Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Outsourcing kadr i płac – zwiększenie skuteczności funkcjonowania firmy

pexels.com

Outsourcing kadr i płac – zwiększenie skuteczności funkcjonowania firmy

Każdy z przedsiębiorców stara się aby jego firma przynosiła jak największe zyski przy jak najniższych kosztach. Optymalizacja taka jest procesem ciągłym w każdej firmie i jej wyniki bezpośrednio przekładają się na możliwości wejścia na konkretny rynek dóbr czy usług , a później utrzymania swojej przewagi konkurencyjnej. Prawdziwym wyzwaniem jest przeprowadzenie operacji zwiększenia efektywności działania firm bez angażowania dodatkowych środków, co daje niemal natychmiastowe wyniki. Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli gruntownie przeanalizujemy działanie przedsiębiorstwa i wyodrębnimy obszary, gdzie taka optymalizacja jest możliwa i z punktu widzenia firmy, najbardziej efektywna.

Poznaj naszą ofertę

Przeprowadzenie audytu w obszarze kosztów oraz przychodów pozwala nam na zdiagnozowanie możliwości i dobranie odpowiednich narzędzi jakimi taka optymalizacja może zostać przeprowadzona. Jedną z metod poprawy skuteczności funkcjonowania firmy , która jest coraz częściej wykorzystywana przez menadżerów jest skorzystanie z usług outsourcingu. Przedsiębiorstwa wydzielają na zewnątrz różne obszary swojej działalności np.: IT, marketing, księgowość, zarządzanie kadrami, co pozwala im na uwolnienie swoich zasobów i skorzystanie z wyspecjalizowanej wiedzy dostawców tego typu usług.  

Zastosowania outsourcingu - kadry i płace

Jednym z przykładów jest zastosowania outsourcingu w dziedzinie zarządzania i administracji kadrami i płacami. Jest to obszar, który przez długi okres był uważany za nierozłączny z główną strukturą przedsiębiorstwa, jednak nowe rozwiązania w tym zakresie i korzyści z tego płynące przekonują coraz większą liczbę firm do skorzystania z tej metody wsparcia przedsiębiorstwa. Na jakie korzyści zatem może liczyć przedsiębiorca, który rozważa możliwość outsourcingu kadr i płac ? Zacznijmy od tego co jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn korzystania z tej usługi, a więc potrzeba zapewnienia pełnej dostępności specjalistów, bez względu na absencje urlopowe, chorobowe czy rotacje personelu związane np. z odejściem pracownika na emeryturę lub urlop wychowawczy.

Koszty usługi a wewnętrznego działu kadr i płac

Firma outsourcingowa przejmując pieczę nad administracją kadrowo-płacową przydziela dedykowanego koordynatora do obsługi, jednak za pełną realizację odpowiedzialny jest zespół specjalistów, który zapewnia ciągłość działania bez ryzyka absencji z powodu w/w przyczyn. Kolejny argument odnosi się bezpośrednio do kosztów funkcjonowania wewnętrznego działu kadrowego w porównaniu do kosztów usługi outsourcingu.

Kontakt z naszymi specjalistami

Do pełnej analizy porównawczej konieczna będzie nam wiedza na temat całkowitych kosztów funkcjonowania działu. Niektórzy patrzą na to tylko przez pryzmat kosztów wynagrodzenia brutto swojego pracownika lub pracowników, jednak to tylko część tych obciążeń. Musimy pamiętać, że oprócz całkowitego kosztu wynagrodzeń ( włącznie z ZUS po stronie pracodawcy) nasi pracownicy generują koszty związane z : płatnymi urlopami wypoczynkowymi, przygotowaniem stanowisk pracy (biuro, komputer, oprogramowanie, serwis), szkoleniami, oraz ewentualnymi pozostałymi składnikami pozapłacowymi. Suma tych kosztów powinna stanowić bazę porównawczą do oferty outsourcingu; w większości wypadków okazuje się, że w ostatecznym rozrachunku możemy liczyć nawet na ponad 30% ograniczenie kosztów.

Bezpieczeństwo usługi outsourcingu kadr i płac

Następna kwestia wiąże się z bezpieczeństwem i poufnością informacji. Sprawy kadrowo-płacowe to w większości przetwarzanie danych wrażliwych naszych pracowników, dlatego korzyść związana z ich utajnieniem i odpowiednim zabezpieczeniem może być rozpatrywana tylko pod warunkiem wyboru dostawcy, który gwarantuje nam odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem tych danych. Niekontrolowane wycieki informacji, upublicznienie kwestii związanych z indywidualnymi kontraktami pracowników, oprócz poważnych sankcji prawnych dla przedsiębiorcy mogą mocno skomplikować zarządzanie kadrami, dlatego sporo firm decyduje się na administrację tymi danymi poza strukturami firmy.

Bezpieczeństwo w przypadku kontroli urzędowniczej

W następnej kolejności warto wspomnieć o komforcie podczas ewentualnych kontroli urzędniczych – to przeważnie powoduje nerwowość i niepewność wśród przedsiębiorców. Mnogość przepisów i ich różna interpretacja stwarzają wiele okazji do popełniania błędów przez pracowników, co skutkuje nieprzyjemnymi konsekwencjami dla zarządzających. Jest to nierzadko jedyny moment, w którym możemy przekonać się, czy zatrudniamy kompetentnego pracownika, zwłaszcza w przypadkach, gdy jest to stanowisko samodzielne, które nie podlega wewnętrznej kontroli. W wypadku współpracy z firmą  outsourcingową, to ona przejmuj odpowiedzialność za swoją pracę i wyniki kontroli, poza tym czynnie uczestniczy w procesie, nie angażując czasu  pracowników wewnętrznych. Ostatni aspekt wiąże się z wykorzystaniem technologii, a co za tym idzie z możliwością  szybkiego przekazywania informacji i zarządzania nią. Portale pracownika oraz portale kierownika oferowane przez zaawansowane firmy outsourcingowe umożliwiają w każdym miejscu i czasie złożenie wniosku urlopowego, przejrzenie swoich danych kadrowych i płacowych, kontrolę limitów urlopowych pracowników czy ustalenie harmonogramu pracy.

Wszystkie przytoczone wyżej argumenty dają możliwość skupienia się na swojej podstawowej działalności, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i zwiększeniu bezpieczeństwa danych, co powinno skutkować efektywnym wzrostem skuteczności funkcjonowania firmy.  

Autor tekstu: Wojciech Kulig

Bazując na długoletnim doświadczeniu, możemy zaoferować Ci kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Przy współpracy z payroll360 zyskujesz spokój i bezpieczeństwo oraz obniżenie kosztów funkcjonowania własnej administracji. Dodatkowo zapewniamy dostęp do platformy online 24/7 i przejęcie obowiązków względem Urzędów. Sprawdź, który model współpracy jest najlepszy dla Ciebie!


Dowiedz się więcej!

Data publikacji 03.01.2017

Podobne w kategorii

Zakres obowiązków kadrowej

Czym zajmują się kadry? Jakie obowiązki ma kadrowa? Czego należy od niej oczekiwać? Za co jest odpowiedzialna? Na te pytania można znaleźć odpowiedzi w tym artykule.

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu