360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - sierpniowy przegląd newsów

pixabay.com left right

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - sierpniowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco sierpniowy przegląd newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - sierpniowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco sierpniowy przegląd newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

Poznaj naszą ofertę

Co się zmieniło w podatkach po 1 lipca 2016…?

Z dniem 1 lipca weszło kilka zmian w administracji podatkowej, które dzisiaj dla Was podsumowujemy te najważniejsze:

  • Centra obsługi wspierające podatników w realizacji obowiązków podatkowych; zajmują się m. in. przyjmowaniem podań i deklaracji,  wydawaniem zaświadczeń
  • Asystent podatnika wspierający mikroprzedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej; możliwość korzystania z pomocy podatnik będzie miał przed 18 miesięcy od momentu nadania mu NIP;
  • Centralizacja systemu informacji podatkowej: w tym celu powstał nowy organ podatkowy – Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który ma zapewniać jednolite i powszechne informacje podatkowe
  • Centralny Rejestr Danych Podatkowych – nowa baza zbierająca informacje wynikające z deklaracji podatników i płatników

Źródło: http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/podatki/procedury-podatkowe/744922,Administracja-podatkowa-po-1-lipca-2016-r.html

Zmiany dla pracodawców w zakresie Rp-7

W związku z planami skrócenia okresu przechowywania akt osobowych pracowników, planowane jest również zwolnienie pracodawców z obowiązku wystawiani Rp-7 dla niektórych pracowników starających się o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczeń emerytalnych. Planowana zmiana ma objąć osoby ubezpieczone po 31.08.1998 r. w przypadku tych pracowników ZUS będzie ustalać wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego na podstawie przekazywanych co miesiąc przez płatników deklaracji ZUS RCA.

Źródło: http://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/firma-a-ubezpieczenia/744812,Zwolnienie-pracodawcow-z-Rp7-zmiany-w-2018-r.html

Pisemne potwierdzenie umowy o pracę – od 1 września 2016

Przypominamy, że od 1 września 2016 pracodawca będzie mieć obowiązek przekazania pracownikowi na piśmie warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem do pracy, czyli najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pracy przez pracownika.

Informacje, które mają być przekazane na piśmie, to m. in.: rodzaj umowy, warunki umowy, strony umowy (wynagrodzenie, okres trwania umowy, dodatkowe ustalenia związane ze świadczeniem pracy).

Źródło: http://inforrb.pl/aktualnosci/340844,Pisemne-potwierdzenie-umowy-o-prace-od-1-wrzesnia.html

Zmiany dotyczące pracy kobiet – JUŻ WESZŁY!

3 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy związana ze stosowaniem równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (związek to ma z dyrektywą  2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady).

Wyżej wymieniona zmiana to doprecyzowanie artykułu 176 Kodeksu Pracy – prace uciążliwe, niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane jedynie przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią.

Zmiana ta spowoduje zmianę również w ustawie o obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej i ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w których obecnie uwzględniony został zakaz wykonywania przez kobiety-żołnierzy obowiązków służbowych, funkcji lub zadań służbowych, które są niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/340788,Wazne-zmiany-dot-pracy-kobiet-juz-obowiazuja.html

We wrześniu kolejne zmiany w VAT

Sejm na wrzesień zaplanował kolejne prace nad zmianami w ustawie o VAT, które mają jeszcze bardziej uszczelnić system. Zmiany mają dotyczyć rejestracji i wyrejestrowania firm oraz odwrotnego VAT. Zmiany mają głównie objąć podatek akcyzowy, czyli uderzą w branżę alkoholową.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/340776,Beda-kolejne-zmiany-w-VAT.html

Nowy wzór VAT-14

1 sierpnia 2016 Ministerstwo Finansów wprowadziło nowy wzór VAT-14, którym rozliczane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych.

Źródło: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5731061/Deklaracje+Elektroniczne_VAT_14_publikacja+.pdf

Zmiany w zakresie zwrotu świadczeń z ZUS i KRUS

Do 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który było pobierane świadczenie, ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Obecnie należności z tego tytułu przedawniają się po 10 latach. Rozwiązanie to będzie korzystniejsze dla świadczeniobiorców, bo w końcu roszczenia ZUS i KRUS zostaną ograniczone w czasie.

Źródło: http://kadry.infor.pl/wiadomosci/744557,Zmiany-w-zwrocie-nienaleznie-pobranych-swiadczen-z-ZUS-i-KRUS.html

Zmiany w przetargach – obowiązkowo umowa o pracę

Od 28 lipca każda firma startująca w przetargach publicznych musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę swoich wykonawców. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy spełnione są kryteria Kodeksu Pracy. przy okazji nowelizacji ogranicza możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny.

Źródło: http://kadry.infor.pl/wiadomosci/744601,Obowiazkowa-umowa-o-prace-przy-przetargach-od-28-lipca-br.html 

Zakaz e-papierosów w miejscu pracy

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wprowadza zakaz palenia e-papierosów w miejscach publicznych i w zakładach pracy. wymieniona nowelizacja jest konieczna ze względu na wdrożenie regulacji unijnych przyjętych w 2014 r. (tzw. dyrektywa tytoniowa).

Właściciel lub zarządzający zakładem pracy może (ale nie  musi) wyznaczyć palarnię na jego terenie lub wprowadzić zakaz na całym zakładzie pracy.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/341627,Zakaz-palenia-epapierosow-w-miejscu-pracy.html

Od 1 stycznia 2017 r. – wyższe wynagrodzenie dla osób zatrudnianych pierwszy raz

Do tej pory osoby zatrudniane pierwszy raz, mogli otrzymać min. 80% wynagrodzenia minimalnego. Po nowelizacji ustawy, będą oni otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Dodatkowo zmieniono zasady obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenie – wyłączono z niego dodatek za pracę w porze nocnej, praca ta ma być dodatkowo rekomendowana.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/341620,Minimalne-wynagrodzenie-takze-dla-poczatkujacego-pracownika.html

Potrącenia z wynagrodzeń pracowników – zmiany

Jeżeli po 8 września 2016 r. dojdzie do zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej, pracodawca będzie przekazywał zajęte wynagrodzenie na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia. W przypadku nie możności ustalenia pierwszeństwa zajęcia, wpłata nastąpi na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet w wyższej kwocie.

W związku z tą zmianą o właściwości organu egzekucyjnego będzie decydować wprost ustawa – Kodeks postępowania cywilnego, a nie sąd.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/341618,Zmiany-w-dokonywaniu-potracen-z-wynagrodzen-pracownikow.html

Limit przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy prawnego przedsiębiorców. Projekt zakłada m. in. zmiany ustawy o rachunkowości – podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów, do kwoty 2 000 000 euro. Zmiana zacznie obowiązywać od 1.01.2017.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/341416,Wyzsze-limity-przychodow-do-prowadzenia-ksiag-rachunkowych.html


Data publikacji: 09.08.2016

Podobne artykuły

06.09.2021

Kadry

Kadry to bardzo istotny obszar działania przedsiębiorstwa. Dowiedz się, dzięki czemu usprawnisz funkcjonowanie firmy. Czy warto inwestować w cyfryzację kadr i za co odpowiada kadrowa?

01.08.2021

Administracja kadr

Czym jest administracja kadr? Jakie obowiązki pełni kadrowa? Czym zajmują się działy kadr i dlaczego niektóre firmy decydują się na outsourcing?

05.05.2021

pixabay.com

Payroll - nowoczesne rozwiązanie dla firm

W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój branży outsourcingowej. Jest to pojęcie dość nowe, po raz pierwszy użyte dopiero w 1979 roku. Wielu może więc zadawać sobie pytanie, czym właściwie jest...

20.04.2021

Outsourcing pracowniczy - formy, dla kogo?

Na rynku pracy można spotkać różne formy outsourcingu pracowniczego, związanego ogólnie rzecz biorąc z korzystaniem z pracy pracowników, niezatrudnionych bezpośrednio u danego pracodawcy.  Dowiedz się więcej na temat...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się