Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Jak zatrudnić Ukraińca? Jak uzyskać zezwolenie o pracę dla cudzoziemca?

Jak zatrudnić Ukraińca? Jak uzyskać zezwolenie o pracę dla cudzoziemca?

Jak zatrudnić Ukraińca? Jak uzyskać zezwolenie o pracę dla cudzoziemca?

Jakie dokumenty są wymagane, żeby zatrudnić Ukraińca? Przeczytaj artykuł!

Poznaj naszą ofertę

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Zasada zatrudniania wszystkich cudzoziemców w Polsce brzmi, że aby uzyskać legalną pracę w Polsce najpierw trzeba mieć legalny pobyt i dodatkowo zezwolenie na pracę. 

Gdy kraj, z którego przyjeżdża obcokrajowiec, nie należy do Unii Europejskiej, sytuacja się komplikuje. Przykładem jest Ukraina, która nie jest członkiem UE ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dlatego wszystkich obywateli Ukrainy obowiązują przepisy, które mówią, by móc legalnie pracować trzeba mieć ważny dokument pobytowy i zezwolenie na pracę. Jeśli pracownik zatrudniony jest na umowę zlecenia, również musi uzyskać zezwolenie na pracę.

Rodzaj umowy a praca obywateli Ukrainy

Według prawa nie ma znaczenia, na jaką umowę zostaje zatrudniony cudzoziemiec przez swojego pracodawcę. Kwestia ta zależy od woli pracodawcy i pracownika. Przy każdej umowie przygotowane muszą zostać te same dokumenty:

 • dokument pobytowy (paszport biometryczny, wiza, karta pobytu)
 • zezwolenie na pracę (oświadczenie, zezwolenie na pracę sezonową czy na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)

Wymiar czasu pracy 

Głównym problemem przy zatrudnianiu cudzoziemca jest wymiar czasu i zapewnienie stałej ilości godzin pracy zarówno w rozliczeniu tygodniowym, jak i miesięcznym. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, jeśli zostanie przekroczona lub zaniżona liczba godzin pracy cudzoziemca, to taka praca uznawana jest za nielegalną. 

Jeśli wina leży po stronie pracodawcy i nie zapewnił pracownikowi odpowiedniej ilości godzin, to musi wypłacić mu wynagrodzenie za godziny, które ma w zezwoleniu o pracę. W przypadku umowy zlecenia wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań. Warto pamiętać, że zgodnie z art.22 Kodeksu pracy — nie wolno zatrudnić pracownika przy tych samych obowiązkach z umowy o pracę na umowę zlecenie. W odwrotną stronę jest to możliwe, wtedy pracodawca nie musi ponownie starać się o uzyskanie dokumentów pozwolenia na pracę.

Rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

 • Rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy — na tym oświadczeniu pracodawca może zatrudnić pracownika na 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Proces jest szybki,  trwa do 7 dni i kosztuje 30 zł
 • Zezwolenie sezonowe — również uzyskiwane w powiatowym urzędzie pracy. Umożliwia zatrudnienie pracowników do wykonywania danych prac — rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka i działalności uznanych za sezonowe w PKD. Okres zatrudnienia na taką formę nie może być dłuższy niż 9 miesięcy
 • Zezwolenie na pracę typu a - zatrudnienie cudzoziemca, który wykonuje pracę na terenie Polski i ma podpisaną umowę z firmą, której siedziba również jest na terenie Polski. Można je uzyskać na okres do 3 lat i stara się o nie pracodawca
 • Zezwolenie na pobyt i pracę tzw. zezwolenie jednolite — umożliwia uzyskanie dwóch zezwolenie w ramach jednej procedury. Wniosek musi być złożony przez pracownika. 

Dokumenty pobytowe dla cudzoziemców 

Jak uzyskać dokumenty pobytowe dla cudzoziemców? Należy znać podział tych dokumentów. Należy do nich paszport biometryczny, wiza i karta pobytu. 

 • Paszport można wykorzystać w ruchu bezwizowym i dzięki temu mieć możliwość pobytu 90 dni w ciągu 180 dni. 
 • Drugim dokumentem jest wiza, cudzoziemiec musi się o nią postarać. Wydawana jest w kraju zamieszkania, w polskim konsulacie. Okres jej ważności to nie dłużej niż rok. 
 • Ostatnim dokumentem jest karta pobytu, która jest najpopularniejszą formą. Może być wydana na okres nie dłuższy niż 3 lata i tylko na określoną okoliczność jak studia, praca, rodzina. Wnioski o karty pobytu składane są przez cudzoziemców do urzędu wojewódzkiego

Jeśli obywatel Ukrainy posiada, dokument pobytowy to legalnie może podjąć pracę, gdy uzyska zezwolenie na pracę. Występują dwa rodzaje wiz, przy których nie jest konieczne zezwolenie na pracę — wiza 21, przyjazd ze względów humanitarnych, interes państwa. 

Drugi przypadek to wiza z  napisem "Poland. Business Harbour"

Przygotowanie dokumentów do zatrudnienia cudzoziemca

Przygotowanie dokumentów i składanie wniosków, tak aby zostały pozytywnie rozpatrzone to najtrudniejszy element zatrudniania cudzoziemców. Część pracodawców właśnie ze względu na ewentualne problemy z dokumentacją w ogóle się na to nie decyduje. Jak pracodawca można sobie ułatwić proces zatrudnienia Ukraińca lub innego cudzoziemca? 

Warto uzupełnienie dokumentów, ich przygotowanie i załatwienie formalności przekazać firmie, która jest zaznajomiona z tematem i na co dzień się tym zajmuje. W ramach usługi outsourcingu kadr i płac Payroll360 załatwia formalności zatrudniania cudzoziemców, zarówno w zakresie legalizacji pracy, jak i pobytu. 

Jeśli jesteś pracodawcą i masz problem z legalizacją pracy cudzoziemców, zajmiemy się rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy czy uzyskamy za Ciebie zezwolenia na pracę. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo czasu. Dodatkowo dzięki temu, że mamy już długoletnie doświadczenie w outsourcingu zatrudnienia cudzoziemców oraz kontakty z lokalnymi instytucjami zatrudnienia, sprawnie sprostamy wszystkim wymaganiom. 

Działania Payroll360 wspierające firmy w zakresie zatrudnienia obcokrajowców.

 • Legalizacja pracy - wspomagamy naszych klientów w sprawach związanych z:
  • rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy oraz zezwoleń na pracę,
  • kompleksowym outsourcingiem zatrudnienia cudzoziemców,
  • kontaktem z lokalnymi instytucjami zatrudnienia.
 • LEGALIZACJA POBYTU - wspomagamy pracowników naszych Klientów w sprawach związanych 
  • uzyskaniem zezwolenia na pobyt i pracę
  • kartami pobytu czasowego i stałego
  • zaproszeniami na przyjazd do Polski

Dowiedz się więcej, jak zatrudnić cudzoziemca, napisz do nas i sprawdź, ile zyskasz!

Kliknij tutaj!

Zalety zatrudnienia Ukraińców na umowę zlecenie i umowę o pracę

Zalety umowy zlecenie

 • niższy koszt utrzymania pracownika
 • rozwiązanie umowy jest dużo prostsze w porównaniu z umową o pracę

Zalety umowy o pracę

Artykuł 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwia zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, na podstawie oświadczenia czekając na uzyskanie zezwolenia na pracę. Uzyskanie takiego zezwolenia może trwać od 30 dni do nawet dłużej niż 2 miesięcy. 

Dodatkowo pracodawca zatrudniający cudzoziemca przez okres co najmniej 3 miesięcy, przy złożeniu wniosku o zezwolenie na pracę nie ma obowiązku dodawać informacji starosty:

”(... )z informacji starosty (nazywanej także: testem rynku pracy lub opinią starosty) zwolniony jest obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Oświadczenie musi być ważne na dzień złożenia wniosku.”

Jeśli potrzebujesz pracowników, ale nie chcesz zatrudniać ich bezpośrednio w swojej firmie, skorzystaj z naszej usługi outsourcingu zatrudnienia. Oferujemy dwa modele współpracy: praca tymczasowa oraz zatrudnienie zewnętrzne. Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze. Zoptymalizuj koszty w przedsiębiorstwie!

Sprawdź naszą ofertę!

Data publikacji 21.09.2021

Podobne w kategorii

Zatrudnienie Ukraińca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zatrudnianie Ukraińców, którzy uciekli do Polski przed toczącą się w ich kraju...

Jak przedłużyć wizę dla obywatela Ukrainy?

W związku z nadzwyczajną sytuacją urząd ds. cudzoziemców zapewnił, że wszyscy obywatele Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu w naszym kraju oraz dopełniać...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu