Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Od grudnia wyższe limity dla dorabiających na emeryturze

Od grudnia wyższe limity dla dorabiających na emeryturze

Od grudnia wyższe limity dla dorabiających na emeryturze

Wraz z początkiem grudnia br. wzrosły limity dla osób dorabiających na emeryturze, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, a także rencistów. Większe progi oznaczają, że emeryci i renciści mogą obecnie dorobić więcej do przysługujących im świadczeń. Od 1 grudnia 2021 r. limit wynosi 3960,20 zł brutto miesięcznie.

Poznaj naszą ofertę

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia — emerytury lub renty

Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazują na możliwość zawieszenia lub zmniejszenia świadczeń z tytułu emerytury i renty, gdy dojdzie do przekroczenia określonych w ustawie progów. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, gdy przychód świadczeniobiorców przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wraz z początkiem grudnia br. limit ten podniesiono do kwoty 3960,20 zł brutto. 

Zgodnie z art. 104 ust. 8, przy przekroczeniu przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie zmniejsza się o kwotę przekroczenia. Nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi:

  • 646,67 zł dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 485,04 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 
  • 549,71 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Gdy uzyskany przychód miesięczny przekroczy jednak wskazany w przepisie próg 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wtedy też prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu. 

Dorabianie do emerytury bez ograniczeń – kogo nie obowiązują limity? 

Powyższe limity dotyczą tylko i wyłącznie osób, które są na wcześniejszej emeryturze lub rencie, tj. nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. 

Takie ograniczenia nie odnoszą się jednak do emerytów i rencistów, którzy przekroczyli obecnie obowiązujący próg wiekowy. Do swoich świadczeń mogą oni dlatego dorabiać bez jakichkolwiek ograniczeń – podkreślają eksperci payroll360, świadczący usługi outsourcingu kadr i płac. 

O zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń nie muszą obawiać się ponadto osoby, którym przysługuje prawo do emerytury częściowej. W grupie tej są także inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich rodziny. 

Data publikacji 13.12.2021

Podobne w kategorii

Tagi:

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu