Obowiązki Zleceniodawcy, Praca w ciąży przy komputerze, Zwiększenie kwoty zwalniającej z VAT, wzór PKPIR, zmiana stawek wynagrodzeń, Zmiany w Kodeksie Pracy, wzór świadectwa pracy

{[description]} left right

Obowiązki Zleceniodawcy, Praca w ciąży przy komputerze, Zwiększenie kwoty zwalniającej z VAT, wzór PKPIR, zmiana stawek wynagrodzeń, Zmiany w Kodeksie Pracy, wzór świadectwa pracy

Obowiązki Zleceniodawcy, Praca w ciąży przy komputerze, Zwiększenie kwoty zwalniającej z VAT, wzór PKPIR, zmiana stawek wynagrodzeń, Zmiany w Kodeksie Pracy, wzór świadectwa pracy

Poznaj naszą ofertę

Obowiązki Zleceniodawcy od 1.01.2017

Razem z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej przy umowie zlecenie, wprowadzono również kilka zmian w obowiązkach Zleceniodawcy.

Najważniejsze to:

  1. prowadzenie ewidencji godzin spędzonych na wykonywaniu zlecenia przez Zleceniobiorcę,
  2. jeżeli umowa zlecenie została zawarta na okres dłuższy - co miesięczne wypłata wynagrodzenia za wykonywane zlecenie (wypłacone wynagrodzenie podzielone przez ilość godzin powinno dać min. 13 zł brutto/h!),
  3. pisemne określenie sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia,
  4. zawarcie umowy zlecenie z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej,
  5. obowiązek przechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji związanej z ewidencją czasu wykonywania zlecenia.

Za wypłacenie wynagrodzenia niższego niż 13 zł brutto / h, zleceniodawca może otrzymać karę grzywny. Podobnie jest w sytuacji nie ewidencjonowania czasu poświęconego na wykonanie zlecenia.

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/umowy_cywilnoprawne/745187,Umowy-zlecenia-2017-nowe-obowiazki-pracodawcow.html

Praca w ciąży przy komputerze – ZMIANY

Od 1.05.2017 kobieta w ciąży będzie mogła pracować 8 h przy komputerze, a nie jak do tej pory tylko 4 h. Będzie to możliwe jedynie pod warunkiem umożliwienia pracownicy spodziewającej się dziecka, 15-minutowej przerwy co godzinę.

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/749349,2,Praca-w-ciazy-przy-komputerze-zmiany-w-2017-r.html

Zwiększenie kwoty zwalniającej z VAT

Od 1 stycznia 2017 ze zwolnienia z opodatkowania VAT będą mogli korzystać przedsiębiorcy, których  obrót wyniesie 200 000 zł netto, zamiast dotychczasowych 150 000 zł.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/345197,Zwolnienia-dla-podatnikow-VAT-na-2017-r.html

Nowy wzór PKPIR – od 1.01.2017

Od 1 stycznia wszyscy przedsiębiorcy korzystający z podatkowej książki przychodów i rozchodów będą mieć obowiązek korzystania z nowego wzoru pkpir.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/345460,W-2017-r-pkpir-tylko-na-nowymwzorze.html 

PRZYPOMINAMY! Od 1.01.2017 zmiana stawek wynagrodzeń

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie przy umowie o pracę powinno wynosić 2 000 zł brutto. Natomiast Zleceniobiorcy powinny otrzymywać min. 13 zł brutto/h oraz prowadzić sprawozdanie z godzin w jakich świadczone było zlecenie.

Zmiany w Kodeksie Pracy – wzór świadectwa pracy i sposób wypełniania

Nowy wzór świadectwa pracy będzie obowiązywać od 1.01.2017. Zmiana we wzorze dotyczy uwzględnienia na nim informacji o urlopach rodzicielskich.

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/749917,Swiadectwo-pracy-2017-r-wzor-jak-wypelnic.html 


Data publikacji: 07.12.2016

Podobne artykuły

06.09.2021

Kadry

Kadry to bardzo istotny obszar działania przedsiębiorstwa. Dowiedz się, dzięki czemu usprawnisz funkcjonowanie firmy. Czy warto inwestować w cyfryzację kadr i za co odpowiada kadrowa?

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

01.08.2021

Administracja kadr

Czym jest administracja kadr? Jakie obowiązki pełni kadrowa? Czym zajmują się działy kadr i dlaczego niektóre firmy decydują się na outsourcing?

02.06.2021

Kwarantanna/izolacja domowa a urlop wypoczynkowy i badania kontrolne

Zastanawiasz się czy podczas kwarantanny możesz odebrać urlop wypoczynkowy? Sprawdź artykuł

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się