Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Jak rozliczać godziny nadliczbowe przy równoważnym systemie czasu pracy?

Jak rozliczać godziny nadliczbowe przy równoważnym systemie czasu pracy?

Jak rozliczać godziny nadliczbowe przy równoważnym systemie czasu pracy?

Pojawią się często problemy z interpretacją zapisów kodeksu pracy na temat równoważnego czasu pracy i godzin nadliczbowych. Jakie błędy są popełniane i jakie grożą kary w przypadku wykrycia nieprawidłowości w naliczaniu nadgodzin. Jesteś pracodawcą? Przeczytaj artykuł i sprawdź jak zabezpieczyć się przed błędami.

Poznaj naszą ofertę

Czym jest równoważny system czasu pracy?

W kodeksie pracy (art.135) na temat równoważnego systemu czasu pracy pojawiają się następujące informację: 

“§ 1.Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

§ 2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.

§ 3.Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.”

W celu ustalenia rodzaju nadgodzin i ich ilości, pracodawca musi porównać pracę wykonaną przez pracownika z grafikiem pracy pracownika. 

Kiedy pracodawca musi tworzyć grafiki czasu pracy?

Grafiki czasu pracy muszą być tworzone przez pracodawców zawsze wtedy, gdy pracownicy zatrudnieni są w innym niż podstawowy system czasu pracy. 

Co pracodawca musi uwzględnić przy tworzeniu grafiku?

 • godziny pracy pracownika 
 • czas pracy, czyli godzin, które pracownik ma przepracować w danym okresie rozliczeniowym (np. tygodniu czy miesiącu) z zaznaczeniem, że liczba godzin do przepracowania musi być ustalona przed stworzeniem grafiku 
 • tydzień pracy powinien być 5 dniowy
 • nie może zaplanować nadliczbowych godzin
 • odpoczynek dobowy i tygodniowy, czyli pracodawca musi uwzględnić minimalną ilość dni wolnych, która przypada w danym okresie rozliczeniowym (czyli ile mamy świąt, niedziel czy dni w wolnych)

Jak prosto obliczyć ilość dni wolnych w okresie rozliczeniowym?

Podziel wymiar czasu pracy dla okresu rozliczeniowego, czyli np. miesiąca przez dobową normę czasu pracy. Następnie odejmij otrzymany wynik od ilości dni kalendarzowych w tym okresie rozliczeniowym.  

Informacje dla pracodawcy na temat godzin nadliczbowych

Najważniejsza informacja dla pracodawcy rozliczającego czas pracy to ta, że do ustalenia liczby i rodzaju nadgodzin potrzebny jest harmonogram pracy, aby porównać go z rzeczywistym czasem przepracowanym. 

Dodatkowo, jako pracodawca warto znać podział nadgodzin:

 • dobowe, występujące po przekroczeniu przez pracownika normy dobowej (czyli 8 godzin), a w przypadku dni przedłużonego wymiaru 12 godzin.  Jeśli pracownik wypracuje więcej godzin niż podanych powyżej, przysługuje mu dodatek w wysokości 50%. 

100% dodatek, występuje, gdy nadgodziny:

 1. wystąpiły w nocy, w niedziele i święta, które dla pracownika nie były dniami pracy w grafiku 
 2. albo w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • średniotygodniowe, naliczane są po przekroczeniu normy zalecanej dla tygodnia (czyli 40 godzin). Za takie nadgodziny należy jest dodatek 100%

Ile odpoczynku przysługuje pracownikowi przy równoważnym systemie pracy?

Pracownicy w danym okresie rozliczeniowym powinni pracować 5 dni w tygodniu. Za każdy dzień wolny, w którym pracowali w 5-dniowym tygodniu pracy, przysługuje im cały dzień wolny. Termin jego realizacji ustalany jest z pracownikiem. Jeśli pracownik nie może odebrać wolnego, na przykład przebywa na dłuższym  chorobowym, wówczas dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia ze 100-procentowym dodatkiem. 

Dodatkowo pracodawca musi pamiętać o dobowym cyklu pracy, czyli dobie pracowniczej. Jest ona liczona od momentu rozpoczęcia pracy zgodnie z grafikiem pracownika  (art. 128 § 3 pkt 1 Kodeksu pracy). Według zasady pracodawca musi zapewnić co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby, a w tygodniu odpoczynek powinien wynosić 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. 

Za niestosowanie się do tych zaleceń i przerwanie odpoczynku prowadzi do płacenia przez pracodawcę nadgodzin. 

Błędy w rozliczaniu czasu pracy przy równoważnym systemie

Według Państwowej Inspekcji Pracy błędy w naliczaniu nadgodzin i nieodpowiednia ewidencja czasu pracy, czy też zły system ustalania grafiku to najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców. Przy kontroli za brak dokumentacji, bezpodstawne zaniżenie wynagrodzenia czy nieprzestrzeganie przepisów prawa dotyczących na przykład wypoczynku grozi kara od 2000 zł do 30 000 zł, zgodnie z art. 281 k.p. 

Jak uniknąć kary i błędów w rozliczaniu czasu pracy przy równoważnym systemie? Większość firm czy przedsiębiorców musi skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Jest dużo spraw, na które trzeba zwrócić uwagę i dla osoby niezaznajomionej wystarczająco z tematem jest to czasochłonne, dlatego może warto zastanowić się nad skorzystaniem z usługi outsourcingu kadrowo - płacowego payroll360. Dzięki temu Twoje  dokumenty będą przygotowane profesjonalnie, a Ty poświęcisz swój czas na rozwój firmy.

Dowiedz się więcej!

Zasady ustalenia liczby godzin nadliczbowych 

Państwowa Inspekcja Pracy kontrolując przedsiębiorców, może nałożyć kary z tytułu niestosowania się do zasad równoważnego systemu czasu pracy. 

Według ich zasad, w celu ustalenia liczby godzin nadliczbowych należy:

 • od przepracowanych dni w danym okresie odjąć liczbę godzin zapisanych w grafiku, pomniejszoną o godziny, które nie zostały przepracowane z przyczyn choroby bądź nieobecności w pracy
 • Następnie od wyniku trzeba odjąć liczbę godzin, które były nadliczbowe np. z przekroczenia dobowego wymiaru czasu pracy lub przedłużonego wymiaru
Data publikacji 08.09.2021

Podobne w kategorii

Nadgodziny

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się czy pracodawca może kazać Ci pracować nadliczbowo, jakie wynagrodzenie Ci przysługuje oraz czy za pracę możesz dostać wolne?

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu