Nadgodziny

{[description]} left right

Nadgodziny

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się czy pracodawca może kazać Ci pracować nadliczbowo, jakie wynagrodzenie Ci przysługuje oraz czy za pracę możesz dostać wolne?

Nadgodziny

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się czy pracodawca może kazać Ci pracować nadliczbowo, jakie wynagrodzenie Ci przysługuje oraz czy za pracę możesz dostać wolne?

Co to są nadgodziny?

Godziny nadliczbowe są to dodatkowe godziny pracy, które wykraczają ponad podstawowy wymiar czasu pracy pracownika. Nadgodziny zazwyczaj zlecane są przez pracodawcę, następnie sprawdzane i akceptowane.

Limit godzin nadliczbowych

Kodeks Pracy przewidział limit wykonywania pracy w godzin nadliczbowych. W podstawowym systemie czasu pracy, tzn. gdy pracownik pracuję po 8 godzin dziennie (40 godzin tygodniowo) limit ten wynosi 48h tygodniowo w okresie rozliczeniowym. Daje to  możliwość pracy ponad podstawowy wymiar czasu pracy średnio o 8h tygodniowo.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracownikowi, który wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje odpowiedni dodatek.

  • W przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w zwykły dzień, przysługuje mu dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia godzinowego.
  • Za pracę w niedziele, święta i w nocy (gdy nie były to dni harmonogramowo pracujące) pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych

W wielu organizacjach za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi zostaje udzielony czas wolny. Gdy wniosek o wykorzystanie czasu wolnego składa pracownik, odbiór nadgodzin następuję w  proporcji 1:1, natomiast gdy pracę zleca pracodawca odbiór następuję w proporcji 1:1,5.

Czy pracownik musi wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy art. 151 pracodawca może nakazać pracownikami pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia, mienia, środowiska lub usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Niektórzy pracownicy zwolnieni są z wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, są to:

  • młodociani
  • kobiety w ciąży

Niektórzy pracownicy mogą odmówić wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, są to:

  • rodzice, wychowujący dzieci do lat 4
  • osoby niepełnosprawne
  • pracownicy, którzy wykonują pracę w warunkach szczególnie niebezpiecznych

Warto zaznaczyć, że praca w godzinach nadliczbowych powinna być wykonywana w szczególnych przypadkach, co oznacza, że nie może być normą w żadnym zakładzie pracy.


Data publikacji: 27.01.2021

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się