Bezrobocie, Składka wypadkowa, Nowy kodeks pracy, Okres przechowywania akt osobowych, Zatrudnianie obcokrajowców, Waloryzacja emerytur- lutowy przegląd newsów

{[description]} left right

Bezrobocie, Składka wypadkowa, Nowy kodeks pracy, Okres przechowywania akt osobowych, Zatrudnianie obcokrajowców, Waloryzacja emerytur- lutowy przegląd newsów

Bezrobocie, Składka wypadkowa, Nowy kodeks pracy, Okres przechowywania akt osobowych, Zatrudnianie obcokrajowców, Waloryzacja emerytur- lutowy przegląd newsów

Bezrobocie - dane z końca stycznia 2018 r.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w styczniu 2018 r., stopa bezrobocia wyniosła 6,9% w skali kraju. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się w  województwie warmińsko-mazurskim. Od początku roku do końca stycznia, pracodawcy zgłosili 144,5 tys. ofert pracy.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/772975,Bezrobocie-styczen-2018-r.html

Składka wypadkowa - zmiany od 1 kwietnia 2018 r.

Dnia 1 kwietnia 2018 r., czyli od rozpoczęcia nowego roku składkowego, dla poszczególnych grup działalności zostaną ogłoszone nowe kategorie ryzyka i odpowiednie dla nich stopy procentowe składki . W stosunku do obowiązujących aktualnie przepisów - taką samą kategorię ryzyka i taką samą stopę procentową składki zachowało 32 grup działalności. Wzrost dotyczy 4 grup, natomiast zmianę kategorii ryzyka i obniżenie stopy procentowej obejmie 28 grup. Najniższa stopa procentowa składki wynosić będzie 3,33%, a najniższa 0,67%.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/773013,Skladka-wypadkowa-zmiany-od-1-kwietnia-2018-r.html

Nowy kodeks pracy? Szczegóły wkrótce

W marcu 2018 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy ma przedstawić propozycje projektu nowego kodeksu pracy. Ma on zostać podzielony na dwie części – tyczące się indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Ma zawierać korzystne rozwiązania dla pracowników, jak i pracodawców. Komisja do tej pory nie przedstawiła konkretnych i całościowych projektów. Wiadomo jednak, że zmiany będą dotyczyły w dużej mierze regulacji w zakresie: umów cywilnoprawnych, umów na pracę na czas określony, wypowiedzeń umów, czasów urlopów, jak również wprowadzenia nowych form i definicji, takich jak: umów o pracę sezonową, dorywczą i nieetatową, czy też kont wynagrodzeń.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/771563,Jaki-bedzie-nowy-Kodeks-pracy.html

Ustawa skracająca okres przechowywania akt osobowych podpisana przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę  podpisał ustawę przewidującą m.in. skrócenie z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej oraz możliwość prowadzenia jej w formie elektronicznej - podała kancelaria prezydenta.

http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/prezydent-podpisal-ustawe-skracajaca-czas-przechowywania-akt-pracowniczych,50827.html

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu obcokrajowców

Obcokrajowcy, pracujący na stanowiskach kierowniczych i wysoko wykwalifikowanych stanowiskach specjalistycznych, którzy na co dzień pracują poza Unią Europejską i spełniają określone w ustawie warunki, będą mogli podjąć pracę w Polsce – w firmie, która należy do tego samego przedsiębiorstwa na podstawie nowego zezwolenia zwanego ICT.

http://www.rp.pl/Kadry/301259992-Nowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach-latwiej-przeniesc-obcokrajowca-wewnatrz-przedsiebiorstwa.html

Nowe zasady waloryzacji świadczeń emerytalnych od dnia 1 marca 2018r.

W marcu 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe. Minimalna emerytura czy też renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna będzie wynosić 1029,80 zł. Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przed dniem 1 marca 2018r., do których prawo powstało do 28 lutego 2018r..

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/774051,Zasady-waloryzacji-swiadczen-emerytalnych-od-1-marca-2018-r.html

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się