Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Kadry

Kadry

Kadry

Kadry to bardzo istotny obszar działania przedsiębiorstwa. Dowiedz się, dzięki czemu usprawnisz funkcjonowanie firmy. Czy warto inwestować w cyfryzację kadr i za co odpowiada kadrowa?

Poznaj naszą ofertę

Definicja kadr. Co to są kadry?

Kadry (z języka angielskiego personnel) oznacza ogół pracowników w danym zakładzie pracy realizującą funkcję personalną. Mówiąc o kadrach najczęściej mamy na myśli zarządzanie kadrami, wymiennie personelem. Sama struktura kadr może być rozpatrywana w dwóch ujęciach — wąskim i szerokim. 

Zadania działu kadr

Wąskie ujęcie kadr — rekrutacja, selekcja, wprowadzenie

Wąskie ujęcie struktury kadr ogranicza się do rekrutacji, selekcji i wprowadzenia do pracy. 

Ujęcie szerokie kadr — przygotowanie, dobór, kontrola

Szerokie ujęcie jest bardziej złożone, podzielić je można na trzy etapy: przygotowanie, dobór właściwy oraz kontrola. Przygotowanie doboru polega na analizie obecnego stanu pracy i na tej podstawie przygotowuje się wszystkie wymagania, jakie stawiane będę nowemu pracownikowi. Dobór właściwy składa się z przygotowania procesu rekrutacji i jego przeprowadzenie co prowadzi do wyłonienia właściwego pracownika i wprowadzenia go do pracy. Ostatnim etapem jest kontrola procesu doboru, a więc ocena skuteczności procesu rekrutacji, jak i zatrudnionego pracownika po okresie próbnym biorąc pod uwagę rzeczywiste wyniki. 

Przeczytaj także, artykuł o obsłudze kadr i płac!

Ocena kadr

Częstą praktyką stosowaną w przedsiębiorstwach jest systematyczna ocena kadr, która ma pomóc kierownictwu podjąć decyzje dotycząca dalszych działań i ruchów w firmie. Ocena potencjału pracowników może wpłynąć również pozytywnie na rozwój firmy. 

Przed kadrami stawiane są również zadania, a ich działanie musi być ściśle określone i zgodne z polityką firmy z założeniem, że nie łamane są prawa wynikające i gwarantujące przez Kodeks Pracy. 

Zadania kadr

Zadania kadr to:

  • Rekrutacja — należy pamiętać, że nie chodzi tutaj tylko o sam proces zatrudniania nowych pracowników, ale dbanie o ich właściwą liczbę, może wiązać się to procesem redukcji etatów,
  • Szkolenia- dbanie o właściwy poziom umiejętności pracowników jest bardzo ważne, z punktu widzenia realizacji misji firmy. Często też taniej jest przeszkolić obecnych pracowników i przygotować do realizacji nowych zadań niż zatrudnić kolejne osoby co wiąże się z dodatkowymi kosztami przygotowania ich do podjęcia pracy, 
  • Płace i warunki pracy — jest to chyba najważniejszy element zarządzania kadrami, bez zapewnienia właściwego poziomu płac czy całej kultury organizacyjnej pracownicy będę szukać nowych miejsc pracy, 
  • Spory — Aspekty związane z pojawianiem się sporów i ich rozwiązaniami zgodnie z literą prawa. 

Cyfryzacja działu kadr i płac

Pandemia i częściowe przejście na pracę zdalną spowodowało także zmiany w działach kadr i płac. Oprócz zmian dokonanych jeszcze w 2019 dotyczących możliwości stosowania elektronicznej dokumentacji pracowniczej e-akt, których przygotowanie możesz powierzyć payroll360.

Dowiedz się więcej

Cały czas dokonują się zmiany w urzędach czy w ZUS, które umożliwiają zdalny kontakt czy przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną podpisanych podpisem kwalifikowany. Firmy coraz częściej korzystają z dedykowanych systemów ERP do obsługi przedsiębiorstwa, czy też z firm, które zajmują się obsługą kadr i płac tzw. outsourcing kadr i płac. 

Dzięki cyfryzacji dokumentacji łatwiej zabezpieczyć dokumenty przed zniszczeniem czy zgubieniem. Pamiętaj, że proces cyfryzacji jest kosztowny i wymagający dla przedsiębiorstwa, dlatego może warto zaoszczędzić prawie 20% i powierzyć obowiązki payroll360?

Przekonaj się sam!

Data publikacji 06.09.2021

Podobne w kategorii

Outsourcing badań lekarskich

Pracodawca nie może dopuścić do pracy na danym stanowisku pracownika bez ważnych badań lekarskich i aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy określonego rodzaju. Skierowanie...

Szkolenia BHP - obowiązki pracodawcy

Zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy należy do jednych z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, za których stan ponosi on także odpowiedzialność. O bezpieczeństwo i higienę pracy powinni...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu