payroll360

menu

Aktualności

04.05.2018

Pexels

Agencja zatrudnienia

Zgodnie z treścią art. 6 §1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia to niepubliczne...

10.01.2017

pixabay

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - styczniowy przegląd newsów

Zmiany, zmiany, zmiany... Zmiany w prawie pracy, zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, kwota wolna od podatku.

15.09.2016

pixabay.com

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - wrzesniowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco wrześniowy przegląd newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

09.08.2016

pixabay.com

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - sierpniowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco sierpniowy przegląd newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

14.07.2016

pixaay.com

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - lipcowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco przegląd czerwcowych newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

08.06.2016

pixabay.com

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - czerwcowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco przegląd czerwcowych newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

24.05.2016

pixabay.com

Umowa przed dopuszczeniem do pracy

Sejmowa komisja do spraw zmian w kodyfikacjach wydała pozytywną opinię rządowemu projektowi dotyczącemu zmian w dostarczaniu umów przy rozpoczęciu pracy....

20.05.2016

pixabay.com

Biuro rachunkowe pełnomocnikiem ogólnym

Od 1 lipca br. Płatnik będzie mógł upoważnić ogólne biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego. Upoważnienie może dotyczyć wszystkich spraw podatkowych oraz...

17.05.2016

pixabay.com

Zmiany w zgłaszaniu przedsiębiorców do ZUS

19 maja 2016 r. zmieniają się przepisy, dzięki którym osoby zaczynające działalność gospodarczą będą mogły zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS już na etapie...

12.05.2016

pixabay.com

Faktury elektroniczne

Faktury elektroniczne mają taką samą wartość jak te papierowe, dlatego nie ma problemu aby przedsiębiorcy wystawiali faktury w formie elektronicznej. Jest...

10.05.2016

pixabay.com

Zwrot kosztów w przypadku użytkowania własnego samochodu, a przychód pracownika.

Nie każda podróż pracownika to podróż służbowa. Niejednokrotnie osoba zatrudniona porusza się na niedalekich trasach własnym samochodem i nie jest to...

04.05.2016

pixabay.com

Zmiana sytuacji kobiet w pracy w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy

Wprowadzone w Kodeksie Pracy zmiany mają na celu polepszenie sytuacji zatrudnionych kobiet i dookreślenie grup kobiet, które nie mogą podejmować pewnego...

28.04.2016

pixabay.com

Świadczenia wynikające ze zwolnienia lekarskiego - zmiany

Osoba zatrudniona, w wypadku choroby ma prawo skorzystać ze świadczeń przysługujących jej podczas zwolnienia. Nie zawsze jednak kończąc ten okres,...

25.04.2016

pixabay.com

Przychody z różnych źródeł, a wysokość składki zdrowotnej

Naliczanie składki zdrowotnej w przypadku osób, które mają więcej niż jedno źródło przychodów może powodować wiele problemów. By nie popełnić błędu,...

18.04.2016

zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy i ich wpływ na sposób wypełnienia świadectwa pracy

Zmiany wprowadzone w Kodeksie Pracy mogą spowodować wiele problemów z późniejszym uzupełnieniem świadectw pracy. Spowodowane jest to zmianami prawa...

14.04.2016

nowe stawki dla zlecaniobiorcow

Od 1 stycznia przyszłego roku zmianie ulegną stawki dla zleceniobiorców

Planowane zmiany stawki dla zleceniobiorców wejdą w życie na początku przyszłego roku. 12 zł za godzinę pracy to minimalna kwota, którą otrzymać może...

15.03.2016

Trendbook 2016

Trendbook 2016 to publikacja, z którą powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca. Jeśli chcecie dowiedzieć się jakie są najważniejsze tegoroczne biznesowe...

09.03.2016

pixabay.com

Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia – umowy o pracę na czas określony

Po wprowadzonych 22 lutego 2016 zmianach w kodeksie pracy w zakresie umów na czas określony, na pracodawcy ciąży obowiązek zaktualizowania informacji o...

