Co to jest enova ERP?

{[description]} left right

Co to jest enova ERP?

enova365 to oprogramowanie, które pomaga sprawnie zarządzać firmą. Jest to system klasy ERP, czyli Enterprise Resource Planning. Dzięki zastosowaniu tego systemu firma może sprawować lepszą kontrolę nad swoimi zasobami. System ERP gromadzi dane pochodzące z procesów biznesowych, przechowuje je w uporządkowany sposób oraz interpretuje. Główną zaletą systemu ERP jest wspólna baza danych dla najważniejszych informacji w przedsiębiorstwie. 

Co to jest enova ERP?

enova365 to oprogramowanie, które pomaga sprawnie zarządzać firmą. Jest to system klasy ERP, czyli Enterprise Resource Planning. Dzięki zastosowaniu tego systemu firma może sprawować lepszą kontrolę nad swoimi zasobami. System ERP gromadzi dane pochodzące z procesów biznesowych, przechowuje je w uporządkowany sposób oraz interpretuje. Główną zaletą systemu ERP jest wspólna baza danych dla najważniejszych informacji w przedsiębiorstwie. 

Korzyści z wdrożenia systemu ERP enova

Co daje takie rozwiązanie? Przede wszystkim pozwala zautomatyzować wewnętrzne procesy zachodzące w firmie i usprawnić przepływ danych między pracownikami. Dodatkowo, każdy pracownik ma dostęp tylko do tych danych, które są mu potrzebne w ramach zajmowanego stanowiska. Zwiększa to bezpieczeństwo - zmniejsza prawdopodobieństwo wycieku danych z firmy w przypadku dostępu do danych przez nieuprawnionych użytkowników. Stanowi to też zabezpieczenie przydatne na wypadek ataku cyberprzestępców. 

Wdrożenie enova ERP w usłudze outsourcingu kadrowo-płacowego

Jak wdrażany jest system enova ? 

Wdrożenie enova365 ERP to proces kilkuetapowy. Wpierw należy określić swoje potrzeby oraz dopasować funkcje systemu do charakterystyki firmy, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości programu. Dzięki temu otrzymane przez firmę oprogramowanie będzie odpowiednio skonfigurowane oraz będzie zawierało dokładnie tyle narzędzi, ile jest potrzebnych. 

Wdrożenia enova365 prowadzone przez payroll360 przy okazji uruchamiania usługi outsourcingu kadr i płac poprzedzone są dogłębną analizą stanu faktycznego i weryfikacją indywidualnych potrzeb każdej organizacji.  W wypadku gdy dana firma używała do tej pory innego oprogramowania, przeprowadzany jest równolegle proces migracji danych, który ma za zadanie przeniesienie najbardziej istotnych i niezbędnych składników z obecnego systemu informatycznego. W celu zapewnienia kompletności takiej migracji payroll360 dokonuje równoległych, próbnych naliczeń z obecnym system, tak by uzyskać pewność, że wszystkie dane zostały prawidłowo zaimportowane.  Następnym etapem wdrożenia jest konfiguracja programu odpowiadająca potrzebom Klienta oraz wymaganiom jakie stawiane są wykonawcy usługi- payroll360. Po wdrożeniu, każdy z Klientów w zależności od ustalonego zakresu i podziału zadań otrzymuje stały 24/7 dostęp do swoich danych i jest w stanie śledzić w czasie rzeczywistym wszystkie czynności wykonywane na jego bazie danych. Dodatkowym aspektem wdrożenia jest konfiguracja mobilnych paneli dedykowanych dla pracowników i ich przełożonych, które zapewniają im dostęp do swoich danych bez potrzeby angażowania działów administracyjnych.  

Znacznie szybciej wygląda oczywiście wdrożenie usługi outsourcingu kadr i płac u Klientów, którzy już korzystają z oprogramowania enova365. Pomijany jest etap migracji, który z racji swojej złożoności może trwać od 2-3 miesięcy. 

Dostosowanie enova365 do zmian prawnych

Tym, co wyróżnia enova365  na rynku, jest dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawnych. To jeden z kluczowych czynników jaki zdecydował o wdrożeniu oprogramowania w firmie payroll360. Program jako podstawowe narzędzie pracy musi nadążać za ciągłą zmianą przepisów  prawa, tak by nie narażać firmy oraz ich klientów na stratę czasu i korekty związane z wyliczeniami według nieaktualnych wskaźników 

System można również zintegrować z najnowszym i specjalistycznym oprogramowaniem branżowym. Pozwala to zawrzeć najważniejsze firmowe aktywności w jednym miejscu. 

Funkcjonowanie Enovy zaczęło się od pomysłu trzech inżynierów działających w branży IT. Jeden z nich jest specjalistą w tworzeniu modułów kadrowo-płacowych, co spowodowała, że właśnie ten moduł od samego początku stał się wizytówką firmy i jest jednym z najlepiej dopracowanych programów w branży. .

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się