Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Kadry - definicja i zadania działu kadr

Kadry - definicja i zadania działu kadr

Kadry - definicja i zadania działu kadr

Kadry pracownicze w przedsiębiorstwie są niezwykle istotnym elementem, który wpływa na jego ostateczny sukces biznesowy. Zarządzanie kadrą jest ważnym aspektem przedsiębiorstwa, ponieważ bez dobrze zorganizowanej i wykwalifikowanej siły roboczej, zarówno pracownicy, jak i firma, nie będą w stanie osiągnąć pełnego potencjału. W artykule omówimy najważniejsze aspekty zarządzania kadrą, w tym procesy rekrutacji, szkoleń i motywacji. Będziemy również omawiać sposoby wykorzystania nowych technologii, aby ułatwić zarządzanie kadrą i zwiększyć jego skuteczność.

Poznaj naszą ofertę

Definicja kadr. Co to są kadry?

Kadry (z języka angielskiego personnel) oznacza ogół pracowników w danym zakładzie pracy realizującą funkcję personalną. Mówiąc o kadrach, najczęściej mamy na myśli zarządzanie kadrami, wymiennie personelem. Sama struktura kadr może być rozpatrywana w dwóch ujęciach — wąskim i szerokim. 

Zadania działu kadr

Wąskie ujęcie kadr — rekrutacja, selekcja, wprowadzenie

Wąskie ujęcie struktury kadr ogranicza się do rekrutacji, selekcji i wprowadzenia do pracy. 

Ujęcie szerokie kadr — przygotowanie, dobór, kontrola

Szerokie ujęcie jest bardziej złożone, podzielić je można na trzy etapy: przygotowanie, dobór właściwy oraz kontrola. Przygotowanie doboru polega na analizie obecnego stanu pracy i na tej podstawie przygotowuje się wszystkie wymagania, jakie stawiane będę nowemu pracownikowi. Dobór właściwy składa się z przygotowania procesu rekrutacji i jego przeprowadzenie co prowadzi do wyłonienia właściwego pracownika i wprowadzenia go do pracy. Ostatnim etapem jest kontrola procesu doboru, a więc ocena skuteczności procesu rekrutacji, jak i zatrudnionego pracownika po okresie próbnym biorąc pod uwagę rzeczywiste wyniki. 

Przeczytaj także, artykuł o obsłudze kadr i płac!

Ocena kadr

Częstą praktyką stosowaną w przedsiębiorstwach jest systematyczna ocena kadr, która ma pomóc kierownictwu podjąć decyzje dotycząca dalszych działań i ruchów w firmie. Ocena potencjału pracowników może wpłynąć również pozytywnie na rozwój firmy. 

Przed kadrami stawiane są również zadania, a ich działanie musi być ściśle określone i zgodne z polityką firmy z założeniem, że nie łamane są prawa wynikające i gwarantujące przez Kodeks Pracy. 

Zadania kadr

Zadania kadr to:

  • Rekrutacja — należy pamiętać, że nie chodzi tutaj tylko o sam proces zatrudniania nowych pracowników, ale dbanie o ich właściwą liczbę, może wiązać się to procesem redukcji etatów,
  • Szkolenia- dbanie o właściwy poziom umiejętności pracowników jest bardzo ważne, z punktu widzenia realizacji misji firmy. Często też taniej jest przeszkolić obecnych pracowników i przygotować do realizacji nowych zadań niż zatrudnić kolejne osoby co wiąże się z dodatkowymi kosztami przygotowania ich do podjęcia pracy, 
  • Płace i warunki pracy — jest to chyba najważniejszy element zarządzania kadrami, bez zapewnienia właściwego poziomu płac czy całej kultury organizacyjnej pracownicy będę szukać nowych miejsc pracy, 
  • Spory — Aspekty związane z pojawianiem się sporów i ich rozwiązaniami zgodnie z literą prawa. 

Cyfryzacja działu kadr i płac

Pandemia i częściowe przejście na pracę zdalną spowodowało także zmiany w działach kadr i płac. Oprócz zmian dokonanych jeszcze w 2019 dotyczących możliwości stosowania elektronicznej dokumentacji pracowniczej e-akt, których przygotowanie możesz powierzyć payroll360. Usługi archiwizacji akt w payroll360

Cały czas dokonują się zmiany w urzędach czy w ZUS, które umożliwiają zdalny kontakt czy przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną podpisanych podpisem kwalifikowany. Firmy coraz częściej korzystają z dedykowanych systemów ERP do obsługi przedsiębiorstwa, czy też z firm, które zajmują się obsługą kadr i płac tzw. outsourcing kadr i płac. 

Dzięki cyfryzacji dokumentacji łatwiej zabezpieczyć dokumenty przed zniszczeniem czy zgubieniem. Pamiętaj, że proces cyfryzacji jest kosztowny i wymagający dla przedsiębiorstwa, dlatego może warto zaoszczędzić prawie 20% i powierzyć obowiązki payroll360? Zobacz przykładową kalkulację kosztów outsourcingu kadr i płac

Usługi outsourcingu kadr i płac w payroll360

Data publikacji 06.09.2021

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu