Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Oceny pracownicze

Oceny pracownicze

Oceny pracownicze

W każdym przedsiębiorstwie okresowo przeprowadzane są oceny pracownicze. Czym są oceny pracownicze? Czy są istotne w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie? Czy służą jedynie do kontroli zatrudnionych pracowników? Jaki jest tak naprawdę cel ocen pracowniczych? Jakie systemy i programy usprawniające tworzenie ocen oferuje payroll? Dowiedz się z artykułu!

Poznaj naszą ofertę

Co to jest ocena okresowa pracownika?

Ocena okresowa pracownika to nic innego jak sprawdzenie jego kompetencji. Zależnie od stanowiska wymagania brane pod uwagę mogą znacznie się różnić. Chodzi o cechy charakteru potrzebne do tego, aby spełniać warunki danego miejsca pracy. Może to być umiejętność pracy w grupie, czy pod presją czasu. Kolejnym faktem branym pod uwagę przy ocenie pracownika są  efekty pracy, czyli to czy solidnie wykonuje swoje obowiązki, nie przekracza terminów, oraz  jaką ma frekwencję w pracy. Podczas oceny okresowej uwzględnia się też konkretne zachowania takie jak np. bezinteresowna pomoc współpracownikom, czy wyjście z inicjatywą dotyczącą  zadania. Ocenę okresową wystawia się najczęściej raz w roku.

Po co się robi ocenę okresową?

Dzięki analizie cech, zachowań, i efektów pracy pracodawca może przekonać się, czy słusznie uczynił, zatrudniając daną osobę. Ocena okresowa weryfikuje to, czy pracownik rozwija się, a może jego wydajność znacznie spadła. A w efekcie czy należy mu się awans, premia, podwyżka, a może upomnienie. Dzięki takiemu rozwiązaniu można ustalić mocne i słabe strony pracownika, a także zwrócić uwagę te rzeczy, które wymagają poprawy.   

Czy ocena okresowa jest konieczna?

Żadne prawo nie zobowiązuje pracodawcy do oceniania pracownika. Jednakże ocena okresowa jest to system, który sprawdza się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Ocena pracownika działa z korzyścią również dla samego pracownika, ponieważ dzięki niej może zauważyć swoje błędy, które będzie mógł naprawić, a także słabe strony, nad którymi powinien popracować. Jeśli pracownik zaangażuje się w to, co ma do naprawienia, jego wydajność  wzrośnie, a efekty zostaną szybko zauważone.

Jakie są metody oceniania pracownika?

Technika wydarzeń krytycznych

Jest to metoda opierająca się na spisywaniu zachowań danego pracownika, które nie spełniają norm przedsiębiorstwa. Metoda może okazać się jednak okazać nieobiektywna.

Ocena opisowa. 

Jest to jedna z najprostszych metod oceniania. Polega ona na tym, że zostają spisane wszystkie mocne i słabe strony pracownika.

Metoda testowa

Polega na wypełnieniu testu przez pracownika, a następnie zostaje on przeanalizowany i oceniony przez pracodawcę.

Ilościowe standardy pracy

Jest to porównanie ilości pracy wykonanej przez pracownika do wcześniej ustalonych norm. Pod uwagę brana jest tylko ilość, a nie jakość.

Skale kwalifikacyjne pracownika

To ocena ech pracownika na wcześniej opracowanej skali może mieć formę słowną, punktową, bądź behawioralną (chęć do pracy działania, czy samodoskonalenia się).

Assessment center

Assessment center to ocena pracownika przez obserwację, którą przeprowadzają wykwalifikowani, obiektywni sędziowie.

Zarządzanie przez cele

Dość nietypowa metoda, której podstawą jest wyznaczanie nowych celów pracownikowi. Cele takie powinny być na umiarkowanym poziomie i możliwe do wykonania. Pracodawca w takiej sytuacji może ocenić zaangażowanie pracownika, jego kreatywność czy chęć do działania.

Rodzaje ocen pracownika

Oceny pracownika oznaczone stopniami tak naprawdę różnią się tylko tym, kto będzie jej dokonywał.

Ocena 90 stopni 

Najłatwiejsza i najczęściej spotykana. Pracownika ocenia wyłącznie pracodawca.

Ocena 180 stopni 

Tutaj mamy do czynienia z oceną pracodawcy i samooceną pracownika.

Ocena 270 stopni 

Wygląda podobnie do oceny 180 stopni. Jednak dodatkowo o opinię pytani są też współpracownicy ocenianego.

Ocena 360 stopni 

Jest to metoda stosowana w przypadku osób na wyższych stanowiskach. Swoją opinię przedstawiają: pracodawca, współpracownicy, podwładni, a także sam zainteresowany.

Co przedsiębiorstwu daje ocena pracowników?

Przede wszystkim dzięki ocenie pracowników można ustalić ich wydajność i zaangażowanie. Dodatkowo istotnym faktem jest to, że szef może ocenić zachowanie podwładnego w stosunku do innych. Ponadto ocena pozwala zweryfikować czy konkretny pracownik nadaje się na dane stanowisko. Dzięki ocenie można wychwycić jego słabe i mocne strony. Ostatecznie pracodawca może wychwycić postępy i osiągnięcia pracownika.

Skutki oceny pracowniczej

W przypadku, gdy mamy do czynienia z pozytywną oceną pracownik może dostać pochwałę ustną, bądź pisemną, podwyżkę, a nawet awans.

Natomiast, gdy pracownik zostanie źle oceniony, to musi liczyć się z konsekwencjami. Czasami może być to nagana, degradacja z danego stanowiska, a w ostateczności zwolnienie.

Jak możemy zauważyć powyżej, ocena okresowa pracownika nie jest właściwie niczym strasznym. Zarówno pracodawca, jak i jego podwładny mogą na tym skorzystać. Należy jednak pamiętać, że ocena powinna być obiektywna i oparta na faktach. Powinna być także powiązana z rozmową z każdym z pracowników i wysłuchaniem jego potrzeb i problemów. Wspólnymi siłami można wtedy znaleźć elementy do poprawy i ewentualnych zmian.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - oprogramowanie i usługa Payroll360

Payroll360 w ramach świadczonych usług outsourcingu kadr i płac udostępnia oprogramowanie zawierające obszar ZZL (Zarządzania Zasobami Ludzkimi). Moduł ten pozwala usprawnić i kontrolować proces ocen pracowniczych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze oraz planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od pozyskania CV kandydata, aż po jego zatrudnienie. Dzięki funkcjonalności w obszarze ZZL możemy również przeprowadzać analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy. Dodatkowe korzyści daje połączenie tego obszaru z pulpitami pracownika i kierownika.

Dowiedz się więcej

Data publikacji 04.08.2021

Podobne w kategorii

Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika w enova365

Platforma internetowa Pulpit Pracownika wraz z Pulpitem Kierownika to wygodne narzędzie samoobsługi pracowniczej. Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu