Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Czy dodatkowa odprawa dla zwolnionego pracownika jest wolna od składek ZUS?

Czy dodatkowa odprawa dla zwolnionego pracownika jest wolna od składek ZUS?

Czy dodatkowa odprawa dla zwolnionego pracownika jest wolna od składek ZUS?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się czy dodatkowa odprawa pieniężna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy jest uwzględniania jako podstawa w wymiarze składek ZUS?

Poznaj naszą ofertę

Założenia dotyczące odprawy 

Pracodawca rozwiązał umowę na czas nieokreślony z pracownikiem, jako przyczynę podał likwidację stanowiska pracy. W ramach porozumienia, które dotyczy zasad rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, należy mu się odprawa wysokości dwu miesięcznej wypłaty pod pewnymi warunkami:

  • Umowa została rozwiązana przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika
  • Pracownik musi być obecny w pracy w okresie od podpisania porozumienia do dnia rozwiązania umowy, absencja nie może być większa niż 33 dni w tym terminie
  • Pracownik do dnia rozwiązania umowy miałby tytuł gotowości do świadczenia pracy 

Prawna interpretacja

Zgodnie  z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody, które pracownik uzyskał w wyniku rekompensat z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

Interpretacja ZUS

Według interpretacji ZUS ten przepis prawa ma charakter otwarty i dotyczy także porozumień, które mogą być zawierane między pracodawcą i pracownikiem, jak we wskazanym przypadku. Jednak warunkiem koniecznym jest porozumienie związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, które nie stanowi jedynie rekompensaty. 

Jeśli potrzebujesz pracowników, ale nie chcesz zatrudniać ich bezpośrednio w swojej firmie, skorzystaj z naszej usługi outsourcingu zatrudnienia. Oferujemy dwa modele współpracy: praca tymczasowa oraz zatrudnienie zewnętrzne. Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze. Zoptymalizuj koszty w przedsiębiorstwie!

Sprawdź naszą ofertę!

Data publikacji 07.07.2021

Podobne w kategorii

Zatrudnienie Ukraińca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zatrudnianie Ukraińców, którzy uciekli do Polski przed toczącą się w ich kraju...

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 r.

Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej pociągnęły za sobą również inne, ważne dla płatników zmiany. Dotyczą one w szczególności nowych terminów opłacania składek, obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu