Nowelizacja ustawy o PPK

{[description]} left right

Nowelizacja ustawy o PPK

Od dłuższego czasu przygotowywany jest projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który ma nadać im uprawnienia w zakresie PPK. Dowiedz się, co może się zmienić?

Nowelizacja ustawy o PPK

Od dłuższego czasu przygotowywany jest projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który ma nadać im uprawnienia w zakresie PPK. Dowiedz się, co może się zmienić?

Poznaj naszą ofertę

Zmiany w ustawie

Zgodnie z projektem przewidziano dwie poprawki.

W ustawie z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251) wprowadza się następujące zmiany:

  1. 1)  w art. 10 w ust. 1 w pkt 14b wyrazy „art. 106 i art. 107” zastępuje się wyrazami

„art. 106–108”;

  1. 2)  w art. 13 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek i pkt 6 w brzmieniu:

„6) podmioty zatrudniające, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – w zakresie obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy”. 

Co to oznacza dla pracodawców?

Główne zmiany będą dotyczyły nadania Państwowej Inspekcji Pracy uprawnień dotyczących kontrolowania podmiotów zatrudniających, w zakresie PPK. Między innymi procedur wyboru instytucji finansowych obsługujących PPK czy też odpowiedniego informowania pracowników.

Wdrożenie PPK 

PIP po nowelizacji ustawy będzie mógł kontrolować, czy PPK w przedsiębiorstwie zostało odpowiednio wdrożone i czy funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy. Dodatkowo zadaniem PIP będzie sprawdzenie, czy pracodawca wypełnił obowiązek informacyjny względem pracowników. Informacje, które powinny zostać przekazane to:

  • Możliwość zapisu do PPK po wypełnieniu wniosku, dla osób zatrudnionych w wieku 55-69 lat. Ważne jest, że informacja musi zostać przekazana przed podpisaniem umowy o PPK w danej firmie 
  • Związane z wpłatami do PPK, które dotyczą wpłat dodatkowych do PPK przez każdego uczestnika w wysokości do 2% wynagrodzenia lub obniżenia wpłaty podstawowej z 2 % do co najmniej 0,5 % dla osób, które otrzymują wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w skali miesiąca nie większe niż 120% minimalnego wynagrodzenia

Zniechęcanie pracowników

Drugim elementem, który PIP będzie mógł skontrolować to, czy pracodawca nie zniechęca swoich pracowników do uczestniczenia w PPK. Nie jest jednoznacznie określone, co może zostać potraktowane jako zniechęcanie. Przykładem może być sytuacja, gdy pracodawca wręczył pracownikowi wypełnione deklaracje rezygnacji z uczestniczenia w PPK lub też dawanie nagród finansowych za złożenie rezygnacji.  

Zapis o tym, że kontroli dokonuje PIP, rozwiewa wątpliwości w tej dziedzinie.

 

Jeśli masz problem ze wdrożeniem PPK w Twojej organizacji i kontrolą informacji o wpłatach i rezygnacji, możesz skorzystać z obsługi PPK w Payroll360! Dowiedz się więcej o usłudze! 

Kliknij tutaj 


Data publikacji: 11.08.2021

Podobne artykuły

24.08.2021

Zmiany w ustawie dotyczącej ubezpieczeń

Dowiedz się jakie zmiany czekają nas od stycznia 2022 w kwestii ubezpieczeń! Jakie zasiłki zostaną skrócone, jak będzie wyglądać wypłata emerytury i renty i czy możesz na tym stracić?

19.08.2021

Zmiany w projekcie dot. pracy zdalnej

Od maja trwają na pracę nad ustawą dotyczącą pracy zdalnej, a 23 lipca 2021 opublikowano najnowszy projekt. Co może się zmienić?

20.07.2021

Kiedy pracownik może być zapisany do PPK?

Gdy zatrudniamy nowego pracownika, po 90 dniach musimy zapisać go do PPK. Czy jest to takie proste? Poznaj zasady, które obowiązują.

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się