Outsourcing kadr i płac

pixabay.com left right

Outsourcing kadr i płac

Payroll jako usługa jest na Zachodzie znany od lat, a obecnie staje się coraz popularniejszy również w Polsce. Co oznacza i jak powiązany jest z obliczaniem wynagrodzeń, wyjaśnimy w tym krótkim artykule.

Outsourcing kadr i płac

Payroll jako usługa jest na Zachodzie znany od lat, a obecnie staje się coraz popularniejszy również w Polsce. Co oznacza i jak powiązany jest z obliczaniem wynagrodzeń, wyjaśnimy w tym krótkim artykule.

 

Znaczenie terminu payroll

Sam termin payroll pochodzi z języka angielskiego i posiada dwa różne znaczenia:

  1. payroll jako lista płac, a więc wykaz osób, które przyjmują wynagrodzenie w danym przedsiębiorstwie wraz z kwotą wynagrodzenia.
  2. payroll jako automatyczne potrącanie kwoty w określonej wysokości na cele dobroczynne, charytatywne lub społeczne; pracownik musi wyrazić zgodę na takie działanie oraz określić konkretną kwotę, która będzie odliczana od jego wynagrodzenia.

Po co firmie payroll?

Żaden przepis nie narzuca obowiązku tworzenia listy płac do wynagrodzenia pracownika, jednak praktycznie wszyscy wypłacający wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę takie listy płac sporządzają. Lista płac ułatwia wypełnianie deklaracji podatkowych, a także rozliczanie składek (ZUS, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych). Dodatkowo ułatwia sporządzenie bilansów, budżetów oraz innych dokumentów finansowych. Na podstawie bieżącej listy płac możemy tworzyć prognozy dotyczące wysokości wynagrodzeń w kolejnych okresach. Payroll porządkuje, więc kwestie związane z rozliczeniami z pracownikami oraz z urzędami oraz jest pomocnym narzędziem w planowaniu działalności.

 

 

Outsourcing kadr i płac

Lista płac ułatwia wypełnianie deklaracji podatkowych, a także rozliczanie składek (ZUS, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych). Dodatkowo ułatwia sporządzenie bilansów, budżetów oraz innych dokumentów finansowych. Na podstawie bieżącej listy płac możemy tworzyć prognozy dotyczące wysokości wynagrodzeń w kolejnych okresach.
Powierzenie firmie zewnętrznej pieczy nad rozliczeniami płac pozwala na minimalizację obciążeń finansowych firmy oraz daje możliwość skupienia się na swojej podstawowej działalności. Właściciele firm uzyskują większą swobodę działania i nie muszą już walczyć ze stertami formularzy. Zajmą się nimi osoby po odpowiednim przeszkoleniu, posiadające właściwe doświadczenie.
Outsourcing usług HR związanych z administrowaniem kadr to powierzenie w ręce specjalistów całości zadań związanych z tworzeniem list płac, naliczaniem podatków, obliczaniem wysokości składek i innych. Przekazanie działań osobom spoza firmy pozwala obniżać koszty (nie trzeba utrzymywać działu HR), a do tego podnosi standard świadczonych usług. Dodatkowo firmy zajmujące się outsourcingową obsługą HR zadbają o to, aby wszystkie zobowiązania zostały uregulowane we właściwym terminie. Firmy zajmujące się administracją kadr i prac zajmują się również kompleksowym prowadzeniem dokumentacji związanej z kadrami.

Specjaliści ds. kadr i płac pracujący w firmach takich jak payroll360 to osoby doskonale przygotowane do roli, jaką spełniają. Przygotowani są do reagowania na zmieniające się dynamicznie warunki otoczenia, w tym warunki i stawki rozliczania poszczególnych podatków. Osoby zajmujące się administrowaniem płac i kadr muszą być na bieżąco ze zmianami w prawie pracy oraz prawie podatkowym.

 

Zadaj pytanie


Data publikacji: 18.12.2015

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się