Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Kto może spodziewać się kontroli PIP w 2022 roku?

Kto może spodziewać się kontroli PIP w 2022 roku?

Kto może spodziewać się kontroli PIP w 2022 roku?

Z przedstawionego przez Państwową Inspekcję Pracy planu wynika, że w nadchodzącym roku inspektorzy zamierzają przeprowadzić 52 tys. kontroli. Działania inspektorów będą koncentrować się w szczególnym stopniu na sprawdzaniu przestrzegania przepisów wprowadzonych w związku z nadal trwającą pandemią. Na wzmożone kontrole powinny przygotować się także niektóre branże. Plan kontroli PIP wskazuje tu przede wszystkim na budownictwo i handel.

Poznaj naszą ofertę

Co będzie kontrolować PIP w nachodzącym roku? 

Do momentu odwołania stanu pandemii COVID-19 wciąż należy spodziewać się konieczności weryfikacji przez PIP przestrzegania obostrzeń covidowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nowych przepisów, które zostały wprowadzone w związku z tą sytuacją. To m.in. praca zdalna, zmiany w zasadach udzielania urlopów, czy ograniczenia wysokości niektórych świadczeń. 

W 2022 roku PIP będzie koncentrował się również na działaniach prewencyjnych i kontrolnych w zakładach pracy, w których dochodzi do wielu wypadków oraz w branżach wysoce narażonych na zagrożenia zawodowe. Podejmowane czynności będą mieć na celu eliminację tych zagrożeń i poprawę warunków środowiska pracy. 

W relacjach pracodawca – pracownik PIP skupi swoją uwagę przede wszystkim na przepisach związanych z czasem pracy oraz terminową wypłatą należnych wynagrodzeń i świadczeń. Inspektorzy zamierzają sprawdzać prawidłowość zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę oraz legalność zatrudnienia. Rozumianą nie tylko jako pracę „na czarno”, ale również świadczoną w wyższym wymiarze godzin, czy za wyższą stawkę niż zdeklarowane w umowie. 

Przedmiotem kontroli PIP w 2022 roku stanie się ponadto przestrzeganie przepisów związanych z przyznanymi Tarczami Antykryzysowymi. 

Kontrola PIP 2022 – branże, które zostaną wzięte pod lupę  

W przedstawionym planie kontroli PIP wskazał kilka kluczowych branż, którym w najbliższym czasie przyjrzy się w najszerszym zakresie. 

Strategie PIP przewidziane na lata 2022 – 2024 w szczególnym stopniu koncentrują się na branży budowlanej, gdzie wciąż od lat dochodzi do największej liczby wypadków. Celem działań, jakie zostaną podjęte, ma stać się zdecydowane ograniczenie głównych dla tego sektora zagrożeń. Kontrole PIP w 2022 w budownictwie będą mieć dlatego charakter kompleksowy. Obejmą zarówno przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, jak i legalności zatrudnienia. Inspektorzy planują wykazywać największą aktywność na budowach kolejowych, drogowo-mostowych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, czy wielkokubaturowych. 

Wzmożone, kompleksowe kontrole PIP mają dotyczyć również sektora handlowego, w szczególności prac transportowych. Organy kontrolujące będą weryfikować przepisy BHP, o czasie pracy i ograniczeniach w handlu, legalność zatrudnienia oraz terminowość wypłaty wynagrodzeń. 

Na kontrole powinna przygotować ponadto dynamicznie rozwijająca się branża chemiczna, w której pracownicy wykonują swoją pracę w środowisku narażonym na szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia substancje. Obejmą one również górnictwo, energetykę, leśnictwo – wytypowane jako sektory, w których zachodzi ryzyko wielu zagrożeń zawodowych. 

W nadchodzącym roku PIP planuje także zwiększyć zakres kontroli względem podmiotów leczniczych. Będą one koncentrować się w głównej mierze na zatrudnieniu, w tym świadczeniach udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki z tytułu różnych stosunków prawnych, a ponadto urlopach, wynagrodzeniach, czasie pracy, przepisach BHP oraz przygotowania pracowników do pracy. 

Jak przygotować się na kontrolę PIP? 

Mimo że kontrola PIP nie powinna zakłócać i wpływać na pracę przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma względem podmiotów kontrolujących pewne obowiązki. Jest zobowiązany do tego, aby na żądanie przedstawić im wymaganą dokumentację, udostępnić określone pomieszczenia, czy złożyć wyjaśnienia – przypominają specjaliści payroll360, świadczący usługi outsourcingu kadr i płac. 

Aby kontrola przebiegła płynnie, sprawnie i bez niepotrzebnego stresu, konieczne jest w szczególności prawidłowe i rzetelne prowadzenie podstawowej dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów. Usługa outsourcingu kadr i płac świadczona przez payroll360 obejmuje przejęcie odpowiedzialności względem PIP poprzez stałą, systematyczną, szeroko rozumianą administrację kadr i płac w średnich i większych firmach. Wsparcie doświadczonych ekspertów, dostęp do nowoczesnych technologii i profesjonalnych programów pozwala pracodawcom należycie wywiązywać się ze wszystkich obowiązków, które nakładają na nich przez przepisy prawa.

Dowiedz się więcej!

Data publikacji 28.12.2021

Podobne w kategorii

Wewnętrzny dział kadr i płac czy outsourcing?

Kadry i płace to obowiązkowy i jeden z najważniejszych działów niemal każdej firmy, dbający o zachowanie ciągłości obsługi wszystkich zatrudnianych w niej pracowników. Dzisiaj obsługa kadrowa i płacowa nie musi...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu