Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Jak zaplanować czas pracy w 2022 roku?

Jak zaplanować czas pracy w 2022 roku?

Jak zaplanować czas pracy w 2022 roku?

Dobrą praktyką stosowaną przez pracodawcę jest planowanie czasu pracy z odpowiednim wyprzedzeniem. Grudzień to idealny moment, aby przygotować taki kalendarz. Doświadczeni i działający od lat w swojej branży przedsiębiorcy doskonale wiedzą, w jakich okresach w roku pracy jest najwięcej, a w jakich najmniej. Rzetelny plan pracy przygotowany we wcześniejszym terminie pozwoli im przede wszystkim zabezpieczyć się przed skumulowaniem wniosków pracowniczych o dni wolne od pracy w jednym, tym samym czasie.

Poznaj naszą ofertę

Normy czasu pracy 

Przepisy związane z czasem pracy zostały uregulowane w kodeksie pracy. Zgodnie z treścią art. 129 § 1 z określonymi zastrzeżeniami, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy. Okres rozliczeniowy w niektórych sytuacjach może zostać przedłużony, jednak nie więcej niż do 12 miesięcy. 

Wskazany w przepisie „przeciętny pięciodniowy tydzień pracy” oznacza, że pracodawca może ustalić pracę przez sześć, a nawet siedem dni w tygodniu. Z tym jednak zastrzeżeniem, że dla takiego pracownika musi on następnie w kolejnych tygodniach tego samego okresu rozliczeniowego zaplanować pracę w odpowiednio mniejszej liczbie dni. Pracodawca jest jednocześnie zobowiązany do zachowania określonych dni wolnych od pracy – wyjaśniają eksperci payroll360, świadczący usługi outsourcingu kadr i płac.

Ustalenie liczby godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym pozwala pracodawcy określić liczbę dni pracy i dni wolnych od pracy, a także kontrolować wskazane przepisami normy czasu pracy. 

Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. złotych. 

Rozkład czasu pracy 

Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy. Musi obejmować jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład (art. 129 § 3). 

Przygotowanie rozkładu czasu pracy nie jest wymagane, gdy wynika on z m.in. obwieszczenia, prawa pracy, czy też indywidualnego rozkładu pracy zastosowanego na podstawie pisemnego wniosku pracownika. 

Obliczanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 

Kodeks pracy zawiera również zasady dotyczące wyliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Znajdziemy je w art. 130 § 1.

Aby obliczyć wymiar czasu pracy, należy: 

1) pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, 

2) dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (nie uwzględnia się tutaj wykraczających poza pełne tygodnie sobót i niedziel, niezależnie od tego, czy praca faktycznie odbywa się w te dni). 

3) zsumować otrzymane wyniki, a następnie odjąć od nich pomnożoną przez 8 liczbę świąt, które przypadają w ramach jednego okresu rozliczeniowego w dniu innym niż niedziela (art. 130 § 2).

Dla przykładu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym przy pracy na pełen etat w styczniu 2022 roku przypadną 152 godziny pracy (19 dni pracy i 12 dni wolnych), wyliczone zgodnie z powyższym wzorem: 

4 x 40 godzin + 1 x 8 godzin – 2 x 8 godzin, tj. 4 pełne tygodnie x 40 godzin + (1 dzień „wystający” x 8 godzin) – (2 dni świąteczne wypadające w inny dzień niż niedziela x 8 godzin). 

Planowanie 2022 roku w praktyce 

Na podstawie przeprowadzonych przez nas wyliczeń wynika, że w 2022 roku pracownikom zatrudnionym w podstawowym systemie czasu pracy przysługuje co najmniej 114 dni wolnych od pracy. Przy uwzględnianiu w zakładzie pracy większych projektów należy brać pod uwagę także dni świąteczne. W następnym roku jest ich 13, a jedno święto wypada w sobotę (Nowy Rok). Gdy święto wypada w innym dniu wolnym od pracy niż niedziela, pracodawca jest zobowiązany udzielić za ten dzień innego dnia wolnego od pracy jeszcze w tym samym okresie rozliczeniowym – wskazują eksperci payroll360. 

Przypomnijmy, jak w nadchodzącym roku prezentują się dni świąteczne: 

 • 1 stycznia (sobota) - Nowy Rok
 • 6 stycznia (czwartek) - Święto Trzech Króli
 • 17-18 kwietnia (niedziela i poniedziałek) - Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny 
 • 1 maja (niedziela) - Święto Pracy
 • 3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 maja
 • 5 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
 • 16 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
 • 15 sierpnia (poniedziałek) - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Święto Wojska Polskiego
 • 1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości
 • 25-26 grudnia (niedziela i poniedziałek) - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Sprawdź, jak zaplanować urlop w 2022 roku!

Dyspozycyjność pracowników jest z reguły mniejsza w okresach świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie), a także miesiącach wakacyjnych i w trakcie ferii zimowych w szkołach. Dni wolne od pracy brane są także wtedy, gdy święto przypada w trakcie tygodnia i sprzyja skorzystaniu z dłuższego weekendu. Okazja do pierwszego, dłuższego weekendu w 2022 roku nadarza się już w dniach 6-9 stycznia. Pracodawca może przyznać pracownikom dodatkowy dzień wolny za Nowy Rok (sobota) w piątek 7 stycznia, po Święcie Trzech Króli. 

Znając dni wolne od pracy oraz przerwy świąteczne, pracodawca jest w stanie odpowiednio rozplanować cięższą pracę na pozostałe okresy. W 2022 roku większe projekty można powierzyć pracownikom przede wszystkim w lutym, marcu, wrześniu i październiku. W każdym przypadku warto jednak rozmawiać ze swoimi pracownikami na temat planowanych urlopów. Z pewnością nie wszyscy będą chcieli skorzystać z dni wolnych od pracy w poszczególnych okresach – podkreślają specjaliści ds. kadr i płac payroll360. 

Zaległe urlopy pracownicze 

Pracodawca ma również prawo do kierowania pracowników na zaległe urlopy. Może zrobić to m.in. w mniej intensywnym okresie, kiedy zapotrzebowanie na pracę nie jest tak duże. 

Ponadto zgodnie z treścią art. 1671 k.p. pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W takiej sytuacji pracownik jest zobowiązany z niego skorzystać. 

Zmiany w zaległych urlopach wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0. Zezwoliła ona pracodawcy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego na udzielenie pracownikowi zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni. Co ważne, pracodawca może wyznaczyć taki urlop we wskazanym przez siebie terminie, z pominięciem planu urlopów. Nie musi również uzyskiwać zgody pracownika.

Data publikacji 27.12.2021

Podobne w kategorii

Jak zaplanować urlop 2022? Poznaj dni wolne i święta!

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, dlatego to dobry moment, aby zaplanować urlop 2022. Jak wypadają wtedy dni wolne? Ile długich weekendów nas czeka? Kiedy będą święta? Poniżej przedstawiamy kalendarz na 2022 rok...

Rozliczenie czasu pracy - podstawowe zagadnienia

Rozliczenie czasu pracy jest podstawowym zagadnieniem kadrowym oraz kamieniem węgielnym, na którym opiera się funkcjonowanie wielu firm. Pozwala na jasne zmierzenie, ile godzin w ciągu danego okresu osoba zatrudniona...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu