Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Ciąża a okres wypowiedzenia, aktualizacja Płatnik, reforma emerytur, Fundusz Świadczeń Socjalnych, opieka jak praca,

Pexels

Ciąża a okres wypowiedzenia, aktualizacja Płatnik, reforma emerytur, Fundusz Świadczeń Socjalnych, opieka jak praca,

Poznaj naszą ofertę

Ciąża a okres wypowiedzenia

Wbrew powszechniej opinii, w niektórych przypadkach można wypowiedzieć umowę o pracę kobiecie w ciąży.

Wyjątki dotyczą:

  • kobiet, które w ciążę zaszły w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca,
  • jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy,
  • kobiet, które są w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, a ich pracodawca ogłosi upadłość lub dojdzie do likwidacji pracodawcy.

Warto też wiedzieć, że pracownica w okresie wypowiedzenia może uchylić się od skutków prawnych przyjęcia wypowiedzenia ze względu na zajście w ciążę. W takim przypadku pracodawca nie może rozwiązać z nią stosunku pracy.

Źródło: http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/zatrudnianie-i-zwalnianie/747283,Ciaza-a-okres-wypowiedzenia.html

Ważna aktualizacja Płatnik!

Przypominamy, że 22.10.2016 r. wygasa obecny certyfikat ZUS PE-2-ZUS-EWD i najpóźniej w tym dniu należy zaktualizować program o nowy certyfikat.

Aktualizacja będzie możliwa już od 11.10 od godz. 18.

Źródło: http://inforrb.pl/aktualnosci/343204,Do-22-pazdziernika-konieczna-aktualizacja-Platnika.html

Reforma emerytur - nowe plany

ZUS po przeglądzie emerytalnym (wykonywanym zgodnie z ustawą co 3 lata) rekomenduje zmiany w emeryturach.

Rekomendacje dotyczą m.in.:

  • ustanowienia ZUS instytucją odpowiedzialną za wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych (również rolniczych i funkcjonariuszy publicznych),
    - zmiana podejścia do trzech filarów ubezpieczeń społecznych: po zmianach za I filar odpowiedzialne będzie państwo, za II pracodawcy, a za III instytucje finansowe,
  • zmiana zasad przechodzenia na emeryturę: osoby które zdecydują się na przejście na emeryturę, ale równocześnie będą chciały pracować, nie będą otrzymywać świadczenia powszechnego, ale nie będzie się im pobierać składek na ubezpieczenie emerytalne,
  • obniżenie wieku emerytalnego: dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

źródło: http://kadry.infor.pl/wiadomosci/747184,Gwarantowana-emerytura-powszechna-i-emerytura-zakladowa-reforma-emerytur.html

Zmiana zasad tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych

od stycznia 2017 roku zmienią się zasady tworzenia FŚS. Obecnie obowiązek tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych mają wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób. Po zmianach obowiązek ten będą mieć tylko pracodawcy zatrudniający min. 50 osób.

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dzialalnosc_socjalna/746826,Zakladowy-Fundusz-Swiadczen-Socjalnych-zmiany-w-2017-r.html

Opieka jak praca

Zgodnie ze zmianami z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ze zmianami z nowelizacji ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, osoby które utraciły praw do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/343059,Opieka-traktowana-jak-praca.html 

Data publikacji 12.10.2016

Podobne w kategorii

Przegląd usług outsourcingowych w obszarze kadr i płac

Prowadzenie własnej działalności jest w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie nie lada wyzwaniem. Pracodawcy już od pierwszych chwil obecności na rynku muszą mierzyć się z licznymi trudnościami, dlatego też...

Czego nie ujmuje się w aktach osobowych pracownika?

Zakres dokumentów i oświadczeń, jakie należy umieszczać w aktach osobowych pracownika z podziałem na 4 części, szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r....

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu