Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia – umowy o pracę na czas określony

pixabay.com left right

Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia – umowy o pracę na czas określony

Po wprowadzonych 22 lutego 2016 zmianach w kodeksie pracy w zakresie umów na czas określony, na pracodawcy ciąży obowiązek zaktualizowania informacji o warunkach zatrudnienia dla pracowników, z którymi umowy zostały zawarte przed 22.02.2016.

Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia – umowy o pracę na czas określony

Po wprowadzonych 22 lutego 2016 zmianach w kodeksie pracy w zakresie umów na czas określony, na pracodawcy ciąży obowiązek zaktualizowania informacji o warunkach zatrudnienia dla pracowników, z którymi umowy zostały zawarte przed 22.02.2016.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracodawców. W zależności od tego jak została sformułowana poprzednia informacja, pracodawcy mają dwa różne terminy przygotowania nowych informacji o warunkach zatrudnienia.

Pracodawca, który w swoich poprzednich informacjach umieszczał konkretny przepis prawa pracy, powinien zaktualizowane informacje przekazać pracownikom do 22.03.2016. Natomiast pracodawcy stosujący formę opisową mają na to czas do 21.09.2016.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/332759,Do-kiedy-aktualizacja-informacji-o-warunkach-zatrudnienia.html


Data publikacji: 09.03.2016

Podobne według tagu

27.01.2021

Termin wdrożenia PPK

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest i do czego ma służyć ten program?

27.01.2021

Urlop

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę- bez względu na to czy umowa została zawarta na okres próbny, czas określony, nieokreślony czy na...

25.08.2016

pixabay.com

Wymiar urlopu w przypadku umowy o pracę

Choć wymiar urlopu przysługującego pracownikowi regulowany jest przez Kodeks Pracy, wielu pracodawców nadal ma problem z tym ile dni wolnych przysługuje osobom...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się