OFE

{[description]} left right

OFE

W 2020 roku sejm uchwalił ustawę o likwidacji OFE, która wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. Jakich zmian możemy się spodziewać?

OFE

W 2020 roku sejm uchwalił ustawę o likwidacji OFE, która wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Poznaj naszą ofertę

Likwidacja OFE 2020/2021

Zakłada ona, że Płatnik ma do wyboru przeniesienie zgromadzonego kapitału wraz z wypracowanym na inwestycjach zyskiem do IKE lub do ZUS. Oba te rozwiązania wiążą się z plusami i minusami.

Likwidacja OFE - przeniesienie środków do IKE

Jest to opcja domyślna, co oznacza, że aby z niej skorzystać nie jest wymagane składanie wniosku. Przeksięgowanie obciążone jest 15% podatkiem, czyli na konto IKE trafi 75% zgromadzonych obecnie środków. Jednak wybór tego rozwiązania daje możliwość dziedziczenia, co jest ogromnym plusem. Tradycyjnie zgromadzone pieniądze na indywidualnym koncie IKE można wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Inaczej jest w przypadku tej części środków, które zostały przeniesione z OFE. Te mogą być wypłacone dopiero na emeryturze.

Likwidacja OFE - przeniesienie środków do ZUS

Niezaprzeczalnym plusem tej opcji jest przeniesienie 100% zgromadzonych pieniędzy. Jednak nie są one dziedziczone ani inwestowane i tak jak tradycyjnie wpłacane składki mogą być wypłacone dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Podstawowym celem OFE było zgromadzenie pieniędzy i długoterminowe ich inwestowanie. To planowany dodatek do podstawowej emerytury z ZUS, który miał zasilić portfel na emeryturze dodatkową gotówką. W związku z tym ich przeniesienie do IKE wydaje się być naturalnym wyborem.

Outsourcing kadr i płac z payroll360

Poznaj modele współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od interwencyjnego “payroll on-demand”, poprzez najbardziej popularny i kompleksowy “payroll on-line” oraz wyrafinowany “ payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !


Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 27.01.2021

Podobne artykuły

18.08.2021

Elektroniczne potwierdzenia na PUE ZUS dla świadczeniobiorców

Od 31 lipca zmiany w generowaniu potwierdzenia na portalu PUE ZUS dla świadczeniobiorców. Dowiedz się więcej!

06.07.2021

Jednolity Plik Ubezpieczeniowy - cyfryzacja dociera do ZUS

W najbliższym czasie według zapowiedzi prezesa ZUS w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mogą zajść wielkie zmiany w kierunku automatyzacji i uproszczenia opłacania składek ZUS. Dowiedz się więcej!

16.02.2021

Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony w 2019 roku system służący oszczędzaniu na cele emerytalne. Na mocy ustawy organizowany jest przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę...

27.01.2021

Wyliczanie wynagrodzenia (obliczanie wynagrodzenia)

Wynagrodzenie brutto różni się zasadniczo od wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje na konto. Różnice te wynikają przede wszystkim z obowiązkowych obciążeń, jakimi są składki ZUS oraz podatek dochodowy. Dodatkowo...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się