Nie trzeba pobierać podatku od świadczeń pozapłacowych gdy nie ma takiej możliwości

{[description]} left right

Nie trzeba pobierać podatku od świadczeń pozapłacowych gdy nie ma takiej możliwości

Z przepisów 31, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że płatnik jest zobowiązany do naliczania i pobierania zaliczek podatkowych od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy.

Nie trzeba pobierać podatku od świadczeń pozapłacowych gdy nie ma takiej możliwości

Z przepisów 31, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że płatnik jest zobowiązany do naliczania i pobierania zaliczek podatkowych od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy.

Poznaj naszą ofertę

W przywołanych regulacjach nie ma natomiast informacji na temat tego, aby podatnik miał wpłacany podatek, jeśli w danym miesiącu nie osiągnął żadnego dochodu pieniężnego. czyli np: przebywał na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.  

Najprościej wytłumaczyć to na poniższym przykładzie;

Przykład:

Spółka wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia zawsze w pierwszych dniach miesiąca następującego po miesiącu, za która pensja jest należna. W dniu 9 czerwca 2021 r. wręczyła sfinansowane z zfśs bilety do teatru jednemu z podwładnych, który już wcześniej otrzymał z ZFŚS świadczenia o wartości przewyższającej 2000 zł (limit zwolnienia od podatku dla pracownika wynosi w 2021 r. 2000 zł), co oznacza, że ww. bilety podlegają opodatkowaniu. Pracownik ten w lipcu – oprócz pensji za maj wypłaconej 5 czerwca – nie uzyska już żadnego dochodu w formie pieniężnej. W opisanej sytuacji spółka nie musi pobierać zaliczki podatkowej od biletów. Podatek z tego tytułu ureguluje sam podwładny w swoim rozliczeniu rocznym na podstawie informacji PIT-11 za 2021 r. wystawionej przez pracodawcę.


Data publikacji: 08.06.2021

Podobne artykuły

05.07.2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Fundusz Świadczeń Socjalnych został uregulowany w ustawie z dnia 4.03.1994 r. która podaje definicję funduszu, sposób jego tworzenia oraz wykorzystywania.

09.06.2021

ZFŚS 2021: wysokość odpisów pozostanie bez zmian

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2021 r. są takie same jak w roku ubiegłym.

27.01.2021

Wyliczanie wynagrodzenia (obliczanie wynagrodzenia)

Wynagrodzenie brutto różni się zasadniczo od wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje na konto. Różnice te wynikają przede wszystkim z obowiązkowych obciążeń, jakimi są składki ZUS oraz podatek dochodowy. Dodatkowo...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się