Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Wynagrodzenie postojowe, Deklaracje roczne PIT, Zwolnienie ze składek ZUS, Zasiłek dla bezrobotnych - Kwietniowy przegląd newsów

{[description]} left right

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Wynagrodzenie postojowe, Deklaracje roczne PIT, Zwolnienie ze składek ZUS, Zasiłek dla bezrobotnych - Kwietniowy przegląd newsów

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Wynagrodzenie postojowe, Deklaracje roczne PIT, Zwolnienie ze składek ZUS, Zasiłek dla bezrobotnych - Kwietniowy przegląd newsów

Poznaj naszą ofertę

Deklaracje roczne PIT można składać do 1 czerwca 2020 r.

 

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można jednak składać do końca maja, dotyczy to także akceptacji zeznań przygotowanych przez skarbówkę na platformie Twój e-PIT.

Rzecznik poinformował, że w przypadku zapłaty podatku do końca maja, nie będą naliczane odsetki za zwłokę. "W Ministerstwie Finansów jest przygotowywane odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie"

 Dla większości podatników, czyli m.in. zatrudnionych na etacie, administracja skarbowa przygotowała rozliczenie w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik się nim nie zainteresuje, 30 kwietnia rozliczenie takie zostanie uznane za przyjęte.

"Po tej dacie będzie można złożyć korektę deklaracji przygotowanej w ramach Twojego e-PIT-u"  Korektę taką będą mogli także złożyć małżonkowie, którzy zostali rozliczeni indywidualnie, ale zdecydowali, że bardziej korzystne byłoby rozliczenie wspólne.

Ponadto, dzięki zmianom wprowadzonym w ramach tarczy antykryzysowej, w rozliczeniach wysyłanych do urzędu skarbowego w maju będzie można wskazać organizację pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1 proc. podatku.

Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe starają się jednak, aby ten termin był jak najkrótszy.
W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań przypada 30 kwietnia, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja.

www.infor.pl

  

Wynagrodzenie postojowe

 

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeśli jest gotowy do jej podjęcia, a przyczyna leży po stronie pracodawcy. W takiej sytuacji przysługuje tzw. wynagrodzenie postojowe płatne na zasadach określonych w kodeksie pracy. Zrozumienie przepisów komplikuje jednak fakt istnienia dwóch innych pojęć: świadczenia postojowego oraz przestoju ekonomicznego. Choć brzmią podobnie, to dotyczą innych sytuacji.

Wynagrodzenie postojowe przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma znaczenia, czy umowa jest na okres próbny, na czas określony czy nieokreślony. Postojowe przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat, a także osobie pracujące w niepełnym wymiarze czas pracy (np: pół etatu, 1/4 czy 3/4 etatu).

Przepis o wynagrodzeniu za czas przestoju opisany jest w kodeksie pracy (art. 81). W związku z tym postojowe nie będzie przysługiwać osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne (np : umowa zlecenia czy umowa o dzieło), gdyż takie umowy podlegają pod kodeks cywilny. Osoby zatrudnione na tzw. śmieciówkach mogą się jednak starać w czasie epidemii koronawirusa o świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS.

 

Przestój ekonomiczny - kiedy jest wprowadzony i ile wynosi

W obecnej sytuacji specustawa COVID-19, wprowadziła również drugie blisko brzmiące pojęcie - przestój ekonomiczny. W ramach Tarczy Antykryzysowej, pracodawca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w 2600 zł brutto z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Decyzję o skierowaniu konkretnych pracowników na postój ekonomiczny podejmuje pracodawca.

 

www.poradnikprzedsiębiorcy.pl

  

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

  

- Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

- Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób

- Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

- Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

- Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na 3 miesiące

www.zus.pl

  

Zwolnienie ze składek ZUS

  

Do tej pory ze zwolnienia składek ZUS korzystały wyłącznie te firmy, których przychód nie przekraczał limitu. Było to 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w gospodarce w 2020 roku). To oznaczało, że ze zwolnienia mogli skorzystać ci, którzy w ciągu miesiąca nie notowali przychód wyższy niż 15 681 tys. zł.

Tymczasem nowy projekt tarczy antykryzysowej zakłada rozszerzenie tego zwolnienia. I tak przedsiębiorcy będą mogli przestać płacić składki ZUS, jeżeli ich przychód przekracza 300 proc., ale… dochód nie jest wyższy niż 7 tys. zł.

Ze zwolnienia ze składek ZUS skorzystają więc także osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i uzyskały przychód wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r. Warunkiem otrzymania wsparcia dla takich przedsiębiorców będzie osiągnięcie dochodu z tej działalności w lutym 2020 r. na poziomie nie wyższym niż 7000 zł (w przybliżeniu próg podatkowy z ustawy o PIT - 85 528 zł - podzielony na 12 miesięcy). Co ciekawe, kryterium przychodu dotyczy miesiąca, za który osoba zainteresowana ubiega się o zwolnienie ze składek. Natomiast dochód wylicza się na luty 2020 r.

www.infor.pl

 

Zasiłek dla bezrobotnych

 

 Osoby, które straciły pracę w wyniku epidemii koronawirusa póki co nie mogą liczyć na żadne dodatkowe wsparcie z budżetu państwa poza tym, które przysługuje standardowo w takich sytuacjach.

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest przepracowanie 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Nie ma znaczenia rodzaj umowy – o pracę czy zlecenie, jak również wymiar etatu. Istotna jest wysokość wynagrodzenia oraz odprowadzane składki. Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 180 lub 365 dni, w zależności od sytuacji na rynku pracy oraz stażu pracy. Okres wypłaty świadczenia może jednak zostać skrócony, na przykład z powodu zwolnienia się z pracy przez rejestrującą się osobę, o 90 dni. Z danych MRPiPS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,3 pkt. proc. – z poziomu 5,4 proc. w marcu do 5,7 proc. w końcu kwietnia. Szacowana liczba bezrobotnych w końcu kwietnia wyniosła 964,8 tys. osób i w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 55,4 tys. osób. Stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach – najsilniej w woj. warmińsko-mazurskim i woj. zachodniopomorskim, gdzie bezrobocie wzrosło o 0,6 punktu procentowego.

 

do 5 lat stażu pracy

od 5 do 20 lat stażu pracy

powyżej 20 lat stażu pracy

W okresie pierwszych trzech miesięcy

 

689,20 zł brutto
603,17 zł netto

861,40 zł brutto
741,87 zł netto

1 033,70 zł brutto
880,67 zł netto

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

541,10 zł brutto
483,49 zł netto

676,40 zł brutto
592,52 zł netto

811,70 zł brutto
701,65 zł netto

 

www.gazetaprawna.pl


Data publikacji: 11.05.2020

Podobne artykuły

29.09.2021

Czy ZUS może odebrać świadczenie z odsetkami?

Przez najnowsze zmiany w prawie, istnieje ryzyko odebrania świadczenia wynikającego z zasiłku, już po czasie. W jakich sytuacjach może to mieć miejsce? Przeczytaj artykuł!

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

18.08.2021

Elektroniczne potwierdzenia na PUE ZUS dla świadczeniobiorców

Od 31 lipca zmiany w generowaniu potwierdzenia na portalu PUE ZUS dla świadczeniobiorców. Dowiedz się więcej!

15.07.2021

Zmiany na PUE od 26 czerwca 2021 r.

Od 26 czerwca wprowadzono zmiany w działaniu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dodano kilka wygodnych opcji zarówno dla płatnika, jak i ubezpieczonego.

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się