Ile wynosi odprawa przy zwolnieniu z pracy?

{[description]} left

Ile wynosi odprawa przy zwolnieniu z pracy?

Zmiany związane z pracą zdalną, przejściem na pracę hybrydową czy otrzymywaniem pomocy od Państwa na ochronę miejsc pracy spowodowały, że zwolnienie pracownika wymaga większej ostrożności i przygotowania dokumentów. Sprawdź, co jest potrzebne.

Ile wynosi odprawa przy zwolnieniu z pracy?

Zmiany związane z pracą zdalną, przejściem na pracę hybrydową czy otrzymywaniem pomocy od Państwa na ochronę miejsc pracy spowodowały, że zwolnienie pracownika wymaga większej ostrożności i przygotowania dokumentów. Sprawdź, co jest potrzebne.

Poznaj naszą ofertę

Przyczyny niedotyczące pracownika

W okresie otrzymywania pomocy z tarcz antykryzysowych nie ma możliwości zwolnienia pracownika z innych przyczyn niż go dotyczących. Jak wygląda wysokość odprawy, gdy jesteśmy zwolnieni?

Wysokość odprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach zapobiegania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, artykułem 15, który wspomina o tym, że w stanie zagrożenia epidemiologicznego stosuje się limity w wysokości odpraw czy odszkodowań w związku z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę.W wypowiedzeniu pracownicy otrzymują informację o tym, że odprawa limitowana jest do wartości dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. 

Dwie odprawy, co wtedy?

Problem pojawi się wtedy, gdy pracownikowi przysługują dwie odprawy i przepisy zostały napisane tak niejasne, że trudno określić, czy limit dotyczy obu  świadczeń czy tylko jednego. 

Jedni stosowali zasadę zliczenia wszystkich odpraw i następnie stosowali limity. Jednak Ministerstwo rekomenduje, aby limity stosowane były do poszczególnych odpraw. Jest to sytuacja korzystniejsza dla pracowników. 

Limity w przypadku odszkodowań w sądzie pracy 

Odszkodowania również zostały ujęte w treści ustawy o limitach. Jednak według interpretacji Ministerstwa, jeśli sankcja została ustalona przez sąd na podstawie Kodeksu pracy z przyczyn nieprawidłowego rozwiązania umowy to wtedy limity, nie będą miały zastosowania. Interpretacja zapisów przez Sąd Najwyższy nie jest jeszcze znana.

Opodatkowanie odprawy

Czy odprawa po zwolnieniu pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika uwzględniana jest jako podstawa wymiaru składek ZUS? Dowiedz się więcej z artykułu, w którym szerzej omówiliśmy temat. 

Kliknij tutaj

Outsorcing kadr i płac z payroll360

Poznaj modele współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od interwencyjnego “payroll on-demand”, poprzez najbardziej popularny i kompleksowy “payroll on-line” oraz wyrafinowany “ payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !


Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 15.09.2021

Podobne artykuły

07.07.2021

Czy dodatkowa odprawa dla zwolnionego pracownika jest wolna od składek ZUS?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się czy dodatkowa odprawa pieniężna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy jest uwzględniania jako podstawa w wymiarze składek ZUS?

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się