Obsługa płac

{[description]} left

Obsługa płac

Do wykonywania zadań związanych z płacami zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników. O ile w małych firmach nie jest to szczególnie skomplikowane zadanie, to w przypadku dużych podmiotów prawidłowe naliczenie płac może być zadaniem czasochłonnym i problematycznym. W takim przypadku konieczne może okazać się skorzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, czyli outsourcing.

Obsługa płac

Do wykonywania zadań związanych z płacami zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników. O ile w małych firmach nie jest to szczególnie skomplikowane zadanie, to w przypadku dużych podmiotów prawidłowe naliczenie płac może być zadaniem czasochłonnym i problematycznym. W takim przypadku konieczne może okazać się skorzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, czyli outsourcing.

Poniżej przedstawiono przykładowe zadania realizowane w ramach obsługi płacowej:

  • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • wykonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki pracowników,
  • sporządzanie co miesiąc: listy płac oraz pasków płacowych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń dla takich podmiotów, jak np.: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • kontrola wydatków związanych z wynagrodzeniami,
  • przygotowywanie raportów analitycznych na konkretne potrzeby zarządu/kadry menedżerskiej w firmie,
  • pomoc w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
  • przygotowywanie – na wniosek pracownika – zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.

Obsługa płac - naliczanie wynagrodzeń

Prawidłowe naliczanie wynagrodzeń jest istotnym elementem z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Jak już wspomniano, zadania związane z prawidłowym naliczaniem płac są w obecnych czasach coraz częściej zlecane wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym (payroll). Dzięki korzystaniu z usług zewnętrznych podmiotów przedsiębiorstwo jest w stanie:

  • w znaczący sposób zaoszczędzić czas oraz pieniądze, ponieważ zamiast zatrudnienia dodatkowego pracownika wyłącznie w celu wykonywania zadań z obszaru płac, przedsiębiorstwo wykorzystujące outsourcing uzyskuje merytoryczne i kompleksowe wsparcie szeregu doświadczonych specjalistów,
  • zwiększyć jakość czynności z zakresu płac (np. dzięki uzyskiwaniu szczegółowych raportów analitycznych, które są pomocne w podjęciu decyzji optymalizujących wydatki związane z wynagrodzeniami).

Data publikacji: 23.02.2021

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się