Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Nowelizacja ustawy o PPK

Nowelizacja ustawy o PPK

Nowelizacja ustawy o PPK

Od dłuższego czasu przygotowywany jest projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który ma nadać im uprawnienia w zakresie PPK. Dowiedz się, co może się zmienić?

Poznaj naszą ofertę

Zmiany w ustawie

Zgodnie z projektem przewidziano dwie poprawki.

W ustawie z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251) wprowadza się następujące zmiany:

  1. 1)  w art. 10 w ust. 1 w pkt 14b wyrazy „art. 106 i art. 107” zastępuje się wyrazami

„art. 106–108”;

  1. 2)  w art. 13 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek i pkt 6 w brzmieniu:

„6) podmioty zatrudniające, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – w zakresie obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy”. 

Co to oznacza dla pracodawców?

Główne zmiany będą dotyczyły nadania Państwowej Inspekcji Pracy uprawnień dotyczących kontrolowania podmiotów zatrudniających, w zakresie PPK. Między innymi procedur wyboru instytucji finansowych obsługujących PPK czy też odpowiedniego informowania pracowników.

Wdrożenie PPK 

PIP po nowelizacji ustawy będzie mógł kontrolować, czy PPK w przedsiębiorstwie zostało odpowiednio wdrożone i czy funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy. Dodatkowo zadaniem PIP będzie sprawdzenie, czy pracodawca wypełnił obowiązek informacyjny względem pracowników. Informacje, które powinny zostać przekazane to:

  • Możliwość zapisu do PPK po wypełnieniu wniosku, dla osób zatrudnionych w wieku 55-69 lat. Ważne jest, że informacja musi zostać przekazana przed podpisaniem umowy o PPK w danej firmie 
  • Związane z wpłatami do PPK, które dotyczą wpłat dodatkowych do PPK przez każdego uczestnika w wysokości do 2% wynagrodzenia lub obniżenia wpłaty podstawowej z 2 % do co najmniej 0,5 % dla osób, które otrzymują wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w skali miesiąca nie większe niż 120% minimalnego wynagrodzenia

Zniechęcanie pracowników

Drugim elementem, który PIP będzie mógł skontrolować to, czy pracodawca nie zniechęca swoich pracowników do uczestniczenia w PPK. Nie jest jednoznacznie określone, co może zostać potraktowane jako zniechęcanie. Przykładem może być sytuacja, gdy pracodawca wręczył pracownikowi wypełnione deklaracje rezygnacji z uczestniczenia w PPK lub też dawanie nagród finansowych za złożenie rezygnacji.  

Zapis o tym, że kontroli dokonuje PIP, rozwiewa wątpliwości w tej dziedzinie.

 

Jeśli masz problem ze wdrożeniem PPK w Twojej organizacji i kontrolą informacji o wpłatach i rezygnacji, możesz skorzystać z obsługi PPK w Payroll360! Dowiedz się więcej o usłudze! 

Kliknij tutaj 

Data publikacji 11.08.2021

Podobne w kategorii

Kto może spodziewać się kontroli PIP w 2022 roku?

Z przedstawionego przez Państwową Inspekcję Pracy planu wynika, że w nadchodzącym roku inspektorzy zamierzają przeprowadzić 52 tys. kontroli. Działania inspektorów będą koncentrować się w szczególnym stopniu na...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu