Naliczanie wynagrodzeń

Payroll360.pl left right

Naliczanie wynagrodzeń

Jak wyliczyć kwotę netto z pensji brutto w przypadku umowy zlecenia? Pokażemy Ci krok po kroku, jak to zrobić. Przekonasz się, że umiejętności magiczne nie są tu wymagane. Zamiast tego do naliczania wynagrodzeń konieczna jest znajomość aktualnego prawa i zasad arytmetyki, a także dokładność.

Naliczanie wynagrodzeń

Jak wyliczyć kwotę netto z pensji brutto w przypadku umowy zlecenia? Pokażemy Ci krok po kroku, jak to zrobić. Przekonasz się, że umiejętności magiczne nie są tu wymagane. Zamiast tego do naliczania wynagrodzeń konieczna jest znajomość aktualnego prawa i zasad arytmetyki, a także dokładność.

 

 

Naliczanie wynagrodzeń od podstaw

Większość zatrudnionych (lub szukających pracy) odróżnia kwotę brutto od pensji netto i zdaje sobie sprawę z tego, która z nich oznacza ilość pieniędzy, która co miesiąc wpływa na konto. Jednakże sam proces naliczania wynagrodzenia może sprawiać kłopot. Zazwyczaj wykorzystywane są gotowe narzędzia - tzw. kalkulatory wynagrodzeń. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na kompleksowe rozwiązania i zlecają administrowanie płac profesjonalnym firmom.

W tym artykule zobaczysz, jak obliczać pensję netto w przypadku tzw. wynagrodzenia bezosobowego w odniesieniu do umowy zlecenia (osobowe wynika z umowy o pracę). Prześledzisz w kolejnych krokach proces obliczania kwoty, którą otrzymuje pracownik. Obliczenia dotyczyć będą brutto zleceniobiorcy, a nie kosztu całkowitego, który ponosisz jako zleceniodawca.

Pamiętaj, że regulacje dyktowane są przez kodeks cywilny, a nie - kodeks pracy, jak w przypadku umowy o pracę.

Naliczenie wynagrodzeń - wyjątki

Przy naliczaniu wynagrodzeń netto z umowy zlecenie pamiętaj o kilku wyjątkach od normalnie stosowanych zasad.

  • Jeśli zatrudniasz ucznia lub studenta do 26 roku życia, to nie zapłacisz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jest to bardzo częsta sytuacja, bo aż 59% studentów woli taką formę zatrudnienia. Nic dziwnego - student do 26 roku życia z tytułu umowy zlecenie otrzymuje aż o 11% wyższą pensję niż przy tej samej kwocie brutto i umowie o pracę, a z drugiej strony jest przez Państwo objęty ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • Jeśli zatrudniasz pracownika związanego umową o pracę z innym pracodawcą, który opłaca jego ubezpieczenie społeczne, wówczas masz obowiązek zgłoszenia pracownika tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (i opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych). Jedna uwaga: jeśli zarobki z tytułu umowy o pracę są niższe o minimalnego wynagrodzenia, wtedy nie jesteś zwolniony z opłacania ubezpieczenia społecznego.

 

 

Umowa zlecenie do 200 zł brutto

Gdy obliczasz kwotę netto, pamiętaj, że w przypadku umów zlecenie zawieranych na kwotę do 200 zł obowiązują odrębne przepisy. Takie umowy opodatkowane są ryczałtowo, bez uwzględnienia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Stawka podatku wynosi wówczas 18%, niezależnie od kosztów uzyskania przychodu. Umów zlecenie do 200 zł nie uwzględniasz w rozliczeniu podatkowym PIT-11 ani nie łączysz ich z dochodami w zeznaniu rocznym.

Skoro od kwoty nie wyższej jak 200 zł nie odliczasz kosztów uzyskania przychodu, to kwota brutto oznacza równocześnie dochód do opodatkowania. Od tej podstawy odejmujesz 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne (wpłacanej do ZUS) oraz 18% podatku. Przykładowo: jeśli umowa zlecenie opiewa na 170 zł, wówczas kwota netto wynosi:

170 brutto - 15.30 (składka zdrowotna) - 30.60 (podatek) = 124.10 netto

Wszystko jasne? To teraz pora na bardziej skomplikowane przypadki.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

1. W pierwszym kroku sprawdź, jaka jest kwota brutto zawarta w umowie ze zleceniobiorcą. Następnie odejmij od niej składki społeczne: emerytalne w wysokości 9.76%, chorobowe - 2.45% i rentowe - 1.5 %. Wszystkie trzy wyliczasz na podstawie kwoty wyjściowej - brutto. Po odjęciu składek społecznych od kwoty brutto otrzymujesz podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Przykład:

1000 zł brutto - [1000 zł x (9.76%-emerytalna + 2.45%-chorobowa + 1.5%-rentowa)]
= 1000 zł - 1000 zł x 13.71% (składki na ubezpieczenie społeczne razem)
= 1000 zł - 137.10 zł = 862.90 zł (tyle wynosi podstawa wymiaru składki zdrowotnej)


2. W następnym kroku od podstawy wymiaru składki zdrowotnej odejmujesz koszt uzyskania przychodu, aby otrzymać podstawę wyliczenia podatku dochodowego. Koszty uzyskania przychodu obliczamy na podstawie kwoty równej podstawie wymiaru składki zdrowotnej. Ile jednak wynosi ów koszt uzyskania przychodu? To zależy: może wynosić 20% lub 50%.

Wyższe koszty (korzystniejsze dla wykonującego zlecenie) dotyczą twórców, a także osób objętych prawem autorskim, czyli np. autorów książek, ale też naukowców i wynalazców. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie stawka 20-procentowa.

Przykład:

862.90 zł x 20% = 172.58 zł

Tyle wynosi koszt uzyskania przychodu w tym przypadku.

3. W trzecim kroku oblicz składkę zdrowotną. Podstawę mamy już obliczoną i wynosi 862.90 zł. Do ZUSu wpłacamy 9% podstawy.

Przykład:

862.90 zł x 9% = 77.66 zł (składka zdrowotna wpłacana do ZUS)

4. W kolejnym kroku oblicz kwotę, o którą pomniejszysz zaliczkę na podatek dochodowy, a wynik zaokrąglij do pełnych złotówek. Wynosi ona 7.75% podstawy na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład:

862.90 zł x 7.75% = 67 zł (już po zaokrągleniu)

5. Zmęczony? Pomału zbliżamy się do końca. Jeszcze tylko zaliczka na podatek dochodowy i będziesz mógł obliczyć kwotę netto. W tym celu od kwoty dobrze Ci znanej z ostatnich obliczeń (tej, którą służyła m.in. jako podstawa do obliczania składki zdrowotnej) odejmij koszt uzyskania przychodu (z punktu 2), a wynik zaokrąglij do 1 zł. Zaliczka na podatek dochodowy to 18% otrzymanej kwoty. Następnie musisz obliczyć tę część tej kwoty, która jest wpłacana do US, odejmując kwotę, którą obliczałeś w kroku 4. Wynik znowu zaokrąglasz do 1 zł.

Przykład:

[(862.90 zł podstawa do opodatkowania - 172.58 zł koszty uzyskania przychodu) x 18 % stawka podatkowa]

– 67.00 zł składka zdrowotna do odliczenia od podatku

= [690 zł (dokładnie: 690.32) x 18%] - 67 zł = 124.20 zł - 67 zł = 57 zł podatek (przed zaokrągleniem: 57.20 zł)

 


 

Kontakt z naszymi specjalistami

 


 

6. Wreszcie - ostatni krok. Obliczasz kwotę netto. Jak to zrobić? Najpierw dodaj zsumowaną składkę na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną wpłacaną do ZUS (z punktu 3) oraz zaliczkę na podatek dochodowy wpłacaną do ZUS. Od kwoty brutto odejmujemy tę sumę. To wszystko! Wynik jest równy kwocie netto.

Przykład:

1000.00 zł brutto - (137.10 zł składki na ubezpieczenie społeczne

+ 77.66 zł składka zdrowotna wpłacana do ZUS + 57.00 zł podatek) = 728.24 zł netto

Korzyści z umowy zlecenia

Jeśli jesteś pracodawcą, umowa zlecenie niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim - w przypadku wypowiedzenia umowy nie jesteś zobowiązany do wypłaty odprawy. Ponadto wynagrodzenie minimalne nie ma tu zastosowania - pensja to wypadkowa Twoich możliwości i oczekiwań zleceniobiorcy. Poza tym - nie płacisz pracownikowi za czas urlopu, a jedynie za faktycznie wykonaną pracę. Nie musisz się także bać, że pracownik nie wykona powierzonych mu obowiązków ze względu na wolne dni, które przysługują zwalnianemu pracownikowi z umowy o pracę na poszukiwanie nowej.

Mimo tego, pracownik, któremu zaproponujesz umowę zlecenie, niekoniecznie musi czuć się poszkodowany. Wielu przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak dziennikarze, fotografowie czy artyści, wybierają właśnie umowę zlecenie jako elastyczną formę zatrudnienia, obciążoną niższymi składkami (a więc więcej zostaje w ich kieszeniach).

Masz problem?

Pamiętaj, że to Ty, jako pracodawca, masz obowiązek wyliczenia wszystkich składek i odprowadzenia ich w wymaganych terminach do ZUS i Urzędu Skarbowego. Jeśli masz z tym problem, zgłoś się do nas –payroll360. Zapewniamy kompleksową administrację kadr i płac, na profesjonalnym poziomie.

 

 

 


Data publikacji: 18.12.2015

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się