Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Oprogramowanie kadrowo-płacowe w chmurze – dlaczego warto?

Oprogramowanie kadrowo-płacowe w chmurze – dlaczego warto?

Oprogramowanie kadrowo-płacowe w chmurze – dlaczego warto?

Z oprogramowania w chmurze oraz oprogramowania jako usługa korzysta dziś przeważająca większość dużych przedsiębiorstw. Małe i średnie firmy robią to w nieco mniejszym stopniu, jednak od ostatnich lat liczba takich użytkowników systematycznie wzrasta. Rosnąca popularność oprogramowania w chmurze to efekt trwającej pandemii oraz zapoczątkowanej w tym czasie pracy zdalnej. Jakie korzyści daje firmom przeniesienie kadr i płac do chmury? Poniżej przedstawiamy 5 najważniejszych powodów, dla których warto korzystać z usługi oprogramowania w chmurze.

Poznaj naszą ofertę

Minimalizacja kosztów

Do niedawna, aby korzystać z oprogramowania, niezbędne było zainstalowanie go na własnych serwerach firmy. Oznaczało to konieczność wcześniejszego zakupu takich serwerów oraz zatrudnienia specjalistów, którzy zadbaliby o ich obsługę i bezpieczeństwo danych. Nie wspominając już o potrzebie zapewnienia odpowiedniego miejsca, zasilania, czy temperatury. Na tym jednak nie koniec. Poza zakupem samych serwerów firmy musiały również nabyć odpowiednie licencje i zawrzeć umowy serwisowe. Wszystko to generowało bardzo duże koszty, na które nie mogło pozwolić sobie wiele przedsiębiorstw.

Oprogramowanie kadrowo-płacowe w chmurze rozwiązuje problem nadmiernych wydatków rozumianych wielowymiarowo. Pracodawca nie musi inwestować przede wszystkim w serwery i własną serwerownię oraz informatyków odpowiedzialnych za zarządzanie całym systemem. To dostawca oprogramowania kadrowo-płacowego zapewnia jego utrzymanie. To na nim spoczywa również odpowiedzialność, aby system ten działał nieustannie, aktualizował się do najnowszych wersji i gwarantował maksymalne bezpieczeństwo danych. 

W związku z tym, że kadry i płace są najczęściej dostępne w modelu subskrypcyjnym, opłaty nie uiszcza się w całości z góry, a płaci ją miesięcznie w stałej wysokości. Dzięki temu na takie rozwiązanie może pozwolić sobie więcej przedsiębiorstw, również tych mniejszych, które nie dysponują wymaganym budżetem już na start. O tym, jak duża będzie to ostatecznie kwota, zadecyduje w głównej mierze wielkość firmy. Im większa firma, tym większe ma potrzeby i wymagania. A to przekłada się oczywiście na większe koszty oprogramowania kadrowo-płacowego – podkreślają specjaliści outsourcingu kadr i płac payroll360. 

Bezpieczeństwo danych 

Jednym z priorytetów dla każdego pracodawcy jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wykorzystywanych danych. W przypadku oprogramowania w chmurze dane te są przechowywane w kopii zapasowej. Oznacza to, że ich przypadkowe usunięcie, czy utrata lub uszkodzenie sprzętu nie oznaczają jednocześnie nieodwracalnej utraty samych danych. 

Każdy dostawca oferuje także odpowiednie standardy bezpieczeństwa w zakresie poufności, integralności i dostępności danych, potwierdzone stosownymi certyfikatami. Są one na nieporównywalnie wyższym poziomie niż zabezpieczenia wdrażane indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo z osobna. Klienci korzystający z usług outsourcingu kadr i płac świadczonych przez naszą firmę otrzymują taką gwarancję na podstawie normy ISO 27001 – informują eksperci payroll360. 

Elastyczność i skalowalność systemu z uwzględnieniem potrzeb firmy

Kadry i płace w chmurze płynnie i łatwo dopasowują się do aktualnych potrzeb firmy. W każdej chwili możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie zasobów, bez ryzyka ograniczeń mocy obliczeniowej, czy miejsca do przechowywania danych. Przy tradycyjnych serwerowniach pomyłki w kalkulacji nie były rzadkością. Najczęściej oznaczało to dla przedsiębiorstw albo nadmiernie poniesione koszty, albo konieczność nowych inwestycji  i szybkiego rozbudowania serwerowni. W przypadku oprogramowania w chmurze płacimy wyłącznie za to, z czego faktycznie korzystamy i co jest nam niezbędne.

Dostęp do danych bez ograniczeń  

Zasoby znajdujące się w chmurze są dostępne dla pracowników z dowolnego miejsca bez ograniczeń czasowych. Takie rozwiązanie sprzyja efektywnej pracy zdalnej, która – na co wiele wskazuje – pozostanie z nami dłużej, niż się spodziewano. Możliwość wdrożenia na pewnym obszarze pracy w trybie home office to dla pracodawcy sposób na znalezienie kolejnych oszczędności. 

Elektroniczny obieg dokumentów usprawnia nie tylko pracę samych pracowników, ale także pozwala im na samoobsługę. Za pomocą systemu mogą oni w dowolnej chwili składać elektroniczne wnioski, zapoznawać się z dostępnymi urlopami, czy kontrolować swój czas pracy. Nie muszą więc każdorazowo zgłaszać się do biura po brakującą dokumentację, czy też kontaktować się z wybranym działem w celu uzyskania potrzebnych informacji. 

Zgodność oprogramowania z aktualnymi przepisami 

W związku z tym, że zarządzanie i opieka nad oprogramowaniem kadrowo-płacowym należy do obowiązków dostawcy, firmy nie muszą martwić się również o regularne aktualizacje i dostosowanie systemu do aktualnych przepisów. Wszystko odbywa się automatycznie, nad czym czuwają zewnętrzni programiści, w pełni odpowiedzialni za oferowaną usługę.

Przeczytaj więcej o oprogramowaniu stosowanym przez payroll360!

Data publikacji 30.12.2021

Podobne w kategorii

Jak zautomatyzować procesy HR i obniżyć koszty?

Każdy pracodawca dąży do optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy. Jednym ze sposobów, dzięki któremu może to zrobić, jest automatyzacja procesów HR. Nieustannie postępująca digitalizacja i wdrażanie nowych rozwiązań...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu