Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Kadry i płace

Kadry i płace

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

Poznaj naszą ofertę

Kadry i płace definicja

Jest to całokształt zadań dotyczących rozliczania pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Są one następstwem z góry narzuconych wytycznych o zatrudnieniu pracowników, obowiązków spoczywających na zatrudniającym między innymi względem Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zadania działu kadr i płac

Prawie każda większa firma posiada dział kadr i płac. Jest on niezbędny do prowadzenia obowiązkowej dokumentacji podczas prowadzenia firmy. Dokumentacja musi być prowadzona zgodnie z góry określonymi zasadami, ponieważ podlega kontroli organów państwowych przede wszystkim przez inspektorów pracy i inspektorów ZUS. Coraz częściej stosuje się elektroniczną dokumentację teczek pracowniczych (jak e-akta).

Dowiedz się więcej!

Podczas kontroli urzędnicy mogą oni przeglądać akta osobowe zatrudnionych, umowy zawarte z pracownikami oraz wewnątrzzakładowe przepisy. Weryfikacją wypłat zarobków zajmują się inspektorzy pracy. Zatem dział kadr i płac poza tworzeniem i kontrolą dokumentacji ma szereg innych zadań, do głównych należą: 

  • rekrutacja nowych pracowników, 
  • sporządzanie umów oraz pilnowanie terminów dotychczas zawartych,
  • prowadzenie akt osobowych, każdego pracownika (wyliczanie wynagrodzenia - zgodnego z obowiązującym prawem, notuje ewidencję czasu pracy, przyjmuje wnioski chorobowe, urlopowe),
  • pilnowanie, aby wszystkie działania i dokumenty były zgodne z Kodeksem Pracy, 
  • czynna współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,  
  • wystawianie świadectw pracy, 
  • dbanie o BHP w przedsiębiorstwie. 

Oprócz wyżej wymienionych zadań działu kadr i płac należy zwrócić uwagę również na aspekt motywacji pracowników, badając ich poziom satysfakcji w firmie. Odpowiadają za poziom zaangażowania w wykonywane zadania oraz za podnoszenie tego poziomu, poprzez organizację i zachęcanie do szkoleń firmowych, co pozwoli na podniesienie kwalifikacji pracowników. Również w tym celu wykorzystują system premiowy oraz różnego rodzaju benefity. 

Sprawdź, na czym polega ocena pracownicza i jak wdrożyć ją w swojej firmie!

Data publikacji 02.09.2021

Podobne w kategorii

Polski Ład 2.0. – kolejne istotne zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0. podpisany przez Prezydenta RP. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw zaczną obowiązywać już od 1 lipca. Obniżenie stawki...

Aktualna legislacja w obszarze stosunków pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad nowelizacją kodeksu pracy. 2 maja 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) udostępniono nowy projekt doprecyzowujący przepisy dotyczące...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu