Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Audyt kadrowy

Audyt kadrowy

Audyt kadrowy

Zatrudnianie przez przedsiębiorstwo pracowników wiążę się z koniecznością sporządzenia i poprawnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zadania te są wymagane przez obowiązujące krajowe regulacje prawne (np. Kodeks pracy).

Poznaj naszą ofertę

O ile zawarcie przez firmę umowy zlecenia czy umowy o dzieło nie wiąże się z dużymi formalnościami, to zatrudnienie pracownika w ramach umowy o pracę wymaga przygotowania oraz aktualizowania licznych dokumentów przez pracodawcę. Jeśli w danym podmiocie jest zatrudnionych kilkudziesięciu czy też kilkuset pracowników, zadanie to może przerosnąć możliwości nawet najbardziej doświadczonego specjalisty ds. kadr zatrudnionego w przedsiębiorstwie. Aby zaradzić temu problemowi, warto skorzystać z kompleksowych usług, które świadczą na rynku profesjonalne firmy zewnętrzne. Usługi te określa się zbiorczo mianem audytu kadrowego.

Co to jest audyt kadrowy?

Audyt kadrowy to zestaw kompleksowych czynności podejmowanych przez specjalnie do tego przygotowany podmiot w celu weryfikacji procesów zachodzących w obszarze kadr danego przedsiębiorstwa. Prawidłowo przeprowadzony audyt powinien charakteryzować się obiektywizmem oraz profesjonalnym podejściem audytorów.

Zakres audytu kadrowego jest obszerny. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez dane przedsiębiorstwo, może obejmować np.:

  • szczegółową weryfikację akt pracowniczych (sprawdzenie kompletności, ważności, terminowości dokumentów oraz ich zgodności z przepisami prawnymi),
  • weryfikacja pozostałej dokumentacji pracowniczej np. związanej z czasem pracy, 

Efekty audytu kadrowego

Efektem audytu kadrowego jest szczegółowy raport, w którym zawiera się informacje o znalezionych nieprawidłowościach oraz cenne zalecenia na przyszłość i rekomendacje, jak unikać podobnych błędów. Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu audytowi, firma je zlecająca może wykryć czynniki ryzyka w obszarze kadr oraz błędy (np. brakującą bądź źle sporządzoną dokumentację), co pozwoli na uniknięcie kar w trakcie kontroli wykonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Co więcej, audyt pozwala znacznie usprawnić procesy zachodzące w dziale kadrowym przedsiębiorstwa.

Bazując na długoletnim doświadczeniu, możemy zaoferować Ci kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Przy współpracy z payroll360 zyskujesz spokój i bezpieczeństwo oraz obniżenie kosztów funkcjonowania własnej administracji. Dodatkowo zapewniamy dostęp do platformy online 24/7 i przejęcie obowiązków względem Urzędów. Sprawdź, który model współpracy jest najlepszy dla Ciebie!


Dowiedz się więcej!

Data publikacji 09.02.2021

Podobne w kategorii

Czego nie ujmuje się w aktach osobowych pracownika?

Zakres dokumentów i oświadczeń, jakie należy umieszczać w aktach osobowych pracownika z podziałem na 4 części, szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r....

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu