Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Jakie zmiany zaplanowano dla pracowników w 2023 r.?

Jakie zmiany zaplanowano dla pracowników w 2023 r.?

Jakie zmiany zaplanowano dla pracowników w 2023 r.?

Powoli zbliżający się ku końcowi 2022 r. to czas, w którym coraz dokładniej przyglądamy się zmianom w przepisach zapowiadanym na rok następny. Mimo że wiele z ogłoszonych reform nadal pozostaje niepewnych, w 2023 r., co zostało już potwierdzone, czekają nas aż dwie podwyżki płacy minimalnej, nowelizacja Kodeksu pracy oraz automatyczny zapis pracowników do PPK. Na czym dokładnie polegać będą zmiany dla pracowników w 2023 r. i co zmieni się w sposobie wyliczania wynagrodzeń?

Poznaj naszą ofertę

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023

W 2023 r. czekają nas duże zmiany w Kodeksie pracy, które pierwotnie miały zostać wdrożone na początku sierpnia tego roku. Przesunięta w czasie nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu dostosowanie polskich przepisów do dwóch unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – dyrektywy nr 2019/1152 oraz dyrektywy nr 2019/1158.

Niektóre ze zmian zaplanowanych na nadchodzący rok obejmują:

  • zmiany w przepisach regulujących umowę na okres próbny (m.in. możliwość uzgodnienia przez strony, że umowa o pracę na okres próbny przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności);
  • prawo do równoległego zatrudnienia, czyli jednoczesnego pozostawania pracownika w stosunku zatrudnienia z innym pracodawcą wraz z zakazem gorszego traktowania pracownika z tego tytułu;
  • możliwość elastycznej organizacji pracy przez rodziców dziecka, które nie ukończyło 8 roku życia;
  • zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym;
  • podział urlopu rodzicielskiego w równym wymiarze dla każdego z rodziców dziecka bez możliwości przekazania go na rzecz tylko jednego z nich.

Dwie podwyżki płacy minimalnej 2023

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł brutto, czyli o 480 zł w porównaniu z rokiem obecnym. Na tym jednak nie zakończą się zaplanowane przez Radę Ministrów podwyżki. Kolejne czekają nas już w lipcu 2023 r. Płaca minimalna w drugiej połowie roku będzie wynosić 3600 zł brutto – łącznie o 590 zł więcej niż teraz.

Od nowego roku zmieni się także minimalna stawka godzinowa. Z początku wyniesie ona 22,80 zł, z kolei od 1 lipca 2023 r. wzrośnie do 23,50 zł. Obecnie jest to 19,70 brutto.

Należy przy tym pamiętać o konieczności uwzględnienia w rozliczeniu rocznym nowej stawki PIT wynoszącej nie 17%, a 12% i tym samym nowej kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 3600 zł zamiast dotychczasowych 5100 zł.

Nowe przepisy wymagają zastosowania odpowiednich zmian w sposobie naliczania wynagrodzeń, niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego ustalania pensji pracowniczych. Firmy, które korzystają z usługi outsourcingu kadr i płac, nie muszą jednak obawiać się żadnych reform w przepisach prawa pracy i podatkowych. Nad bezpieczeństwem prawnym i finansowym ich przedsiębiorstwa przez cały czas czuwają w tym przypadku zewnętrzni specjaliści. Poznaj nasze usługi outsourcingowe

Automatyczny zapis do PPK 2023

Kolejną zmianą, która została już potwierdzona na 2023 r., jest pierwszy automatyczny zapis do PPK zaplanowany na 1 kwietnia 2023 r. Kolejne mają odbywać się co 4 lata. W praktyce będzie polegał on na tym, że każdy pracownik między 18. a 55. rokiem życia zostanie automatycznie zapisany do PPK przez swojego pracodawcę. Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie, zatrudniony powinien wystąpić z odpowiednim wnioskiem w terminie do 1 kwietnia 2023 r.

Pracownicy między 55. a 70. rokiem życia zostaną natomiast objęci PPK tylko na własne, pisemne żądanie.

Uczestnictwo w PPK i odprowadzanie składek na ten cel nie pozostaje bez wpływu na sposób naliczania wynagrodzeń. Z tego też względu o zapowiadanych na nadchodzący rok zmianach powinny pamiętać obie strony stosunku pracy – zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Czym jest PPK?

Przypominamy, że PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny program długoterminowego oszczędzania obowiązujący od 2019 r., w którym poza pracodawcą i pracownikiem uczestniczy także państwo. Środki gromadzone w ramach PPK będą przysługiwać uczestnikom po osiągnięciu przez nich co najmniej 60. roku życia.

Zgodnie z założeniami sumę zaoszczędzoną w ramach PPK przez pracownika dodatkowo, w odpowiedniej proporcji powiększają również kwoty finansowane przez pracodawcę oraz dopłaty powitalne i roczne opłacane przez państwo.

Usługi płacowo kadrowe w payroll360

Dla przedsiębiorców, którzy chcą uwolnić się od konieczności nieustannego nadążania za szybko zmieniającymi się przepisami, przygotowaliśmy usługę outsourcingu kadr i płac payroll360. Powierzenie całej administracji kadrami i płacami zewnętrznej firmie to gwarancja zwiększonego poczucia bezpieczeństwa prawnego. Jedną z podstawowych usług realizowanych w ramach kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej pozostaje terminowe i zgodne z obowiązującym stanem prawnym naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US.

Data publikacji 23.09.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu