Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

HR miękki i HR twardy – czym są? Poznaj różnice!

HR miękki i HR twardy – czym są? Poznaj różnice!

HR miękki i HR twardy – czym są? Poznaj różnice!

HR twardy i HR miękki to pojęcia, z którymi zetknie się każda osoba zajmująca się zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Podział ten wynika z zakresu obowiązków, jakie spoczywają na danych specjalistach. Twardy HR powinno utożsamiać się z obsługą płacowo-kadrową, ze szczególnym naciskiem na pierwszą z nich. HR miękki to natomiast zadania z zakresu m.in. rekrutacji, organizacji szkoleń, czy oceny pracowników.

Poznaj naszą ofertę

Czym jest twardy HR?

Pod pojęciem HR twardy skrywają się przede wszystkim zadania z zakresu obsługi płacowej przedsiębiorstw, inaczej payroll. Twardy HR obejmuje również kwestie analityczne, administracyjne i kadrowe, jednakże w głównej mierze koncentruje się on na zagadnieniach związanych z naliczaniem wynagrodzeń.

To właśnie specjaliści do spraw twardego HR-u są odpowiedzialni za kontakty z instytucjami państwowymi, takimi jak ZUS, US, PFRON. Przed pracownikami zapewniającymi obsługę kadrowo-płacową stawia się dlatego wysokie wymagania. Powinni oni nie tylko biegle odnajdywać się w aktualnych przepisach podatkowych, rachunkowych i z zakresu prawa pracy, ale i najnowszym oprogramowaniu i technologiach wykorzystywanych w codziennych obowiązkach.

Zadania realizowane w ramach twardego HR

HR twardy realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 • naliczania wynagrodzeń i przygotowywania listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzania deklaracji i zaświadczeń do ZUS, US
 • obliczania wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
 • naliczania składek na PFRON 
 • ustalania i odprowadzania zaliczek na podatek
 • reprezentacji przed ZUS, US
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej (przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, prowadzenie teczek osobowych, zamiana tradycyjnego archiwum na e-akta, przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy)
 • monitorowania upływu ważnych dla stron stosunku pracy terminów
 • prowadzenia ewidencji czasu pracy, rejestrowania nieobecności pracowników i urlopów wypoczynkowych

Naliczanie wynagrodzeń w payroll360

Czym jest miękki HR?

Mimo że zarówno HR twardy, jak i HR miękki odnoszą się do zarządzania zasobami ludzkimi, ich rozróżnienie nie jest tutaj przypadkowe. HR miękki w odróżnieniu od twardego bardziej niż na zadaniach formalnych, administracyjnych skupia się na działaniach, których celem jest polepszenie warunków zawodowych i społecznych w firmie, a także zapewnienie pracownikom dalszych możliwości rozwoju. Koncentruje się on dlatego przede wszystkim na zagadnieniach związanych z rekrutacją, pozyskiwaniem nowych pracowników i adoptowaniem ich do nowego miejsca pracy, organizacją szkoleń, czy rozwiązywaniem sporów. HR miękki dba o środowisko pracy, organizuje je oraz nieustannie monitoruje i analizuje, aby w ten sposób specjaliści mogli następnie podejmować adekwatne do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa środki.

Zadania realizowane w ramach miękkiego HR

Na zadania z zakresu miękkiego HR-u składają się przede wszystkim:

 • szeroko rozumiana rekrutacja (aktywne poszukiwanie nowych pracowników, przygotowywanie i publikowanie ofert pracy, przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych i ewentualnych testów, adaptacja pracownika w nowym miejscu)
 • organizowanie kursów i szkoleń dla pracowników i pracodawców
 • przygotowywanie ocen pracowniczych
 • dbanie o motywację wśród pracowników
 • analiza, badanie potrzeb zatrudnionych
 • rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie

HR twardy i miękki z payroll360 – profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa

W ramach kompleksowej i profesjonalnej obsługi kadrowo-płacowej stanowiącej główną ofertę naszej firmy payroll360 świadczy także usługi z zakresu miękkiego HR. Zapewniamy w szczególności pomoc przy poszukiwaniu specjalistów do spraw kadr i płac, jak również uczestniczymy w tworzeniu całych działów kadrowo-płacowych. Organizujemy i przeprowadzamy proces rekrutacji, dokonujemy weryfikacji i oceny kandydatów, a wybranych spośród nich adaptujemy na nowych stanowiskach. Nasze zadania realizujemy w jednym z dwóch dostępnych modeli: modelu zatrudnienia wewnętrznego lub modelu zatrudnienia zewnętrznego.

Poznaj nasze usługi

Data publikacji 30.09.2022

Podobne w kategorii

ZUS IWA za 2022 rok - do kiedy należy złożyć?

Uwaga! Do końca stycznia 2023 roku należy przekazać do ZUS informację o danych, pozwalających ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA. Obowiązek nie dotyczy wszystkich płatników, a jedynie...

Outsourcing badań lekarskich

Pracodawca nie może dopuścić do pracy na danym stanowisku pracownika bez ważnych badań lekarskich i aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy określonego rodzaju. Skierowanie...

Jakie zmiany zaplanowano dla pracowników w 2023 r.?

Powoli zbliżający się ku końcowi 2022 r. to czas, w którym coraz dokładniej przyglądamy się zmianom w przepisach zapowiadanym na rok następny. Mimo że wiele z ogłoszonych reform nadal pozostaje niepewnych, w 2023 r., co...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu