Naliczanie płac - umowa o pracę

pixabay.com left right

Naliczanie płac - umowa o pracę

Naliczanie płac tylko początkowo może wydawać się trudne. Przy odrobinie wprawy i garści niezbędnych informacji, znając arytmetykę na poziomie gimnazjalnym, jesteś w stanie zrobić to bez większego problemu. Aby obliczyć płace pracownika lub osoby zatrudnionej, musisz wykonać kilka czynności. Przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie: czy wynagrodzenie dotyczy umowy o pracę, zlecenie czy umowy o dzieło? Następnie oblicz: kwotę składki ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zaokrąglając kwoty składek. Wreszcie możesz wskazać wartość wynagrodzenia “na rękę”. W tym tekście zobaczysz, jak wyliczać pensję netto pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

Naliczanie płac - umowa o pracę

Naliczanie płac tylko początkowo może wydawać się trudne. Przy odrobinie wprawy i garści niezbędnych informacji, znając arytmetykę na poziomie gimnazjalnym, jesteś w stanie zrobić to bez większego problemu. Aby obliczyć płace pracownika lub osoby zatrudnionej, musisz wykonać kilka czynności. Przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie: czy wynagrodzenie dotyczy umowy o pracę, zlecenie czy umowy o dzieło? Następnie oblicz: kwotę składki ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zaokrąglając kwoty składek. Wreszcie możesz wskazać wartość wynagrodzenia “na rękę”. W tym tekście zobaczysz, jak wyliczać pensję netto pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

 

Naliczanie płac - jak to zrobić?

W przypadku umowy o pracę, aby na podstawie kwoty brutto wyliczyć finalną sumę netto, czyli tzw. pensję “na rękę” pracownika, od kwoty wyjściowej odlicz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Szczególną uwagę zwróć na aktualność danych - kwotę netto obliczaj zawsze według składek obowiązujących w miesiącu wypłaty. Najlepiej każdorazowo sprawdzaj obowiązujące przepisy, a wówczas unikniesz niepotrzebnych błędów.

Etap I - oblicz składki na ubezpieczenia

1. W pierwszym kroku obliczasz kwoty składek ZUS, na ubezpieczenie: emerytalne (9.76%), rentowe (1.5%) i chorobowe (2.45%). Wszystkie trzy wyliczasz na podstawie kwoty brutto. Przykładowo jeśli wynagrodzenie brutto wynosi 3000 zł, wówczas kwoty składek to odpowiednio: 292.80 zł, 45 zł i 73.50 zł. Suma składek wynosi 411.30 zł.
Na tym etapie, aż do odwołania, otrzymane wyniki zaokrąglaj do 1 grosza.

2. Następnie od kwoty brutto odejmij sumę składek z poprzedniego punktu, a kwota, którą otrzymasz, stanowi podstawę do obliczania składki zdrowotnej.
W naszym przykładzie kwota ta wynosi: 3000 zł - 411.30 zł = 2588.70 zł.

3. Teraz możesz już ustalić:
kwotę składki zdrowotnej odprowadzanej do ZUS, która wynosi 9% podstawy. Tutaj: 2588.70 zł x 9% = 232.98 zł
kwotę składki zdrowotnej do odliczenia od podatku, która wynosi 7.75% podstawy. Tutaj: 2588.70 zł x 7.75% = 200.62 zł.
Pamiętaj, że na tym etapie wszystkie kwoty z punktów 1-3 były zaokrąglane do 1 grosza.

 

 

Etap II - oblicz podstawy

4. W następnym kroku ustal podstawę do naliczania podatku dochodowego, obliczając różnicę kwoty, która uprzednio została określona jako podstawa do obliczania składki zdrowotnej (pkt 2), i miesięcznych kosztów uzyskania przychodu. Uwaga: tę kwotę zaokrąglasz do 1 złotego, a nie do 1 grosza, jak dotychczas.
Standardowe miesięczne koszty uzyskania przychodu obecnie wynoszą: 111.25 zł z jednego stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że z kilku stosunków pracy nie mogą one przekroczyć w skali roku kwoty 2002.05 zł. Ponadto kwoty uzyskania przychodu różnią się w przypadku osób dojeżdżających.
W tym przykładzie podstawa do obliczania podatku dochodowego wynosi: 2588.70 zł - 111.25 = 2477.45, a w zaokrągleniu: 2477 zł.

Etap III - podatek dochodowy

Kontakt z naszymi specjalistami

5. Następnie ustal kwotę podatku dochodowego. Od wyliczonej sumy odejmij kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46.33 zł.
Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł w skali roku, podatek w pierwszym progu - do 85 528 zł rocznie - wynosi 18%, a w drugim progu, jeśli dochody są wyższe, 32%.
W naszym przykładzie interesuje nas pierwszy próg podatkowy (3000 zł x 12 miesięcy = 36 000 zł). A zatem: 2477 zł x 18% - 46.33 zł = 399.53 zł (zaokrąglasz do 1 grosza). Tyle wynosi podatek dochodowy.

6. Aby jednak obliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy, która wpłacana jest do Urzędu Skarbowego, od otrzymanej kwoty odejmij jeszcze kwotę składki zdrowotnej do odliczenia od podatku z punktu 3 b). Wynik zaokrąglij do 1 złotego. A więc: 399.53 zł - 200.62 zł = 198.91 zł, po zaokrągleniu: 199 zł.

Ile “na rękę”?

Odejmując od kwoty brutto zsumowane składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe (pkt 1), zdrowotne (pkt 3 a)) oraz zaliczkę na podatek dochodowy (pkt 6), a następnie zaokrąglając ją do 1 grosza, uzyskasz kwotę, którą pracownik co miesiąc otrzymuje na konto.
A zatem przy pensji 3000 zł brutto pensja “na rękę” wynosi:

3000 zł brutto - 411.30 zł (składka na ubezpieczeni społeczne) - 232.98 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) - 199 zł (podatek)= 2156.72 zł netto

Kwota brutto i netto to w zasadzie wszystko, co może interesować osobę zatrudnioną. Jeśli jednak jesteś pracodawcą, pamiętaj, że koszty poniesione przez Ciebie będą wyższe od kwoty brutto.

Inne rozwiązania

Jeśli procedura naliczania płac wciąż wydaje Ci się zbyt trudna, możesz skorzystać z gotowych narzędzi dostępnych na wielu stronach, czyli tzw. kalkulatorów wynagrodzeń. Oto kilka przykładów:
http://www.kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-wynagrodzen,12.html
http://wynagrodzenia.pl/kalkulator.php
http://www.infor.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-plac.html
Jako pracodawca pamiętaj jednak, że administracja płac to nie tylko comiesięczne wyliczanie kwoty netto. Konieczna jest znajomość aktualnego prawa, wykonanie przelewów, przygotowanie pasków wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i wiele innych. Zatem jeśli tylko masz taką możliwość, skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań - payroll360 oferuje profesjonalne usługi outsourcujące płace.

 

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się