360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - listopadowy przegląd newsów

{[description]} left right

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - listopadowy przegląd newsów

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - listopadowy przegląd newsów

Akta osobowe – krócej!

Skrócenie z 50 do 10 lat przechowywania akt osobowych przewiduje pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Zakłada on również fakultatywną możliwość przechowywania i gromadzenia akt osobowych w wersji elektronicznej lub mieszanej (część papierowo, a część elektronicznie).

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/340369,Okres-przechowywania-akt-pracowniczych-bedzie-skrocony.html

e-L4 od 2019 roku

Elektroniczne zwolnienia lekarskie najprawdopodobniej będą obowiązkowe od stycznia 2019 roku. Resort zdrowia chce wydłużenia okresu przejściowego z 31.12.2017 do 31.12.2018 roku.

Źródło: http://kadry.infor.pl/wiadomosci/748205,Papierowe-zwolnienia-lekarskie-do-konca-2018-r.html

Nowe zwolnienia – kasa fiskalna

Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych przewiduje możliwość takiego zwolnienia dla usług medycznych, prawniczych i doradztwa podatkowego.

„Usługi te mogą być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, jeżeli podatnicy, którzy je świadczą, spełnią następujące warunki:

  • całą zapłatę za wykonaną czynność będą przyjmowali za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przed dokonaniem pierwszej czynności upoważnią bank mający siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której są członkiem, prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.”

źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/344621,Kasy-rejestrujace-2017-nowe-zwolnienia.html

Elektroniczna umowa o pracę oraz świadectwo pracy – kiedy?

Ministerstwo Rozwoju przewiduje zmianę w 2017 r. dotyczącą stosowania m.in. umów o pracę oraz świadectw pracy w wersji elektronicznej.

Projekt Ministerstwa Rozwoju przewiduje korzystanie z dokumentów elektronicznych, które zawierają oświadczenie woli stron (np. umowa o pracę, wypowiedzenie umowy) z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Natomiast pozostałe dokumenty, czyli te które związane są jedynie z przekazywaniem informacji nie będą musiały być opatrzone podpisem elektronicznym.

Źródło: http://kadry.infor.pl/wiadomosci/748710,Umowa-o-prace-swiadectwo-pracy-w-formie-elektronicznej-zmiany-w-2017-r.html

Kwota wolna od potrąceń – emerytury

Nie jeden przedsiębiorca zatrudnia u siebie na umowę o pracę emerytów. Nie jeden musiał się zmierzyć z potrąceniem komorniczym z wynagrodzenia pracownika-emeryta.  Do tej pory było tak, że 50% najniższego świadczenia emerytalnego. Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy chronione od potrącenia będzie 75% najniższego świadczenia.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/344697,75-proc-kwoty-najnizszej-emerytury-wolne-od-potracen.html

Obowiązek składania JPK_VAT – mali i średni przedsiębiorcy

Od 1.01.2017 obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będą mieć mali i średni przedsiębiorcy. Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25.02.2017 r.

Ze strony Kontroli Skarbowej oraz Administracji Podatkowej już można pobrać darmowa aplikację do składania w/w dokumentu.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/344699,Nowy-obowiazek-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorcow.html

Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych przewiduje możliwość takiego zwolnienia dla usług medycznych, prawniczych i doradztwa podatkowego.

„Usługi te mogą być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, jeżeli podatnicy, którzy je świadczą, spełnią następujące warunki:

  • całą zapłatę za wykonaną czynność będą przyjmowali za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przed dokonaniem pierwszej czynności upoważnią bank mający siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której są członkiem, prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.”

źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/344621,Kasy-rejestrujace-2017-nowe-zwolnienia.html

Konstytucja Biznesu – uproszczenia dla nowych przedsiębiorców

Przedstawiony pakiet Konstytucji Biznesu zawiera m.in. brak konieczności rejestracji przy działalności na najmniejszą skalę (miesięczne przychody do 50% minimalnego wynagrodzenia), 6 miesięcy bez ubezpieczenia społecznego dla nowych firm oraz uproszczenia podatkowe.

Dodatkowe uproszczenia to m. in.: brak podatku od spadków i darowizn przy dziedziczeniu firmy, skrócenie czasu przetrzymywania sprawozdań finansowych do 5 lat.

źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/344981,Uproszczenia-dla-poczatkujacych-przedsiebiorcow.html ; http://inforfk.pl/aktualnosci/344852,Beda-prostsze-podatki.html

Elektroniczny dowód osobisty

Ministerstwo Cyfryzacji planuje od przyszłego roku obsługiwać za pomocą telefonu komórkowego dowody osobistego oraz prawa jazdy.  Mobilny dowód osobisty pilotażowo ma ruszyć od maja 2017, a prawo jazdy od października 2017.  Dodatkowo planowane jest wprowadzenie mobilnego dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczeń OC pod koniec 2017 roku.

Nie będą to usługi obowiązkowe – nadal będzie można korzystać z tradycyjnej formy dokumentów.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/344940,Dowod-osobisty-w-telefonie-komorkowym-od-2017-r.html

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się