Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Outsourcing kadr

Outsourcing kadr w payroll360

Na czym polega outsourcing kadr?

Poznaj naszą ofertę

 

 

Na czym polega outsourcing kadr?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji wszystkich zatrudnionych w swojej firmie pracowników. W ramach usługi outsourcingu kadr może on powierzyć zarządzanie tak obszerną dokumentacją pracowniczą zewnętrznej, wyspecjalizowanej w tych czynnościach jednostce. Administrowanie kadrami przez ekspertów ds. outsourcingu polega w szczególności na prowadzeniu akt osobowych pracowników, również w formie e-teczek oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. 

Mając na względzie, do jak czasochłonnych i angażujących czynności należy obsługa kadr, jej oddelegowanie na zasadzie outsourcingu jest rozwiązaniem bardzo korzystnym zwłaszcza dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Outsourcing kadr gwarantuje firmom zatrudniającym od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników nieporównywalną oszczędność czasu i środków. Dzięki temu mogą one skupić się na osiąganiu ważnych, strategicznych dla swojej branży celów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej efektywności i jakości administracji kadrowej. 

 

Usługi świadczone w ramach outsourcingu kadr przez payroll360

 

Usługi świadczone w ramach outsourcingu kadr przez payroll360

Usługa outsourcingu kadr koncentruje się na sporządzaniu, prowadzeniu, zarządzaniu i bieżącej obsłudze szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej oraz związanej ze stosunkiem zatrudnienia. W ramach obsługi kadrowej do obowiązków payroll360 należy w szczególności: 

  • Kompletowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników, również w formie teczek elektronicznych (e-akta) Usługa archiwizacji akt osobowych, sprawdź!
  • Przygotowywanie i rejestracja umów o pracę i umów cywilnoprawnych, 
  • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników,
  • Prowadzenie dokumentacji urlopowej,  
  • Kontrolowanie i przestrzeganie ważnych terminów (m.in. badań lekarskich, szkoleń BHP, kończących się umów o pracę, urlopów macierzyńskich), 
  • Sporządzanie deklaracji, zaświadczeń, raportów związanych z zatrudnieniem,
  • Wsparcie w kontaktach z ZUS, PIP, GUS oraz przejęcie odpowiedzialności wobec tych Urzędów w zakresie związanym ze świadczoną usługą,
  • Zgłaszanie pracowników i ich rodzin do ZUS.

Szeroka gama usług świadczonych w ramach outsourcingu kadr pozwala nam dostosować naszą ofertę do aktualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Jesteśmy w stanie zagwarantować sprawną, płynną i profesjonalną administrację kadr firmom zatrudniającym od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników, w tym również podmiotom zagranicznym.

 

Dokumentacja pracownicza w outsourcingu kadr

Dokumentacja pracownicza w outsourcingu kadr payroll360

Obowiązek pracodawcy w zakresie prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacja pracownicza) wynika wprost z kodeksu pracy, art. 94 pkt 9a. Przepisy w art. 94 pkt 9b obligują również pracodawcę do odpowiedniego przechowywania takiej dokumentacji, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W związku z tym, że prowadzenie teczek pracowniczych jest czynnością czasochłonną i kosztowną, a przy tym wymagającą skrupulatności, rzetelności, pracodawcy często decydują się powierzyć ją zewnętrznej firmie. Odbywa się to właśnie w ramach outsourcingu kadrowo-płacowego, oferowanego przez payroll360. Poza prowadzeniem tradycyjnego archiwum dysponujemy także wiedzą i narzędziami, które pozwalają nam przekształcić papierową dokumentację w e-akta, czyli wygodną i preferowaną dzisiaj wersję elektroniczną. W tym przypadku stosujemy dokładnie takie same zasady, jak przy klasycznej formie, czyli grupujemy akta osobowe na 5 części – A, B, C, D i E wraz z wyszczególnieniem dokumentacji pracowniczej wymaganej na etacie i umowach cywilnoprawnych.

Dzięki stałemu wsparciu naszych ekspertów pracodawcy znacząco ograniczają ryzyko wystąpienia błędów w teczkach pracowniczych, a przy wyborze elektronicznego archiwum również i wydatki związane z utrzymaniem lub wynajmowaniem pomieszczenia na archiwum. W zamian zyskują za to cenny czas, potrzebny do podejmowania istotnych decyzji biznesowych i skupiania się na działaniach gwarantujących rozwój firmy.

Szkolenia BHP w outsourcingu kadr

Szkolenia BHP w outsourcingu kadr payroll360

Poza prowadzeniem dokumentacji pracowniczej do jednych z najważniejszych obowiązków pracodawcy należy także organizowanie szkoleń wstępnych i okresowych BHP, na jego koszt oraz w godzinach pracy pracownika. Alternatywą dla zatrudniania zewnętrznych ekspertów wyspecjalizowanych w takich kursach może być stała współpraca z firmą outsourcingową, również posiadającą wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Payroll360 w ramach obsługi kadrowo-płacowej zajmuje się organizacją cyklicznych szkoleń BHP dla swoich klientów, których celem jest zaznajomienie pracowników z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanych stanowiskach. Należy także pamiętać, że w przypadku zatrudniania nowego pracownika szkolenie BHP powinno odbyć się jeszcze przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy. Nasi eksperci przez cały czas pilnują ważności takich kursów, dzięki czemu pracodawcy nie muszą obawiać się przegapienia upływu istotnych dla obu stron stosunku pracy terminów.

Dlaczego warto skorzystać z usługi outsourcingu kadr payroll360?

 

Dlaczego warto skorzystać z usługi outsourcingu kadr payroll360?

Administracja kadr w przedsiębiorstwach, które zatrudniają setki osób, wymaga odpowiednich umiejętności, usystematyzowanej wiedzy oraz specjalistycznych, nowoczesnych rozwiązań, które zautomatyzują ten proces. Usługa outsourcingu kadr przekazana w ręce wykwalifikowanej firmy zewnętrznej to szereg korzyści dla każdego pracodawcy, które odczuje on już od pierwszego miesiąca. Jako specjaliści z zakresu administracji kadr zapewniamy:

Bogate doświadczenie i dostęp do nowoczesnych rozwiązań

W ramach usługi outsourcingu administracja kadrami zostaje powierzona w ręce ekspertów. Osób z wieloletnim doświadczeniem w branży i wiedzą. Dzięki dodatkowemu wsparciu nowoczesnych rozwiązań IT i systemów służących kompleksowemu zarządzaniu przedsiębiorstwami możemy pozwolić sobie także na usprawnienie i zautomatyzowanie powierzonych nam czynności z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.

  

Redukcja kosztów
i oszczędność czasu

Przejęcie administracji kadr przez zewnętrzną firmę ogranicza wydatki pracodawcy, które musiałby on przeznaczyć na utworzenie takiego działu wewnątrz firmy. W ten sposób przedsiębiorstwa są w stanie optymalizować koszty pracownicze, a także oszczędzać czas i energię na poszukiwaniach, szkoleniach i wdrażaniach nowych członków zespołu w obsługę kadrową. 

Rzetelność i terminowość

Do prawidłowego, rzetelnego administrowania kadrami potrzeba zarówno odpowiednich umiejętności, doświadczenia, jak i wiedzy z zakresu bieżących przepisów prawa. Gdy czynności te należą do obowiązków zewnętrznej firmy, pracodawca nie musi nadążać za błyskawicznie zmieniającymi się regulacjami lub pilnować, doszkalać w tym zakresie swoich pracowników. Podstawą usługi outsourcingu kadr jest rzetelne, zgodne z prawem, a także terminowe wywiązywanie się ze wszystkich zobowiązań względem pracowników i Urzędów. Jakość świadczonych przez nas usług dodatkowo potwierdza certyfikat ISO 9001.

Bezpieczeństwo danych

Dostęp do licznych danych pracowników musi zawsze iść w parze z zagwarantowaniem ich najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Rozwiązania stosowane przez payroll360 opierają się przede wszystkim na międzynarodowej normie ISO 27001. Wykorzystując odpowiednie systemy, oprogramowania i sprzęt jesteśmy w stanie zagwarantować należytą ochronę dostępu do danych, ich integralność i poufność.

Ciągłość obsługi

Niezaprzeczalną korzyścią związaną z outsourcingiem kadr jest również utrzymanie ciągłości takiej obsługi. Pracodawcy nie grożą nagłe braki pracownicze wynikające z chorób, urlopów lub zwolnień, co pozwala zachować płynność i spójność dokumentacji pracowniczej. Ciągłość obsługi jest także gwarantowana poprzez dostęp w systemie do wszystkich danych i wniosków przez pracodawcę i jego pracowników w trybie 24/7.

 

Usługi outsourcingu kadr i płac w payroll360

 

Poznaj odpowiedzi na pytania!

 

Poznaj odpowiedzi na pytania!

 

Ile kosztuje usługa outsourcingu kadr i płac?

Jak w wypadku większości tego typu usług, cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości firmy (ilości pracowników) i planowanego zakresu usługi. Przeważnie jest to znacznie niższy koszt, niż utrzymywanie wewnętrznego działu kadrowo-płacowego -przykładowa kalkulacja została zawarta na stronie. Zobacz kalkulację! W celu wykonania dokładnej wyceny prosimy o kontakt Kliknij tutaj! , wtedy wyślemy Państwu formularz z pytaniami. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam zwymiarować usługę dla Państwa. 

Jak długo trwa wdrożenie?

Bezpiecznym okresem wdrożenia jest czas 3 miesięcy. Związane jest to z dokładnym poznaniem specyfiki Państwa przedsiębiorstwa oraz przeprowadzeniem migracji danych, wraz z późniejszymi próbnymi naliczeniami wynagrodzeń na zmigrowanej bazie. Czas ten może zostać znacznie skrócony w momencie, gdy używacie Państwo oprogramowania enova365, wtedy nie jest konieczna migracja, tylko sama weryfikacja bazy danych.

Jak wygląda odpowiedzialność za świadczoną usługę?

W zawieranej umowie payroll360 deklaruje odpowiedzialność za terminowy i prawidłowy sposób wykonania usług. Działalność spółki jest ubezpieczona, co stanowi gwarancję pokrycia ewentualnych strat związanych z nieodpowiednim poziomem świadczonych usług. Przeczytaj więcej o tym, co zawiera umowa na usługę payroll360!!

Na jakim programie/systemie realizowana jest usługa?

Usługa realizowana jest w systemie enova365. Jest to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami. Godnym podkreślenia jest fakt, że system ten został wybrany przez payroll360 ze względu na jeden z najlepiej rozwiniętych modułów kadrowo-płacowych, który zapewnia sprawną i bezpieczną obsługę naszych Klientów. 

Czy można świadczyć usługę na programie kadrowo-płacowym Klienta?

Nie, Payroll360 pracuje na programie enova365 i z racji zapewnienia odpowiedniej jakości usług, nie realizuje swoich działań na innych systemach. W wypadku gdy Klient posiada inny system, dane są migrowane do bazy enova365. 

Czy jest możliwość współpracy z programem księgowym Klienta innym niż enova365?

Tak, system enova365  umożliwia przygotowanie raportów, które mogą być wczytywane do dowolnego systemu księgowego.  Przeczytaj więcej

Przykładem może być automatyczne księgowanie listy płac.

Czy Klient ma możliwość wglądu w dane kadrowo – płacowe w systemie firmy outsourcingowej?

Klienci payroll360 otrzymują możliwość pełnego wglądu w swoje dane kadrowo-płacowe, które są przetwarzane w ramach usługi. Odbywa się to za pomocą udostępnianych licencji poglądowych programu enova365 lub pulpitów pracownika i kierownika.

Jak wygląda przekazywanie dokumentów między firmami?

Sposób przekazywania dokumentów jest unormowany procedurami stosowanymi przez payroll360 w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą zostać prawidłowo opisane i wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym. Następnie przygotowywana jest odpowiednia forma transportu i zabezpieczenia fizycznego dokumentów (pojemniki do transportu dokumentacji niejawnej).

Jak realizowana jest ochrona danych osobowych?

Payroll360 jako jedna z nielicznych firm w branży wdrożyła i stosuje wymagania normy ISO 27001 dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Norma ta nakłada obowiązek poddawania się cyklicznym audytom zewnętrznych jednostek certyfikujących w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ochrona danych jest realizowana poprzez stosowanie adekwatnych  systemów zabezpieczeń oraz realizacji założeń polityki ochrony danych osobowych.

Jak wygląda wsparcie podczas kontroli z Urzędów?

Payroll360 przejmuje na siebie kontakt z Urzędami i bierze czynny udział w kontroli. Przeważnie kontrola przeprowadzana jest w biurze payroll360, co nie angażuje miejsca i czasu Klienta.

Jakie są kompetencje i kwalifikacje zespołu payroll360?

Trzon naszego zespołu stanowią eksperci i starsi specjaliści z zakresu kadr i płac oraz outsourcingu zatrudnienia. Sprawdź nas! Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie, pozwalające na obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie. Dzięki pracy zespołowej i wymianie doświadczeń sukcesywnie podnosimy swoje umiejętności.

Jaka jest wiarygodność naszego przedsiębiorstwa jako dostawcy usług?

Doświadczenie to w tej branży jeden z kluczowych czynników wpływających na jakość świadczonych usług. W naszym wypadku to ponad 20 lat obsługi setek klientów i tysięcy pracowników. Dodatkowym potwierdzeniem naszej wiarygodności są zdobyte nagrody i certyfikaty oraz wyniki ankiet przeprowadzanych wśród naszych Klientów. Zobacz wyniki ankiet!

 

 

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu