Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Naliczanie płac - umowa o pracę

pixabay.com

Naliczanie płac - umowa o pracę

W ostatnim czasie naliczanie płac może wydawać się dość trudnym zadaniem. Przyczyniły się do tego niedawne zmiany przepisów i ich niejasne interpretacje oraz szereg zmiennych składników, które mogą mieć wpływ na wysokość wyliczanego wynagrodzenia. W poniższym tekście dowiesz się jak wyliczyć wynagrodzenie netto osoby zatrudnionej na umowę o pracę, zgodnie z ostatnimi zmianami, których część zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022.

Poznaj naszą ofertę

Naliczanie płac-jak to zrobić?

W przypadku umowy o pracę, aby na podstawie kwoty brutto wyliczyć wynagrodzenie netto, czyli to ile pracownik otrzyma finalnie na konto, musimy od kwoty wyjściowej odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Szczególną uwagę zwróć na aktualność danych- kwotę netto obliczaj zawsze według składek obowiązujących w miesiącu wypłaty. Najlepiej każdorazowo sprawdzaj obowiązujące przepisy, a wówczas unikniesz niepotrzebnych błędów.

Korzystając z usług kadrowo-płacowych w payroll360 nie musisz się martwić o ciągłe zmiany, wszystkie wyliczenia wynagrodzeń zrobimy za Ciebie. Sprawdź korzyści takiej współpracy!

Etap I- oblicz składki na ubezpieczenia

 1. W pierwszym kroku obliczasz kwoty składek ZUS, na ubezpieczenie: emerytalne (9.76%), rentowe (1.5%) i chorobowe (2.45%). Wszystkie trzy składki wyliczasz na podstawie kwoty brutto. Przykładowo, jeśli wynagrodzenie brutto wynosi 3010 zł, wówczas kwoty składek to odpowiednio: 293,78 zł, 45,15 zł i 73,75 zł. Suma składek wynosi 412,68 zł.
  Na tym etapie, aż do odwołania, otrzymane wyniki zaokrąglaj do 1 grosza.
 2. Następnie od kwoty brutto odejmij sumę składek z poprzedniego punktu, a kwota, którą otrzymasz, stanowi podstawę do obliczania składki zdrowotnej.
  W naszym przykładzie kwota ta wynosi: 3010 zł – 412,68 zł = 2597,32 zł.
 3. Teraz możesz już ustalić kwotę składki zdrowotnej odprowadzanej do ZUS, która wynosi 9% podstawy. Tutaj: 2597,32 zł x 9% = 233,76 zł
  Pamiętaj, że na tym etapie wszystkie kwoty z punktów 1-3 były zaokrąglane do 1 grosza.

Etap II - oblicz podstawę naliczenia podatku

 1. W następnym kroku ustal podstawę do naliczania podatku dochodowego, obliczając różnicę kwoty, która uprzednio została określona jako podstawa do obliczania składki zdrowotnej (pkt 2), i miesięcznych kosztów uzyskania przychodu. Uwaga: tę kwotę zaokrąglasz do 1 złotego, a nie do 1 grosza, jak dotychczas.
  Standardowe miesięczne koszty uzyskania przychodu obecnie wynoszą: 250 zł z jednego stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć w skali roku kwoty 3000 zł. Ponadto kwoty uzyskania przychodu mogą się różnic w przypadku osób dojeżdżających z innej miejscowości niż siedziba zakładu pracy i wtedy wynoszą one 300 zł, łącznie nie więcej niż 3600 zł w skali roku.
  W tym przykładzie podstawa do obliczania podatku dochodowego wynosi: 2597,32 zł - 250 = 2347,32, a w zaokrągleniu: 2347 zł.

Etap III - podatek dochodowy

 1. Następnie ustal kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Wyliczoną kwotę pomnóż przez odpowiednią stawkę podatku (12% lub 32% - próg podatkowy wynosi 120 000 zł) i odejmij kwotę wolną od podatku w wysokości 300 zł.
  Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 3600 zł w skali roku, podatek w pierwszym progu-do 120 000 zł rocznie, wynosi 12%, a w drugim progu, jeśli dochody są wyższe, 32%.
  W naszym przykładzie interesuje nas pierwszy próg podatkowy (3010 zł x 12 miesięcy = 36 120 zł). A zatem: 2347 zł x 12% - 300 zł = 0 zł. W tym wypadku zaliczka na podatek dochodowy nie będzie musiała być płacona.

Ile „na rękę”?

Odejmując od kwoty brutto zsumowane składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe (pkt 1), zdrowotne (pkt 3 a) oraz zaliczkę na podatek dochodowy (pkt 6), a następnie zaokrąglając ją do 1 grosza, uzyskasz kwotę, którą pracownik co miesiąc otrzymuje na konto.
A zatem przy pensji 3010 zł brutto kwotą „na rękę” wynosi:

3010 zł brutto – 412,68 zł (składka na ubezpieczenie społeczne) - 233,76 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) - 0 zł (podatek) = 2363,56 zł netto

Kwota brutto i netto to w zasadzie wszystko, co może interesować osobę zatrudnioną.

Jeśli jednak jesteś pracodawcą, pamiętaj, że koszty poniesione przez Ciebie będą wyższe od kwoty brutto. Do kwoty brutto będziemy musieli doliczyć jeszcze składki po stronie pracodawcy, czyli:

 • składkę emerytalną (3010 * 9,76%) = 293,78 zł,
 • składkę rentową (3010 * 6,5%) = 195,65 zł
 • składkę wypadkową (3010 * 1,20%) = 36,12 zł – (% składki może być różny dla każdego przedsiębiorstwa)
 • FP i FS (3010 * 2,45%) = 73,75 zł
 • FGŚP (3010 * 0,1%)= 3,01 zł

Składki pracodawcy razem = 602,31 zł

Zatem całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego 3010 zł brutto, wynosi 3612,31 zł, z czego pracownik otrzymuje na konto 2363,56 zł.

Usługa naliczania wynagrodzeń

Outsourcing kadr i płac z payroll360

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, możemy zaoferować Ci kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Przy współpracy z payroll360 zyskujesz spokój i bezpieczeństwo oraz obniżenie kosztów funkcjonowania własnej administracji. Dodatkowo zapewniamy dostęp do platformy online 24/7 i przejęcie obowiązków względem Urzędów. Sprawdź, który model współpracy jest najlepszy dla Ciebie!

Outsourcing kadr i płac payroll360 - modele współpracy!

Data publikacji 21.06.2022

Podobne w kategorii

Naliczanie wynagrodzeń a obowiązki pracodawcy

Naliczanie wynagrodzeń oraz wypłata pensji należą do jednych z najważniejszych i podstawowych obowiązków każdego pracodawcy wyszczególnionych w kodeksie pracy. Wprowadzane w ostatnim czasie liczne zmiany w systemie...

Polski Ład 2.0. – kolejne istotne zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0. podpisany przez Prezydenta RP. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw zaczną obowiązywać już od 1 lipca. Obniżenie stawki...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu