Nowe wzory ZUS ZUA, ZUS ZZA z kodami zawodów

{[description]} left right

Nowe wzory ZUS ZUA, ZUS ZZA z kodami zawodów

Wzory będą dostępne od 16 maja 2021

Nowe wzory ZUS ZUA, ZUS ZZA z kodami zawodów

Wzory będą dostępne od 16 maja 2021

Poznaj naszą ofertę

We wzorach znajdują się pola, w których należy wpisać kod wykonywanego zawodu. Zmiana zgodna jest z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Stosowanie do tego aktu prawnego dostosowano formularze ZUS ZUA i ZUS ZZA. Zmiana wejdzie w życie z dniem 16 maja 2021 r. Dzięki niej ZUS pozyska dane do celów statystycznych i monitoringu zawodów, które są deficytowe i w nadwyżce. Kody zawodów pomogą również w analizach i prognozach rynkowych. Każdy pracodawca będzie miał obowiązek informować ZUS o wykonywanym zawodzie przez pracownika, którego zgłasza do ubezpieczenia. Nowe wzory będą zawierały 6-cio cyfrowy kod. Jego wpisanie będzie obowiązkowym polem do uzupełnienia w formularzu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzasadnia wprowadzoną zmianę względami statystycznymi, analizami i prognozami rynkowymi. Kody pomogą również w analizowaniu przyczyn nieobecności w pracy z powodu choroby. Zmiana stanowi ważny krok w zwiększeniu ilości przekazywanych informacji do ZUS.  Pracodawcy i zleceniobiorcy muszą przygotować się na czekające ich zmiany.


Data publikacji: 02.04.2021

Podobne artykuły

29.09.2021

Czy ZUS może odebrać świadczenie z odsetkami?

Przez najnowsze zmiany w prawie, istnieje ryzyko odebrania świadczenia wynikającego z zasiłku, już po czasie. W jakich sytuacjach może to mieć miejsce? Przeczytaj artykuł!

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

18.08.2021

Elektroniczne potwierdzenia na PUE ZUS dla świadczeniobiorców

Od 31 lipca zmiany w generowaniu potwierdzenia na portalu PUE ZUS dla świadczeniobiorców. Dowiedz się więcej!

15.07.2021

Zmiany na PUE od 26 czerwca 2021 r.

Od 26 czerwca wprowadzono zmiany w działaniu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dodano kilka wygodnych opcji zarówno dla płatnika, jak i ubezpieczonego.

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się