payroll360

menu

Outsourcing księgowy

Skontaktuj się z nami

Payroll 360 w ramach poszerzenia usług outsourcingu back-office, oferuje swoim Klientom świadczenie usług z zakresu księgowo-finansowego przy współpracy z naszym partnerem Kancelarią Usług Finansowych.

W zakresie outsourcingu księgowego, gwarantujemy Klientom:

  • obniżenie kosztów prowadzenia działu księgowego,
  • dostęp do specjalistycznej wiedzy z  zakresu księgowości przez wszystkie dni robocze w miesiącu,
  • przejęcie pełnej odpowiedzialności za sprawy związane z księgowością przed wszystkimi urzędami,
  • możliwość skupienia się na prowadzonej działalności przez Klienta.

 

Nasi specjaliści przejmą odpowiedzialność za :

  • prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi normami i prawem podatkowym:

         - ksiąg rachunkowych (pełna księgowych),

         - książki przychodów i rozchodów,

         - ewidencji przychodów,

          w zależności od wybranej przez Państwa formy opodatkowania

  •  stałym monitoringiem i prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia firmy,
  •  kontaktem z urzędem skarbowym,
  •  przygotowywaniem niezbędnych deklaracji i sprawozdań do urzędów.

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego