z niego...
Strona 2 z 2
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się