Kadry i płace

{[description]} left right

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

Poznaj naszą ofertę

Kadry i płace definicja

Jest to całokształt zadań dotyczących rozliczania pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Są one następstwem z góry narzuconych wytycznych o zatrudnieniu pracowników, obowiązków spoczywających na zatrudniającym między innymi względem Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zadania działu kadr i płac

Prawie każda większa firma posiada dział kadr i płac. Jest on niezbędny do prowadzenia obowiązkowej dokumentacji podczas prowadzenia firmy. Dokumentacja musi być prowadzona zgodnie z góry określonymi zasadami, ponieważ podlega kontroli organów państwowych przede wszystkim przez inspektorów pracy i inspektorów ZUS. Coraz częściej stosuje się elektroniczną dokumentację teczek pracowniczych (jak e-akta).

Dowiedz się więcej!

Podczas kontroli urzędnicy mogą oni przeglądać akta osobowe zatrudnionych, umowy zawarte z pracownikami oraz wewnątrzzakładowe przepisy. Weryfikacją wypłat zarobków zajmują się inspektorzy pracy. Zatem dział kadr i płac poza tworzeniem i kontrolą dokumentacji ma szereg innych zadań, do głównych należą: 

  • rekrutacja nowych pracowników, 
  • sporządzanie umów oraz pilnowanie terminów dotychczas zawartych,
  • prowadzenie akt osobowych, każdego pracownika (wyliczanie wynagrodzenia - zgodnego z obowiązującym prawem, notuje ewidencję czasu pracy, przyjmuje wnioski chorobowe, urlopowe),
  • pilnowanie, aby wszystkie działania i dokumenty były zgodne z Kodeksem Pracy, 
  • czynna współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,  
  • wystawianie świadectw pracy, 
  • dbanie o BHP w przedsiębiorstwie. 

Oprócz wyżej wymienionych zadań działu kadr i płac należy zwrócić uwagę również na aspekt motywacji pracowników, badając ich poziom satysfakcji w firmie. Odpowiadają za poziom zaangażowania w wykonywane zadania oraz za podnoszenie tego poziomu, poprzez organizację i zachęcanie do szkoleń firmowych, co pozwoli na podniesienie kwalifikacji pracowników. Również w tym celu wykorzystują system premiowy oraz różnego rodzaju benefity. 

Sprawdź, na czym polega ocena pracownicza i jak wdrożyć ją w swojej firmie!


Data publikacji: 02.09.2021

Podobne artykuły

09.09.2021

Dokumentacja pracownicza i dokumentacja ZUS – jak długo pracodawca musi ją przechowywać

Czy wiesz jak długo, musisz przechowywać dokumentację pracowniczą i ZUS? Jak długo musisz archiwizować akta osobowe? I czy elektroniczna dokumentacja pracownicza będzie wystarczająca, aby zaoszczędzić miejsce i czas?...

06.09.2021

Kadry

Kadry to bardzo istotny obszar działania przedsiębiorstwa. Dowiedz się, dzięki czemu usprawnisz funkcjonowanie firmy. Czy warto inwestować w cyfryzację kadr i za co odpowiada kadrowa?

26.08.2021

Podpisywanie umów przez Internet - zapisy, na które warto uważać

Dzięki wykorzystaniu dedykowanych aplikacji oraz podpisu kwalifikowanego coraz częstszą formą podpisywania umów jest forma elektroniczna. Jednak często treści umów nie zostają do tego odpowiednio przygotowane. Na co...

24.08.2021

Zmiany w ustawie dotyczącej ubezpieczeń

Dowiedz się jakie zmiany czekają nas od stycznia 2022 w kwestii ubezpieczeń! Jakie zasiłki zostaną skrócone, jak będzie wyglądać wypłata emerytury i renty i czy możesz na tym stracić?

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się