Czy dodatkowa odprawa dla zwolnionego pracownika jest wolna od składek ZUS?

{[description]} left right

Czy dodatkowa odprawa dla zwolnionego pracownika jest wolna od składek ZUS?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się czy dodatkowa odprawa pieniężna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy jest uwzględniania jako podstawa w wymiarze składek ZUS?

Czy dodatkowa odprawa dla zwolnionego pracownika jest wolna od składek ZUS?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się czy dodatkowa odprawa pieniężna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy jest uwzględniania jako podstawa w wymiarze składek ZUS?

Poznaj naszą ofertę

Założenia dotyczące odprawy 

Pracodawca rozwiązał umowę na czas nieokreślony z pracownikiem, jako przyczynę podał likwidację stanowiska pracy. W ramach porozumienia, które dotyczy zasad rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, należy mu się odprawa wysokości dwu miesięcznej wypłaty pod pewnymi warunkami:

  • Umowa została rozwiązana przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika
  • Pracownik musi być obecny w pracy w okresie od podpisania porozumienia do dnia rozwiązania umowy, absencja nie może być większa niż 33 dni w tym terminie
  • Pracownik do dnia rozwiązania umowy miałby tytuł gotowości do świadczenia pracy 

Prawna interpretacja

Zgodnie  z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody, które pracownik uzyskał w wyniku rekompensat z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

Interpretacja ZUS

Według interpretacji ZUS ten przepis prawa ma charakter otwarty i dotyczy także porozumień, które mogą być zawierane między pracodawcą i pracownikiem, jak we wskazanym przypadku. Jednak warunkiem koniecznym jest porozumienie związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, które nie stanowi jedynie rekompensaty. 

Outsourcing zatrudnienia z payroll360

Jeśli potrzebujesz pracowników, ale nie chcesz zatrudniać ich bezpośrednio w swojej firmie, skorzystaj z naszej usługi outsourcingu zatrudnienia. Oferujemy dwa modele współpracy: praca tymczasowa oraz zatrudnienie zewnętrzne. Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze. Zoptymalizuj koszty w przedsiębiorstwie!

Sprawdź naszą ofertę!


Data publikacji: 07.07.2021

Podobne artykuły

11.10.2021

Nowość w poszukiwaniu pracy - aplikacja ePraca

Poszukujesz pracy? Od teraz możesz wykorzystać do tego aplikację ePraca. Zbiera ona oferty pracy dostępne w Centralnej Bazie Ofert Pracy! Dowiedz się więcej!

29.09.2021

Czy ZUS może odebrać świadczenie z odsetkami?

Przez najnowsze zmiany w prawie, istnieje ryzyko odebrania świadczenia wynikającego z zasiłku, już po czasie. W jakich sytuacjach może to mieć miejsce? Przeczytaj artykuł!

15.09.2021

Ile wynosi odprawa przy zwolnieniu z pracy?

Zmiany związane z pracą zdalną, przejściem na pracę hybrydową czy otrzymywaniem pomocy od Państwa na ochronę miejsc pracy spowodowały, że zwolnienie pracownika wymaga większej ostrożności i przygotowania dokumentów....

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się