29.02.2016

shutterstock.com

Wzory wniosków i dokumentów – urlopy dla rodziców od 2016 roku

Treść wniosków do ubiegania się o urlopy związane z rodzicielstwem reguluje od 2.01.2016 rozporządzenie w sprawie wniosków.

29.02.2016

shutterstock.com

Zmiany od 22.02.2016 w zawieraniu umów na okres próbny

Zmiany w kodeksie pracy przyniosły oprócz zlikwidowania umów na zastępstwo oraz zrównania okresów wypowiedzenia w umowach na czas określony z umowami na...

26.02.2016

shutterstock.com

PIT roczny – termin do 29.02.2016

Przypominamy, że do 29.02.2016 pracodawcy mają obowiązek przekazania do właściwych urzędów skarbowych PIT za swoich pracowników. Również do 29.02.2016...

25.02.2016

shutterstock.com

Od 22.02.2016 obowiązują zmiany w KP

Przypominamy wszystkim, że od 22.02 br. weszły w życie zmiany w kodeksie pracy. Najważniejsze zmiany dotyczą umów na czas określony – kiedy można je...

15.02.2016

pixabay.com

Składki ZUS dla zleceniobiorców - interpretacja ZUS

W związku z licznymi komentarzami i interpretacjami zmian w zakresie umów zlecenie, ZUS postanowił przedstawić swoją interpretację przepisów. W...

15.01.2016

pixabay.com

Zmiana w wyliczaniu wynagrodzenia przy zwolnieniu ze świadczenia pracy

Od 22 lutego 2016 roku pracownik, który w okresie wypowiedzenia został przez pracodawcę zwolniony z obowiązku świadczenia pracy otrzyma za ten czas...

15.01.2016

pixabay.com

Rozliczanie zwolnienia od pracy z tyt. Art. 188 KP w wymiarze godzinowym

Od 2 stycznia 2016 r. pracownicy mają możliwość skorzystania z opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia albo w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. O ile w...

12.01.2016

pixabay.com

Zmiana podstawy wymiaru składek – 2016 rok

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dn. 29.12.2015, w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na...

30.12.2015

pixabay.com

Plany zmian w Kodeksie Pracy w 2016 roku

W projekcie zmian w kodeksie pracy przewidziany jest obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie, podstawowych warunków zatrudnienia przed...

29.12.2015

pixabay.com

Wyższe wynagrodzenie minimalne od 01.01.2016

Od 01.01.2016 najniższe wynagrodzenie dla pracownika będzie wynosić 1850 zł brutto. W przeliczeniu na netto (nie uwzględniając dodatków za II, III zmianę...

28.09.2015

pixabay.com

Zmiany w Kodeksie Pracy od 22.02.2016 r. – umowy na czas określony

MPiPS we wrześniu 2015 r. opublikowała projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach...

23.10.2015

pixabay.com

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od stycznia 2016 roku lekarze będą mieli możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA), które automatycznie będą przekazywane do ZUS....

29.09.2015

pixabay.com

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji osobowej pracowników

22 lutego 2016 r. razem ze zmianami w Kodeksie Pracy (umowy terminowe), najprawdopodobniej w życie wejdą też zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych...

19.10.2015

pixabay.com

Zmiany w zwolnieniu z tytułu opieki nad dzieckiem

Obecnie rodzicowi dziecka do 14 roku życia przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 2 dni wolne z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem. Urlop ten udzielany...

16.11.2015

pixabay.com

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Od 2 stycznia 2016 roku w życie wchodzą zmiany w zakresie płatnych urlopów po urodzeniu się dziecka. Rodzice będą mieć do dyspozycji urlop macierzyński,...

11.09.2015

pixabay.com

Propozycja zmian w emeryturach – po 40 latach pracy

Projekt ustawy, który trafił do Sejmu ma umożliwić przejście na emeryturę po 40 latach stażu pracy – bez względu na to w jakim wieku rozpoczęło się...

20.11.2015

pixabay.com

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo - nowe zasady

Twórcy zmian w Kodeksie Pracy od 22.02.2016, o których już parokrotnie wspominaliśmy, usunęli z niego przepis regulujący okres wypowiedzenia umowy na...

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego