Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Nowy wzór świadectwa pracy - zmiany już od 23 maja 2023

Nowy wzór świadectwa pracy - zmiany już od 23 maja 2023

Nowy wzór świadectwa pracy - zmiany już od 23 maja 2023

W dniu 15 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zmiany zaczną obowiązywać po upływie 7 dni od publikacji przepisów i wejdą w życie 23 maja 2023 r. Nowe przepisy mają dostosować treści świadectwa pracy do nowych uprawnień pracowniczych, jakie weszły wraz z nowelizacją Kodeksu pracy, w którym to pracownicy zyskali między innymi prawo do nowego urlopu opiekuńczego, zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych oraz możliwości korzystania z okazjonalnej pracy zdalnej.

Poznaj naszą ofertę

I tak po zmianie Kodeksu pracy w świadectwie pracy pojawiły się następujące informacje:

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyżej – nowy punkt w świadectwie pracy

Nowy wzór świadectwa pracy teraz wymaga uwzględnienia liczby dni lub godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, zgodnie z art. 1481 Kodeksu pracy. Zwolnienie to musi być podane dla roku kalendarzowego, w którym zakończono stosunek pracy. Maksymalny wymiar to 2 dni lub 16 godzin w roku. Informacje te są niezbędne w celu ustalenia uprawnień ze stosunku pracy przez kolejnego pracodawcę, zatrudniającego pracownika w tym samym roku kalendarzowym.

Urlop opiekuńczy w świadectwie pracy

Kolejną nowością jest obowiązek uwzględnienia liczby dni urlopu opiekuńczego, które zostały wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Według nowych przepisów, z urlopu opiekuńczego pracownik może skorzystać w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki. Maksymalny wymiar urlopu opiekuńczego to 5 dni w roku kalendarzowym.

Liczba dni okazjonalnej pracy zdalnej

Ostatnia z głównych zmian dotyczy pracy zdalnej. Nowy wzór świadectwa pracy wymaga teraz uwzględnienia liczby dni, w których pracownik wykonywał pracę zdalną, zgodnie z art. 6733 Kodeksu pracy. Chodzi tu o tzw. okazjonalną pracę zdalną, a wymiar takiej pracy został ograniczony do 24 dni w roku kalendarzowym.

Pomocniczy wzór świadectwa pracy

W związku z wprowadzeniem zmian, rozporządzenie zmieniające ustala, nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1862). Nowy wzór świadectwa pracy będzie stosowany od 23 maja 2023 r.

Podsumowanie

Zmiany te mają na celu zapewnienie większej transparentności i precyzyjności informacji zawartych w świadectwach pracy, co jest korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pamiętajmy, że świadectwo pracy jest ważnym dokumentem, który potwierdza okres zatrudnienia pracownika, a teraz także zawiera dodatkowe informacje o szczególnych okolicznościach zatrudnienia. 

Masz dość zmian prawnych? Wybierz profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w payroll360!

Data publikacji 20.05.2023

Podobne w kategorii

Aktualna legislacja w obszarze stosunków pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad nowelizacją kodeksu pracy. 2 maja 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) udostępniono nowy projekt doprecyzowujący przepisy dotyczące...

Zmiana kodeksu pracy 2022 – urlop opiekuńczy

Wraz z początkiem sierpnia br. w życie mają wejść znowelizowane przepisy kodeksu pracy, których celem jest dostosowanie ustawodawstwa krajowego do dwóch dyrektyw unijnych: dyrektywy nr 2019/1152 i dyrektywy nr...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu