Enova Kadry i Płace

{[description]} left right

Enova Kadry i Płace

enova365 Kadry i Płace to moduł, który został stworzony, aby skutecznie zarządzać dokumentacją dotyczącą pracowników. W jego ramach można umieścić pełny zakres informacji o pracownikach. 

Enova Kadry i Płace

enova365 Kadry i Płace to moduł, który został stworzony, aby skutecznie zarządzać dokumentacją dotyczącą pracowników. W jego ramach można umieścić pełny zakres informacji o pracownikach. 

Z jakich części składa się enova365 Kadry Płace? 

Podstawą są Kadry, w których można umieścić dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, historię zatrudnienia oraz informacje o czasie pracy i nieobecnościach  Odnotowane zmiany w gromadzonych danych automatycznie tworzą historię zatrudnienia pracownika.

Enova Płace

W tym module realizowane są wszystkie czynności związane z procesami płacowymi: definiowanie, naliczanie i tworzenie list płac, automatyczne generowanie wielu list płac w dowolnym okresie rozliczeniowym, obliczanie wynagrodzeń na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, automatyczne tworzenie deklaracji dla Urzędów Skarbowych oraz wszystkich wymaganych przepisami ZUS dokumentów rozliczeniowych. 

Enova deklaracje

Zgromadzone w programie dane pozwalają na przygotowanie deklaracji podatkowych, tj: (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, 8C oraz IFT-1R, IFT-1), przygotowanie kompletu deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS (ZUA, ZIUA, ZWUA, ZCNA,DRA, RCA, RSA, RZA). Istnieje także możliwość wyeksportowania plików zawierających deklaracje ZUS do programu Płatnik. Moduł wspiera też obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i może wyeksportować je do programu SODiR off-line. Wbudowane raporty ułatwiają z kolei sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS. 

enova365 PPK

Oprogramowanie enova365 wspiera wszystkie procesy związane z prowadzeniem obsługi PPK przez przedsiębiorcę, czyli:

  • ewidencjonowanie oświadczeń pracowników o rezygnacji, wstąpieniu lub zmianie wpłat
  • bieżące naliczanie i odprowadzanie wpłat,
  • prowadzenie dokumentacji i jej archiwizowanie,
  • rozbudowany system korekt i zwrotów składek PPK,
  • generowanie e-wniosków do obsługi PPK.

payroll360 wykorzystując funkcjonalności modułu PPK enova365 świadczy osobną usługę związaną z przejęciem obowiązków związanych z prowadzeniem PPK. 

 enova365 ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi)

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to moduł uzupełniający Kadry Płace. Z jego pomocą zarządzanie pracownikami staje się dużo prostsze, bowiem pozwala usprawnić proces ocen pracowniczych - kwartalnych, półrocznych i rocznych. Ponadto, daje możliwość ewidencjonowania kursów i szkoleń, planowania rekrutacji oraz analizowania zapotrzebowania pracowników na konkretne stanowiska. Moduł ten można wykorzystywać przy równoległym zastosowaniu pulpitów pracowniczych i komunikacji workflow. payroll360 ma na swoim koncie wdrożenia tego typu rozwiązań u swoich Klientów. 

Business Intelligence - Enova BI w obszarze kadr i płac

Business Intelligence (BI) to moduł enova365, odpowiedzialny za dostarczenie użytkownikom systemu wiedzy potrzebnej do skutecznego podejmowania decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych. Program agreguje zadane wartości liczbowe, procentowe lub tekstowe i prezentuje je w postaci wskaźników. Wskaźniki (KPI) te można dowolnie konfigurować w zależności od potrzeb każdego przedsiębiorstwa i udostępniać w miejscach, w których operatorzy enova365 wykonują czynności w programie, czyli na listach, formularzach i kreatorach procesów workflow.

Wykorzystanie modułu BI w obszarze Kadr i Płac daje możliwość uzyskania informacji np. o wartościach poszczególnych elementów wypłat pracowników, ich udziale w całym wynagrodzeniu oraz liczbie dni chorobowych, bądź wypoczynkowych przez nich wykorzystywanych. Wszystkie te analizy aktualizowane są w czasie rzeczywistym, bez potrzeby generowania osobnych raportów.Oprócz wskaźników dotyczących konkretnej grupy pracowników, przełożeni, mogą zobaczyć również poszczególne informacje w kontekście konkretnego pracownika. 

payroll360 analizując potrzeby każdego Klienta jest w stanie wdrożyć i dostosować ten moduł w ramach świadczenia usługi outsourcingu kadr i płac. Szybki dostęp do danych i przedstawienie ich w formie odpowiednich wskaźników znacznie przyspiesza podejmowanie decyzji biznesowych i ułatwia kontrolę kluczowych parametrów przedsiębiorstwa.

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się