Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Ile wynosi odprawa przy zwolnieniu z pracy?

Ile wynosi odprawa przy zwolnieniu z pracy?

Ile wynosi odprawa przy zwolnieniu z pracy?

Zmiany związane z pracą zdalną, przejściem na pracę hybrydową czy otrzymywaniem pomocy od Państwa na ochronę miejsc pracy spowodowały, że zwolnienie pracownika wymaga większej ostrożności i przygotowania dokumentów. Sprawdź, co jest potrzebne.

Poznaj naszą ofertę

Przyczyny niedotyczące pracownika

W okresie otrzymywania pomocy z tarcz antykryzysowych nie ma możliwości zwolnienia pracownika z innych przyczyn niż go dotyczących. Jak wygląda wysokość odprawy, gdy jesteśmy zwolnieni?

Wysokość odprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach zapobiegania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, artykułem 15, który wspomina o tym, że w stanie zagrożenia epidemiologicznego stosuje się limity w wysokości odpraw czy odszkodowań w związku z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę.W wypowiedzeniu pracownicy otrzymują informację o tym, że odprawa limitowana jest do wartości dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. 

Dwie odprawy, co wtedy?

Problem pojawi się wtedy, gdy pracownikowi przysługują dwie odprawy i przepisy zostały napisane tak niejasne, że trudno określić, czy limit dotyczy obu  świadczeń czy tylko jednego. 

Jedni stosowali zasadę zliczenia wszystkich odpraw i następnie stosowali limity. Jednak Ministerstwo rekomenduje, aby limity stosowane były do poszczególnych odpraw. Jest to sytuacja korzystniejsza dla pracowników. 

Limity w przypadku odszkodowań w sądzie pracy 

Odszkodowania również zostały ujęte w treści ustawy o limitach. Jednak według interpretacji Ministerstwa, jeśli sankcja została ustalona przez sąd na podstawie Kodeksu pracy z przyczyn nieprawidłowego rozwiązania umowy to wtedy limity, nie będą miały zastosowania. Interpretacja zapisów przez Sąd Najwyższy nie jest jeszcze znana.

Opodatkowanie odprawy

Czy odprawa po zwolnieniu pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika uwzględniana jest jako podstawa wymiaru składek ZUS? Dowiedz się więcej z artykułu, w którym szerzej omówiliśmy temat. 

Kliknij tutaj

Poznaj modele współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od interwencyjnego “payroll on-demand”, poprzez najbardziej popularny i kompleksowy “payroll on-line” oraz wyrafinowany “ payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !


Dowiedz się więcej!

Data publikacji 15.09.2021

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu