Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Lista płac 2022 a ulga dla klasy średniej

Lista płac 2022 a ulga dla klasy średniej

Lista płac 2022 a ulga dla klasy średniej

Polski Ład wprowadził nowy rodzaj ulgi – ulgę dla klasy średniej, która miała zrekompensować określonej grupie podatników straty związane z niemożnością odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Stosowanie oraz sposób naliczania ulgi dla klasy średniej, jak wiele innych postanowień Polskiego Ładu budzą w społeczeństwie mnóstwo emocji i wątpliwości. Mimo licznych zawiłości pracodawcy są zobowiązani do przygotowania listy płac dla pracowników z ulgą dla klasy średniej oraz tych, którzy z niej nie korzystają.

Poznaj naszą ofertę

Problem ze stosowaniem ulgi dla klasy średniej

Z założenia ulga dla klasy średniej powinna niwelować różnice w wynagrodzeniu. W praktyce na początku tego roku okazało się jednak, że mimo comiesięcznego stosowania ulgi dla klasy średniej oraz kwoty zmniejszającej podatek, pewna grupa osób osiągająca przychody mieszczące się we wskazanym dla ulgi przedziale, nadal będzie pozostawać stratna. Rząd postanowił więc wprowadzić rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r. kolejne rozwiązania, których celem jest wyrównanie tych różnic.  

Ulga dla klasy średniej 

Przypomnijmy, że ulga dla klasy średniej obowiązuje wyłącznie:

  • Pracowników, których łączy z pracodawcą stosunek pracy, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy, praca nakładcza oraz
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. 

Skorzystanie z ulgi jest możliwe przy przychodach miesięcznych mieszczących się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł (brutto). W ujęciu rocznym kwota ta wynosi od 68 412 zł do 133 692 zł. Osoby zarabiające mniej niż 5 701 zł nie klasyfikują się do skorzystania z ulgi, ponieważ w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku nie będą odczuwać różnic w swoim wynagrodzeniu. 

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej 

Ulga dla klasy średniej jest liczona przez pracodawcę automatycznie, z urzędu. Jeżeli pracownik nie chce, aby pracodawca uwzględniał ulgę w jego miesięcznym wynagrodzeniu, musi sam wystąpić do niego ze stosownym wnioskiem (odrębnie dla każdego roku podatkowego). Wtedy też pracodawca jest zobowiązany do niestosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym taki wniosek otrzymał.  

Złożenie wniosku nie pozbawia jednak pracownika całkowitego prawa do skorzystania z ulgi pod koniec roku. Pominięcie ulgi w miesięcznej pensji ma jedynie charakter zapobiegawczy. Należy pamiętać, że gdy w rozliczeniu rocznym okaże się, że przychody pracownika nie zmieściły się we wskazanym przedziale (nawet z różnicą wynoszącą 1 zł), będzie on zmuszony do skorygowania podatku poprzez dopłatę lub zwrot otrzymanych wcześniej korzyści. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, mimo złożenia wniosku o nieuwzględnianie ulgi, zatrudniony może ponownie skorzystać z niej nie tylko pod koniec roku, ale i w każdym innym, dowolnym momencie – wyjaśniają eksperci ds. kadr i płac payroll360. 

Kiedy warto rozważyć zrezygnowanie z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku? Nad złożeniem wniosku powinny zastanowić się w szczególności osoby, które osiągają nieregularne przychody lub jedynie sporadycznie przekraczają pułap 5701 zł. Dotyczy to również przedsiębiorców wykonujących usługi sezonowe, na które zapotrzebowanie jest zmienne w zależności od okresu. 

Lista płac 2022 – co uwzględnia się w miesięcznych wyliczeniach? 

Wysokość ulgi ustala się indywidualnie dla każdego pracownika z uwzględnieniem jego miesięcznego przychodu. Składają się na niego wszystkie podlegające opodatkowaniu świadczenia i wypłaty, a także świadczenia nieodpłatne, częściowo odpłatne i ponoszone za pracownika przez pracodawcę. 

Ulgę oblicza się według dwóch wskazanych w ustawie wzorów. Odrębny wzór stosujemy do wyliczeń miesięcznych w trakcie ustalania zaliczki na podatek dochodowy, a inny pod koniec roku – w rozliczeniu rocznym. 

W tworzeniu listy płac pod uwagę trzeba wziąć również wiek pracownika (poniżej/powyżej 26 r.ż.), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), PIT-2 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę.  

Specjaliści payroll360 wskazują w tym miejscu, że wyliczenia będą dla pracodawcy najprostsze, gdy wynagrodzenie pracownika jest stabilne i ma stosunkowo stałą wartość. Chociaż oczywiście nigdy nie jest to sytuacją pewną, ponieważ może zdarzyć się, że ulegnie on na przykład wypadkowi lub chorobie, które czasowo wykluczą go z pracy. 

Największych trudności przysporzą natomiast pracodawcom pensje zmienne, a także sytuacje, w których zatrudnionym często przyznawane są nagrody, czy premie. 

Usługa obliczania wynagrodzeń w ramach outsourcingu kadr i płac payroll360 

Comiesięczne, samodzielne wyliczanie ulgi dla klasy średniej przy zmiennych przychodach to kolejne wyzwanie, jakie przepisy prawa stawiają przed polskimi pracodawcami. W ramach usługi outsourcingu kadr i płac specjaliści payroll360 przejmują ten obowiązek od większych przedsiębiorstw, zatrudniających kilkadziesiąt, a nawet kilkaset pracowników. Zapewniamy pełną obsługę administracji płac, której podstawę stanowi naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Dostęp do nowoczesnych technologii oraz rozwiązania pozwalające na automatyzację procesów administracyjnych ograniczają koszty kadrowo-płacowe dla pracodawców, gwarantując w zamian profesjonalizm usług i bezpieczeństwo danych.  

Dowiedz się więcej o naszych usługach!

Data publikacji 14.01.2022

Podobne w kategorii

Kalkulator wynagrodzeń dla umów o pracę w 2022

Kalkulator pozwoli nam oszacować wysokość naszej pensji netto, w oparciu o podaną kwotę brutto znajdującą się na umowie. Dodatkowo zainteresowany zobaczy jakie korzyści dla niego niesie rządowy program “Polski...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu