Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Nie trzeba pobierać podatku od świadczeń pozapłacowych gdy nie ma takiej możliwości

Nie trzeba pobierać podatku od świadczeń pozapłacowych gdy nie ma takiej możliwości

Nie trzeba pobierać podatku od świadczeń pozapłacowych gdy nie ma takiej możliwości

Z przepisów 31, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że płatnik jest zobowiązany do naliczania i pobierania zaliczek podatkowych od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy.

Poznaj naszą ofertę

W przywołanych regulacjach nie ma natomiast informacji na temat tego, aby podatnik miał wpłacany podatek, jeśli w danym miesiącu nie osiągnął żadnego dochodu pieniężnego. czyli np: przebywał na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.  

Najprościej wytłumaczyć to na poniższym przykładzie;

Przykład:

Spółka wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia zawsze w pierwszych dniach miesiąca następującego po miesiącu, za która pensja jest należna. W dniu 9 czerwca 2021 r. wręczyła sfinansowane z zfśs bilety do teatru jednemu z podwładnych, który już wcześniej otrzymał z ZFŚS świadczenia o wartości przewyższającej 2000 zł (limit zwolnienia od podatku dla pracownika wynosi w 2021 r. 2000 zł), co oznacza, że ww. bilety podlegają opodatkowaniu. Pracownik ten w lipcu – oprócz pensji za maj wypłaconej 5 czerwca – nie uzyska już żadnego dochodu w formie pieniężnej. W opisanej sytuacji spółka nie musi pobierać zaliczki podatkowej od biletów. Podatek z tego tytułu ureguluje sam podwładny w swoim rozliczeniu rocznym na podstawie informacji PIT-11 za 2021 r. wystawionej przez pracodawcę.

Data publikacji 08.06.2021

Podobne w kategorii

Polski Ład 2.0. – kolejne istotne zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0. podpisany przez Prezydenta RP. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw zaczną obowiązywać już od 1 lipca. Obniżenie stawki...

Wyliczanie wynagrodzenia (obliczanie wynagrodzenia)

Wynagrodzenie brutto różni się zasadniczo od wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje na konto. Różnice te wynikają przede wszystkim z obowiązkowych obciążeń, jakimi są składki ZUS oraz podatek dochodowy. Dodatkowo...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu