Kwoty wolne od potrąceń z zasiłku, wniosek 500+, Stopa bezrobocia, Zatrudnienie młodych i nieletnich - lipcowy przegląd newsów

{[description]} left right

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłku, wniosek 500+, Stopa bezrobocia, Zatrudnienie młodych i nieletnich - lipcowy przegląd newsów

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłku, wniosek 500+, Stopa bezrobocia, Zatrudnienie młodych i nieletnich - lipcowy przegląd newsów

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłku

Od 1 lipca 2018 r. do 28.02.2019 r. zostały ustalone nowe wysokości kwot wolnych od potrąceń realizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego, na które składa się zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy, macierzyński oraz świadczenie rehabilitacyjne. Przed zmianami stawki te były określane procentowo względem najniższej emerytury, od lipca sprecyzowane zostały konkretnymi wartościami. Kwoty wolne od potrąceń od 2019 roku podlegać będą waloryzacji, a ich nową wysokość zostanie ogłoszona przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

https://serwiskadrowego.pl/2018/07/potracenia-z-zasilkow-od-1-lipca-2018-zmiana-kwot-wolnych/

 

Konieczny ponowny wniosek o przyznanie świadczenia 500+

Październik 2018 to początek nowego okresu zasiłkowego w ramach świadczenia 500+. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego dokumentu w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października. Nowy wniosek 500+ można złożyć nie tylko w wersji papierowej, ale również w formie online przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz dedykowanego portalu ministerialnego – Emp@tia.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,10099,wniosek-o-500-online.html

 

Stopa bezrobocia w czerwcu najniższa od 1990 roku

Poziom rejestrowanego bezrobocia obniżył się do 969 tys. osób w końcu czerwca. Taka liczba bezrobotnych ostatnio była w październiku 1990 roku. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, największy spadek bezrobocia (w odniesieniu do maja 2018 r.) odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (4,8%), zachodniopomorskim (4,7%) i lubuskim (4,4%).  Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej bezrobocie w Polsce ma obniżyć sie do poziomu 3,9% w 2019 roku.

https://www.forbes.pl/gospodarka/stopa-bezrobocia-w-polsce-w-czerwcu-2018-r/jbkb4mv

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,9915,bezrobocie-w-polsce-bedzie-spadac.html

 

Zatrudnienie osób młodych i nieletnich w świetle prawa

Okres wakacji ro wzmożony czas poszukiwania pracy przez nastolatków i osoby w wieku szkolnym. Warunki zatrudniania osób małoletnich są ściśle uregulowane przepisami kodeksu pracy, w którym wyróżnione są dwie kategorie niepełnoletnich pracowników:
- Pierwsza grupa to dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia. Osoby te mogą wykonywać pracę jedynie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze kultury, sportu lub reklamy.
- Druga kategoria to osoby, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat – określone przez ustawodawcę jako młodociane. Osoby w powyższym przedziale wiekowym mogą wykonywać jedynie prace lekkie, które nie wpłyną na ich zdrowie i rozwój psychofizyczny.

https://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/zatrudnianie-dzieci-i-mlodziezy-na-szczegolnych-zasadach,119954.html

 

Aktualna analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport zawierający informacje z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, a także dane o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w I i II kwartale 2018 roku. Przygotowany przez GUS raport systematyzuje podstawowe dane demograficzne (liczbę urodzeń i zgonów), określa przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, wysokość bezrobocia rejestrowanego, czy też ilość ofert pracy, które wpłynęły do Urzędów Pracy.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-w-pierwszym-polroczu-2018-r-,1,74.html

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się