Minimalna stawka godzinowa, Minimalne wynagrodzenie, prowadzenie akt osobowych, Indywidualny numer rachunku ZUS, Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, Elektroniczne zwolnienia lekarskie - styczniowy przegląd newsów

{[description]} left right

Minimalna stawka godzinowa, Minimalne wynagrodzenie, prowadzenie akt osobowych, Indywidualny numer rachunku ZUS, Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, Elektroniczne zwolnienia lekarskie - styczniowy przegląd newsów

Minimalna stawka godzinowa, Minimalne wynagrodzenie, prowadzenie akt osobowych, Indywidualny numer rachunku ZUS, Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, Elektroniczne zwolnienia lekarskie - styczniowy przegląd newsów

Poznaj naszą ofertę

Zmiana minimalnej stawki godzinowej i minimalnego wynagrodzenia.

1 stycznia 2018 płaca minimalna została podniesiona do poziomu 2100 zł brutto. Zmianie uległa również stawka godzinowa dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i została ustalona na 13,70 zł brutto za przepracowaną godzinę. Za nieprzestrzeganie aktualnych przepisów dotyczących obowiązujących stawek, przedsiębiorcy narażeni są na nałożenie kar finansowych.

http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/wynagrodzenie-minimalne/769348,Placa-minimalna-i-stawka-godzinowa-w-2018-r-co-sie-zmieni.html

Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 2019 r..

Dnia 19 stycznia 2018r. Senat RP przyjął ustawę dotyczącą akt osobowych. Podpisana ustawa ma dwa główne założenia – pracodawcy będą przechowywać akta krócej – 10 zamiast obecnie przyjętych 50 lat, oraz możliwość przechowywania i prowadzenia takiej dokumentacji w postaci elektronicznej.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/770947,Duze-zmiany-w-prowadzeniu-akt-osobowych-od-2019-r.html

Indywidualny numer rachunku składkowego ZUS.

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy powinni opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Jeżeli do tej pory ktoś nie otrzymał z ZUS swojego numeru rachunku składkowego, może go sprawdzić, wypełniając prosty formularz w wyszukiwarce NRS pod adresem:  https://www.eskladka.pl/ . Więcej informacji:

http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/e-skladka/e-skladka-pytania-i-odpowiedzi

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2018r..

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące regulacji sezonowych zezwoleń na prace oraz modyfikacji  dotychczasowego systemu oświadczeniowego. Przepisy wprowadzają między innymi nowe rozwiązania dotyczące udzielania zezwoleń na pobyt czasowy. W ramach nowych przepisów zrezygnowano natomiast z wymogu przedstawiania przez cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę umowy z podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy na rzecz oświadczenia wystawianego przez wyżej wymieniony podmiot, które będzie zawierało niezbędne dla postępowania informacje. Przepisy wprowadzają także ułatwienia w udzielaniu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt stały dla pracowników wykonujących pracę w zawodach pożądanych dla polskiego rynku pracy.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/768526,Zatrudnianie-cudzoziemcow-po-1-stycznia-2018-r.html

Obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA już 1 lipca 2018 r.

Możliwość przekazywania druków ZLA drogą elektroniczną została wprowadzona 1 stycznia 2016 roku. Do 30 czerwca bieżącego roku lekarze mogą tego dokonywać zarówno w formie papierowej jak również elektronicznej. Natomiast od 1 lipca 2018 roku lekarze będą zobowiązani do wystawiania zwolnień wyłącznie w formie elektronicznej.

http://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-chorobowe/767990,Elektroniczne-zwolnienia-lekarskie-eZLA-od-1-lipca-2018-r.html


Data publikacji: 26.01.2018

Podobne artykuły

30.09.2021

Zmiany w kontrolach L4 przez ZUS

Od 2022 wejdą zmiany, które nadadzą większych uprawnień ZUS w zakresie kontroli i zbierania informacji na przykład na temat wykorzystania L4. Przeczytaj, jakie są różnice w prawie.

29.09.2021

Czy ZUS może odebrać świadczenie z odsetkami?

Przez najnowsze zmiany w prawie, istnieje ryzyko odebrania świadczenia wynikającego z zasiłku, już po czasie. W jakich sytuacjach może to mieć miejsce? Przeczytaj artykuł!

09.09.2021

Dokumentacja pracownicza i dokumentacja ZUS – jak długo pracodawca musi ją przechowywać

Czy wiesz jak długo, musisz przechowywać dokumentację pracowniczą i ZUS? Jak długo musisz archiwizować akta osobowe? I czy elektroniczna dokumentacja pracownicza będzie wystarczająca, aby zaoszczędzić miejsce i czas?...

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się