OFE

{[description]} left right

OFE

W 2020 roku sejm uchwalił ustawę o likwidacji OFE, która wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. Jakich zmian możemy się spodziewać?

OFE

W 2020 roku sejm uchwalił ustawę o likwidacji OFE, która wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Likwidacja OFE 2020/2021

Zakłada ona, że Płatnik ma do wyboru przeniesienie zgromadzonego kapitału wraz z wypracowanym na inwestycjach zyskiem do IKE lub do ZUS. Oba te rozwiązania wiążą się z plusami i minusami.

Likwidacja OFE - przeniesienie środków do IKE

Jest to opcja domyślna, co oznacza, że aby z niej skorzystać nie jest wymagane składanie wniosku. Przeksięgowanie obciążone jest 15% podatkiem, czyli na konto IKE trafi 75% zgromadzonych obecnie środków. Jednak wybór tego rozwiązania daje możliwość dziedziczenia, co jest ogromnym plusem. Tradycyjnie zgromadzone pieniądze na indywidualnym koncie IKE można wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Inaczej jest w przypadku tej części środków, które zostały przeniesione z OFE. Te mogą być wypłacone dopiero na emeryturze.

Likwidacja OFE - przeniesienie środków do ZUS

Niezaprzeczalnym plusem tej opcji jest przeniesienie 100% zgromadzonych pieniędzy. Jednak nie są one dziedziczone ani inwestowane i tak jak tradycyjnie wpłacane składki mogą być wypłacone dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Podstawowym celem OFE było zgromadzenie pieniędzy i długoterminowe ich inwestowanie. To planowany dodatek do podstawowej emerytury z ZUS, który miał zasilić portfel na emeryturze dodatkową gotówką. W związku z tym ich przeniesienie do IKE wydaje się być naturalnym wyborem.


Data publikacji: 27.01.2021

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się