Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Naliczanie wynagrodzeń-umowy zlecenie

Payroll360.pl

Naliczanie wynagrodzeń-umowy zlecenie

Jak wyliczyć kwotę netto z wynagrodzenia brutto w przypadku umowy zlecenie? Z racji ostatnich zmian przepisów proces naliczania może sprawiać kłopoty, ale przy znajomości aktualnego prawa i zasad arytmetyki, takie wyliczenie nie powinno sprawiać większych problemów. Pokażemy Ci krok po kroku, jak to zrobić. Poniższe kalkulacje dotyczą zmian, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022.

Poznaj naszą ofertę

Naliczanie wynagrodzeń od podstaw

Większość zatrudnionych (lub szukających pracy) odróżnia wynagrodzenie brutto od kwoty netto i zdaje sobie sprawę z tego, która z nich oznacza ilość pieniędzy, która co miesiąc wpływa na ich konto. Jednakże sam proces naliczania wynagrodzenia może sprawiać kłopot. Zazwyczaj wykorzystywane są gotowe narzędzia - tzw. kalkulatory wynagrodzeń. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na kompleksowe rozwiązania i zlecają administrowanie płac profesjonalnym firmom.

W tym artykule zobaczysz, jak obliczać kwotę netto w przypadku tzw. wynagrodzenia bezosobowego w odniesieniu do umowy zlecenie (osobowe wynika z umowy o pracę). Prześledzisz w kolejnych krokach proces obliczania kwoty, którą otrzymuje zleceniobiorca. Obliczenia dotyczyć będą wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy, a nie kosztu całkowitego, który ponosi zleceniodawca.

Pamiętaj, że regulacje dyktowane są przez kodeks cywilny, a nie - kodeks pracy, jak w przypadku umowy o pracę.

Naliczenie wynagrodzeń - wyjątki

Przy naliczaniu wynagrodzeń netto z umowy zlecenie pamiętaj o kilku wyjątkach od normalnie stosowanych zasad.

 • Jeśli zatrudniasz ucznia lub studenta do 26 roku życia, to nie zapłacisz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jest to bardzo częsta sytuacja, bo większość studentów preferuje taką formę zatrudnienia. Nic dziwnego - student do 26 roku życia z tytułu umowy zlecenie może otrzymać aż o 27% wyższą kwotę netto niż przy tym samym wynagrodzeniu brutto i umowie o pracę.
 • Jeśli zatrudniasz pracownika związanego umową o pracę z innym pracodawcą, który opłaca jego ubezpieczenie społeczne, wówczas masz obowiązek zgłoszenia pracownika tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (i opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych). Jedna uwaga: jeśli zarobki z tytułu umowy o pracę są niższe od minimalnego wynagrodzenia, wtedy nie jesteś zwolniony z opłacania ubezpieczenia społecznego.

Umowa zlecenie do 200 zł brutto

Gdy obliczasz kwotę netto, pamiętaj, że w przypadku umów zlecenie zawieranych na kwotę do 200 zł obowiązują odrębne przepisy. Takie umowy opodatkowane są ryczałtowo. Stawka podatku wynosi wówczas 12%, niezależnie od kosztów uzyskania przychodu. Umów zlecenie do 200 zł nie uwzględniasz w rozliczeniu podatkowym PIT-11 ani nie łączysz ich z dochodami w zeznaniu rocznym.

Skoro od kwoty nie wyższej niż 200 zł nie odliczasz kosztów uzyskania przychodu, to kwota brutto oznacza równocześnie dochód do opodatkowania. Od tej podstawy odejmujesz 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne (wpłacanej do ZUS) oraz 12% podatku. Przykładowo: dla zleceniobiorcy posiadającego inny tytuł do ubezpieczeń społecznych i osiągającego co najmniej minimalne wynagrodzenie, jeśli umowa zlecenie opiewa na 170 zł, wówczas kwota netto wynosi:

170 brutto - 15.30 (składka zdrowotna) – 20.00 (podatek po zaokrągleniu do 1 zł) = 134,70 netto

Przy umowie zlecenie zawartej na kwotę nie wyższą niż 200 zł (np. 170 zł), gdy zleceniobiorca podlega obowiązkowym składkom społecznym i dobrowolnie składce chorobowej, obliczenie wygląda tak:

170 brutto – 23.31 (składki społeczne) – 13.20 (składka zdrowotna) – 20.00 (zryczałtowany podatek dochodowy 170x12% zaokrąglony do 1 zł)
= 113.49 netto

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

 1. W pierwszym kroku sprawdź, jaka jest kwota brutto zawarta w umowie ze zleceniobiorcą. Następnie odejmij od niej składki społeczne: emerytalne w wysokości 9.76%, rentowe - 1.5% i chorobowe - 2.45% (ta składka jest dobrowolna). Wszystkie trzy wyliczasz na podstawie kwoty wyjściowej — brutto. Po odjęciu składek społecznych od kwoty brutto otrzymujesz podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Przykład:

1000 zł brutto - [1000 zł x (9.76%- emerytalna + 2.45%- chorobowa + 1.5%- rentowa)]
= 1000 zł - 1000 zł x 13.71% (składki na ubezpieczenie społeczne razem)
= 1000 zł - 137,10 zł = 862,90 zł (tyle wynosi podstawa wymiaru składki zdrowotnej)

 1. W następnym kroku od podstawy wymiaru składki zdrowotnej odejmujesz koszt uzyskania przychodu, aby otrzymać podstawę wyliczenia podatku dochodowego. Koszty uzyskania przychodu obliczamy na podstawie kwoty równej podstawie wymiaru składki zdrowotnej. Ile jednak wynosi ów koszt uzyskania przychodu? To zależy: może wynosić 20% lub 50%.

Wyższe koszty (korzystniejsze dla wykonującego zlecenie) dotyczą twórców, a także osób objętych prawem autorskim, czyli np. autorów książek, ale też naukowców i wynalazców. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie stawka 20-procentowa.

Przykład:

82,90 zł x 20% = 172,58 zł

Tyle wynosi koszt uzyskania przychodu w tym przypadku.

 1. W trzecim kroku oblicz składkę zdrowotną. Podstawę mamy już obliczoną i wynosi 862,90 zł. Do ZUS wpłacamy 9% podstawy.

Przykład:

862,90 zł x 9% = 77,66 zł (składka zdrowotna wpłacana do ZUS)

 1. Pozostała nam zaliczka na podatek dochodowy i będziesz mógł obliczyć kwotę netto. W tym celu od kwoty dobrze Ci znanej z ostatnich obliczeń (tej, którą służyła m.in. jako podstawa do obliczania składki zdrowotnej) odejmij koszt uzyskania przychodu (z punktu 2), a wynik zaokrąglij do 1 zł. Zaliczka na podatek dochodowy to 12% otrzymanej kwoty, zaokrąglone do 1 zł.

Przykład:

[(862,90 zł podstawa do opodatkowania - 172,58 zł koszty uzyskania przychodu) x 12% stawka podatkowa]

= [690 zł (dokładnie: 690.32) x 12%] = 83 zł podatek (przed zaokrągleniem: 82,84 zł)

 1. Ostatni krok, obliczasz kwotę netto. Jak to zrobić? Najpierw dodaj zsumowaną składkę na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną wpłacaną do ZUS (z punktu 3) oraz zaliczkę na podatek dochodowy wpłacaną do US. Od kwoty brutto odejmujemy tę sumę. To wszystko! Wynik jest równy kwocie netto.

Przykład:

1000,00 zł brutto - (137,10 zł składki na ubezpieczenie społeczne

+ 77,66 zł składka zdrowotna wpłacana do ZUS + 83,00 zł podatek) = 702,24 zł netto

Korzyści z umowy zlecenie

Jeśli jesteś pracodawcą, umowa zlecenie niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim — w przypadku wypowiedzenia umowy nie jesteś zobowiązany do wypłaty odprawy. Zleceniodawców obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy, w 2022 roku to 19,70 zł brutto. Poza tym — nie płacisz pracownikowi za czas urlopu, a jedynie za faktycznie wykonaną pracę. Nie musisz się także bać, że pracownik nie wykona powierzonych mu obowiązków ze względu na wolne dni, które przysługują zwalnianemu pracownikowi z umowy o pracę na poszukiwanie nowej.

Mimo tego pracownik, któremu zaproponujesz umowę zlecenie, niekoniecznie musi czuć się poszkodowany. Wielu przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak dziennikarze, fotografowie czy artyści, wybierają właśnie umowę zlecenie jako elastyczną formę zatrudnienia.

Pozostałe informacje:

 • Od 2022 r. wycofano możliwość pomniejszenia podatku o 7,75% składki zdrowotnej.
 • Od lipca 2022 obowiązuje niższa – 12% podatku dochodowego PIT, dla dochodów do 120 000 zł rocznie. Powyżej tej kwoty stawka podatku wynosi 32%.
 • Istnieje możliwość złożenia przez zleceniobiorcę pisemnego wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek, gdy spełnione są warunki:
  • roczne dochody zleceniobiorcy nie przekroczą 30 000 zł (kwota wolna od podatku),
  • w roku podatkowym nie osiąga innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty wolnej.

Możemy to zrobić za Ciebie

Pamiętaj, że to Ty, jako pracodawca, masz obowiązek wyliczenia wszystkich składek i odprowadzenia ich w wymaganych terminach do ZUS i Urzędu Skarbowego. Jeśli chciałbyś, by ktoś Cię w tym wyręczył, zgłoś się do nas –payroll360. Zapewniamy kompleksową administrację kadr i płac, na profesjonalnym poziomie.

Bazując na długoletnim doświadczeniu, możemy zaoferować Ci kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Przy współpracy z payroll360 zyskujesz spokój i bezpieczeństwo oraz obniżenie kosztów funkcjonowania własnej administracji. Dodatkowo zapewniamy dostęp do platformy online 24/7 i przejęcie obowiązków względem Urzędów. Sprawdź, który model współpracy jest najlepszy dla Twojej firmy!

Sprawdź, który model współpracy jest najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa!

 

Data publikacji 23.06.2022

Podobne w kategorii

Naliczanie wynagrodzeń a obowiązki pracodawcy

Naliczanie wynagrodzeń oraz wypłata pensji należą do jednych z najważniejszych i podstawowych obowiązków każdego pracodawcy wyszczególnionych w kodeksie pracy. Wprowadzane w ostatnim czasie liczne zmiany w systemie...

Polski Ład 2.0. – kolejne istotne zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0. podpisany przez Prezydenta RP. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw zaczną obowiązywać już od 1 lipca. Obniżenie stawki...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu