Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Dla kogo usługi outsourcingowe?

Dla kogo usługi outsourcingowe?

Dla kogo usługi outsourcingowe?

Outsourcing, czyli zlecanie prac na zewnątrz, pozwala wkraczać firmom na nowe ścieżki rozwoju i prężnie rozwijać do tej pory niewykorzystywane obszary. Swoją popularność zyskał jako jedna z najskuteczniejszych metod optymalizowania kosztów, jednakże obecnie jest wybierany także z wielu innych powodów, takich jak dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii, czy wsparcia wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Wykorzystanie outsourcingu w biznesie obejmuje już całą Polskę, dlatego przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie korzystają z tych usług, coraz to częściej zastanawiają się, czy ten model współpracy sprawdzi się również w ich zakładzie pracy? A jeśli tak, to na jakich zasadach można współpracować z firmą outsourcingową?

Poznaj naszą ofertę

Kiedy firmie potrzebny jest outsourcing?

Odpowiedzią na to pytanie powinny stać się słowa Henry’ego Forda, traktowane jako te, które przyczyniły się do powstania koncepcji biznesowej outsourcingu. Na początku lat 20. XX wieku stwierdził on, że: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”.

To właśnie ta wypowiedź odnosi się do istoty outsourcingu, czyli wydzielania określonych obszarów, zadań na zewnątrz i powierzania ich do realizacji wyspecjalizowanym podmiotom. Warto wyraźnie podkreślić, że na korzyść tego rozwiązania przemawia dzisiaj znacznie więcej niż tylko redukcja kosztów, która przestała być dla wielu przedsiębiorców wyłączną zachętą do wyboru outsourcingu. Jak zaznaczył sam H. Ford, zlecanie prac na zewnątrz jest konieczne również wtedy, gdy ktoś potrafi zrobić to nie tylko taniej, ale i (a może przede wszystkim) lepiej i wydajniej niż my sami.

Jakie firmy korzystają z usługi outsourcingu?

Obecnie outsourcing stał się modelem współpracy biznesowej chętnie wykorzystywanym przez najróżniejsze przedsiębiorstwa. Wybierają go firmy z różnych sektorów gospodarki, kierujące się różnymi potrzebami i dysponujące różnymi zasobami. O tym, czy outsourcing faktycznie będzie się jednak opłacał, w każdym przypadku powinien przesądzić wynik dokonanej kalkulacji kosztów, którą przeprowadza dla zainteresowanego klienta firma outsourcingowa. A to wymaga z kolei ze strony przedsiębiorcy rzetelnej wiedzy o wydatkach ponoszonych na utrzymanie konkretnych, wewnętrznych działów, czy realizację określonych projektów.

Mimo że outsourcing nie jest dzisiaj obcy mniejszym podmiotom działającym na rynku, w praktyce to jednak najwięksi czerpią z niego fundamentalne korzyści. Porównując w payroll360 usługę outsourcingu kadr i płac z szacunkowymi kosztami ponoszonymi w przypadku wewnętrznych działów kadrowo-płacowych, outsourcing okazał się najbardziej opłacalny dla przedsiębiorstw zatrudniających od około 50 pracowników. Przykładowa kalkulacja kosztów outsourcingu

Poza miastami takimi jak Warszawa, Kraków, Katowice, czy Rzeszów outsourcing realizowany jest także w mniejszych miejscowościach, m.in. Kielcach, Nowym Sączu, Tarnowie, Bielsku-Białej, czy Dębicy. Zapotrzebowanie na tego typu usługi odczuwa się ponadto w związku z obecnością na danym obszarze stref ekonomicznych, które przyciągają największych, w tym zagranicznych inwestorów, oferując im atrakcyjne możliwości rozwojowe. Doskonałym przykładem może być m.in. Mielecka Strefa Ekonomiczna, Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna, czy Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna.

W zakładach zatrudniających kilkadziesiąt, kilkaset, czy kilka tysięcy pracowników outsourcing dla wybranych zadań, obszarów staje się po prostu koniecznością. Nadal pozostaje to najlepszy sposób na odblokowanie niewykorzystywanego potencjału firmy, poprawę efektywności, a także uzyskanie dostępu do nowych, specjalistycznych środków i wsparcia wykwalifikowanych ekspertów, którzy napędzą jej dalszy rozwój.

Outsourcing kadr i płac jako jeden z głównych rodzajów outsourcingu w Polsce

Mówiąc o outsourcingu, możemy odnieść go do wielu obszarów działalności, takich jak księgowość, IT, obsługa klienta, zarządzanie. Do jednych z najczęściej delegowanych zadań należy także z całą pewnością obsługa kadr i obsługa płac, nazywana w praktyce outsourcingiem płacowo-kadrowym, realizowana przez firmy takie jak payroll360.

Potrzeba wydzielenia poza główny obszar firmy tych spraw wynika z faktu, że administracja kadrami i płacami jest czynnością niezwykle wymagającą, skomplikowaną i złożoną. Obszerne i systematycznie nowelizowane z tego zakresu ustawodawstwo wymaga od piastujących te stanowiska osób nieustannego doszkalania się i podnoszenia swoich kompetencji, a tym samym – zaangażowania czasu i środków ich pracodawcy. Outsourcing kadr i płac uwalnia od tych obowiązków, oferując w zamian nie tylko opiekę biorących na siebie odpowiedzialność ekspertów, ale i wsparcie zaawansowanymi programami, które znacząco usprawniają pracę. Obecnie to właśnie perspektywa dostępu do nowoczesnych technologii jest jedną z największych korzyści, która skłania firmy do wyboru outsourcingu. Dzięki temu nie muszą one ponosić bezpośrednio kosztów zakupu wymaganych programów, ich aktualizacji, a także odnawiania licencji.

Jak świadczona jest usługa outsourcingu kadr i płac payroll360?

Jedno z regularnie stawianych pytań odnosi się do tego, w jaki sposób świadczona jest usługa outsourcingu kadr i płac? Czy przykładowo specjaliści payroll360, mający swoją siedzibę w Krakowie, obsługują firmy z innych miast, województw, na przykład Gdańska, Olsztyna, Częstochowy, Wrocławia?

Odpowiedź jest w tym przypadku twierdząca, ponieważ payroll360 działa w dwóch podstawowych modelach współpracy:

  • payroll on-line – jest to zdalny model współpracy, który pozwala na zapewnienie kompleksowej usługi outsourcingu płac i kadr firmom w całej Polsce wraz z przydzieleniem klientowi stałego zespołu ekspertów.
  • payroll on-site – w modelu on-site poza obsługą zdalną specjaliści payroll360 otwierają również swoje biuro na terenie firmy klienta. Wariant ten jest rekomendowany przede wszystkim większym przedsiębiorstwom, gdzie ze względu na zakres powierzanych obowiązków konieczne staje się zapewnienie stałego kontaktu pomiędzy stronami. Obecni na miejscu eksperci mają w takiej sytuacji pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami. Mogą również szybko reagować, gdyby pojawiły się ewentualne problemy lub czynności niecierpiące zwłoki. Teoretycznie możliwość wydzielenia biura w modelu payroll on-site istnieje wszędzie, jednakże w praktyce najlepiej sprawdza się to w ościennych województwach Małopolski, ze względu na bliskość z siedzibą specjalistów payroll360.

Mając na uwadze powyższe, oferta payroll360 poza usługą outsourcingu w Krakowie obejmuje także outsourcing kadr i płac dla m.in. Katowic, Bielska-Białej, Rzeszowa, Tarnowa, Dębicy, Nowego Sącza, Bochni. W przypadku tych miast otworzenie biura i współpraca w trybie payroll on-site są jak najbardziej możliwe i rekomendowane, jeśli tylko odpowiada to potrzebom firmy. W pozostałych sytuacjach tj. gdy firma klienta mieści się w dalej zlokalizowanych miastach, obsługa kadrowo-płacowa może być świadczona w całości zdalnie, jako payroll on-line.

Poznaj usługi outsourcingowe w payroll360

Data publikacji 28.02.2023

Podobne w kategorii

Przegląd usług outsourcingowych w obszarze kadr i płac

Prowadzenie własnej działalności jest w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie nie lada wyzwaniem. Pracodawcy już od pierwszych chwil obecności na rynku muszą mierzyć się z licznymi trudnościami, dlatego też...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu