Nowe wzory ZUS ZUA, ZUS ZZA z kodami zawodów

{[description]} left

Nowe wzory ZUS ZUA, ZUS ZZA z kodami zawodów

Wzory będą dostępne od 16 maja 2021

Nowe wzory ZUS ZUA, ZUS ZZA z kodami zawodów

Wzory będą dostępne od 16 maja 2021

We wzorach znajdują się pola, w których należy wpisać kod wykonywanego zawodu. Zmiana zgodna jest z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Stosowanie do tego aktu prawnego dostosowano formularze ZUS ZUA i ZUS ZZA. Zmiana wejdzie w życie z dniem 16 maja 2021 r. Dzięki niej ZUS pozyska dane do celów statystycznych i monitoringu zawodów, które są deficytowe i w nadwyżce. Kody zawodów pomogą również w analizach i prognozach rynkowych. Każdy pracodawca będzie miał obowiązek informować ZUS o wykonywanym zawodzie przez pracownika, którego zgłasza do ubezpieczenia. Nowe wzory będą zawierały 6-cio cyfrowy kod. Jego wpisanie będzie obowiązkowym polem do uzupełnienia w formularzu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzasadnia wprowadzoną zmianę względami statystycznymi, analizami i prognozami rynkowymi. Kody pomogą również w analizowaniu przyczyn nieobecności w pracy z powodu choroby. Zmiana stanowi ważny krok w zwiększeniu ilości przekazywanych informacji do ZUS.  Pracodawcy i zleceniobiorcy muszą przygotować się na czekające ich zmiany.


Data publikacji: 02.04.2021

Podobne według tagu

02.04.2021

PUE ZUS 9 nowych formularzy od 27 marca 2021 r.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS od 27 marca 2021 roku wprowadził zmiany we wnioskach.

02.04.2021

PUE ZUS 9 nowych formularzy od 27 marca 2021 r.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS od 27 marca 2021 roku wprowadził zmiany we wnioskach.

27.01.2021

Wyliczanie wynagrodzenia (obliczanie wynagrodzenia)

Wynagrodzenie brutto różni się zasadniczo od wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje na konto. Różnice te wynikają przede wszystkim z obowiązkowych obciążeń,...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się