Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Aktualności

Płaca minimalna w 2024

W nadchodzącym roku, polskie przedsiębiorstwa staną przed wyzwaniem adaptacji do istotnych zmian w przepisach dotyczących płacy minimalnej. Te zmiany, które wejdą w życie w 2024 roku, nie tylko wpłyną na sposób...

Zmiana wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2023 roku

Kolejna podwyżka płacy minimalnej. Od 1 lipca 2023 roku kwota wynagrodzenia minimalnego zostanie podniesiona do 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w ubiegłym...

ZUS IWA za 2022 rok - do kiedy należy złożyć?

Uwaga! Do końca stycznia 2023 roku należy przekazać do ZUS informację o danych, pozwalających ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA. Obowiązek nie dotyczy wszystkich płatników, a jedynie...

Ponowny zapis do PPK w 2023 roku - ważne zmiany!

Już na początku 2023 roku działy odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe czekają trudne wyzwania związane z ponownym zapisem do PPK. Należy pamiętać, że dotyczy to wszystkich umów i nieważne, kiedy PPK zostało...

Rachunek PPK a nowy pracodawca

Jedną z kwestii, o której należy pamiętać podczas zmiany miejsca pracy, jest uczestnictwo w programie PPK. Pracownik, który przechodzi do nowego pracodawcy, otrzymuje nowy rachunek PPK nawet w sytuacji, w której...

Praca zdalna a BHP - nowelizacja Kodeksu pracy

7 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza możliwość wykonywania pracy całkowicie lub częściowo zdalnie, w miejscu wskazanym przez...

Jakie zmiany zaplanowano dla pracowników w 2023 r.?

Powoli zbliżający się ku końcowi 2022 r. to czas, w którym coraz dokładniej przyglądamy się zmianom w przepisach zapowiadanym na rok następny. Mimo że wiele z ogłoszonych reform nadal pozostaje niepewnych, w 2023 r., co...

Polski Ład 2.0. – kolejne istotne zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0. podpisany przez Prezydenta RP. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw zaczną obowiązywać już od 1 lipca. Obniżenie stawki...

Aktualna legislacja w obszarze stosunków pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad nowelizacją kodeksu pracy. 2 maja 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) udostępniono nowy projekt doprecyzowujący przepisy dotyczące...

wojsko

Służba wojskowa a wymiar urlopu wypoczynkowego

23 kwietnia 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Nowe przepisy wprowadziły również zmiany w kodeksie pracy odnoszące się do proporcjonalnego obniżania urlopów wypoczynkowych...

Zatrudnienie Ukraińca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zatrudnianie Ukraińców, którzy uciekli do Polski przed toczącą się w ich kraju...

Jak przedłużyć wizę dla obywatela Ukrainy?

W związku z nadzwyczajną sytuacją urząd ds. cudzoziemców zapewnił, że wszyscy obywatele Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu w naszym kraju oraz dopełniać...

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 r.

Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej pociągnęły za sobą również inne, ważne dla płatników zmiany. Dotyczą one w szczególności nowych terminów opłacania składek, obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów...

Urlop opiekuńczy 2022 - elastyczna organizacja pracy

Nowe uprawnienie pracowników w postaci prawa do skorzystania z urlopu opiekuńczego ma pojawić się w krajowym ustawodawstwie już w sierpniu br. Przypomnijmy, że urlop opiekuńczy to urlop udzielany pracownikowi w celu...

Lista płac 2022 a ulga dla klasy średniej

Polski Ład wprowadził nowy rodzaj ulgi – ulgę dla klasy średniej, która miała zrekompensować określonej grupie podatników straty związane z niemożnością odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy od...

Kwota wolna od potrąceń w 2022 roku

Wynagrodzenie każdego pracownika jest chronione przed nadmiernymi potrąceniami. Zabezpieczenie (mechanizm), które na to pozwala, to właśnie tytułowa kwota wolna od potrąceń. Jej wysokość pozostaje zależna od wysokości...

Kto może spodziewać się kontroli PIP w 2022 roku?

Z przedstawionego przez Państwową Inspekcję Pracy planu wynika, że w nadchodzącym roku inspektorzy zamierzają przeprowadzić 52 tys. kontroli. Działania inspektorów będą koncentrować się w szczególnym stopniu na...

Jak zaplanować czas pracy w 2022 roku?

Dobrą praktyką stosowaną przez pracodawcę jest planowanie czasu pracy z odpowiednim wyprzedzeniem. Grudzień to idealny moment, aby przygotować taki kalendarz. Doświadczeni i działający od lat w swojej branży...

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu