Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Outsourcing płac

Outsourcing płac

 Co to jest payroll? Usługa outsourcingu płacowego — payroll

Poznaj naszą ofertę

 

 Co to jest payroll? Usługa outsourcingu płacowego — payroll

Payroll (payrolling), określany także jako outsourcing płac, to działania polegające na przekazaniu wyspecjalizowanej zewnętrznej firmie obsługi płacowej. Czynności podejmowane w zakresie outsourcingu payroll obejmują w szczególności naliczanie wynagrodzeń pracowników wraz z uwzględnianiem wyliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także przygotowywanie dokumentacji płacowej.

Administracja płac to jedna z usług świadczonych przez specjalistów payroll360 w ramach rozbudowanej oferty outsourcingowej. Outsourcing płac jest rozwiązaniem szczególnie opłacalnym i rekomendowanym średnim i większym firmom, w tym przedsiębiorstwom zagranicznym, które zatrudniają pracowników w Polsce. Powierzenie obsługi płacowej w formie outsourcingu payroll przyczynia się do zautomatyzowania i usprawnienia czasochłonnych i skomplikowanych czynności z zakresu naliczania wynagrodzeń, przy zachowaniu najwyższej jakości usług, terminowości dokonywanych rozliczeń i bezpieczeństwa prawnego. Na czym polega usługa naliczania wynagrodzeń w payroll360?

 

Jakie usługi wchodzą w skład outsourcingu płac payroll360?

Jakie usługi wchodzą w skład outsourcingu płac payroll360?

W ramach outsourcingu płac eksperci payroll360 przejmują na siebie pełny zakres obowiązków związanych z administracją płacową w przedsiębiorstwie, a także odpowiedzialność wobec Urzędów w zakresie świadczonej usługi. Jest to w szczególności: 

  • terminowe oraz zgodne z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi naliczanie wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie, 
  • obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
  • przygotowywanie plików przelewowych w wymaganych formatach,
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych (deklaracji PIT oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS),
  • sporządzanie dokumentacji płacowej,
  • reprezentacja podczas kontroli i w kontaktach z ZUS, US, PFRON,
  • przygotowywanie raportów i zestawień,
  • naliczanie składek na PFRON. Czym jest, PFRON i kogo dotyczy?

Outsourcing płac payroll360 w każdym przypadku uwzględnia specyfikę, wymagania konkretnego przedsiębiorstwa. Elastyczne dopasowywanie się do potrzeb Klientów i stosowanie najlepszych praktyk rynkowych pozwalają nam zapewnić najwyższą jakości obsługi płacowej, bez ryzyka narażenia firm na konflikty prawne i roszczenia pracownicze. 

 

Outsourcing kadr i płac w payroll360 - sprawdź naszą ofertę

Outsourcing płac payroll360 i jego najważniejsze korzyści 

Outsourcing płac payroll360 i jego najważniejsze korzyści 

Payroll outsourcing nie bez powodu należy dziś do rozwiązań wyjątkowo popularnych i cenionych wśród polskich i zagranicznych firm zatrudniających kilkadziesiąt, kilkaset lub tysiące pracowników. Profesjonalna, płynna i sprawna obsługa płacowa jest jednym z najważniejszych czynników determinujących sytuację przedsiębiorstw oraz pozwalających zachować kontrolę nad finansami. 

Korzyści, jakie gwarantuje outsourcing płac payroll360 to przede wszystkim: 

 Oszczędność czasu i pieniędzy

Usługa outsourcingu płac znacząco ogranicza wydatki i zasoby niezbędne do utworzenia wewnętrznego działu płac w firmie oraz redukuje koszty zatrudnienia. Pozwala również pracodawcy na oszczędność czasu w zakresie poszukiwania odpowiednich na te stanowiska pracowników, ich przeszkolenia i przygotowywania do pełnienia określonych funkcji.

 Terminowość i bezpieczeństwo prawne

Korzystanie z usług zewnętrznej, wyspecjalizowanej jednostki sprzyja zachowaniu płynności i ciągłości obsługi płacowej. Zabezpiecza pracodawcę przed niespodziewanymi brakami kadrowymi, czy nagłymi, częstymi zmianami przepisów podatkowych. Outsourcing płac to gwarancja bezpieczeństwa prawnego oraz terminowości naliczania wynagrodzeń i sporządzania obszernej dokumentacji płacowej, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Wysoka efektywność usług świadczonych przez ekspertów payroll360 ds. outsourcingu płac to efekt wypracowanych przez nich metod, które są następnie wdrażane w firmach klientów.

 Rzetelność naliczania wynagrodzeń

Naliczanie wynagrodzeń to podstawa usługa wykonywana w ramach outsourcingu płac. Przekazanie tego obowiązku w ręce doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów pozwala ograniczyć do minimum ryzyko błędów i pomyłek, jakie mogą pojawić się w wyliczaniu pensji i składek pracowniczych, a także w dokumentach przekazywanych przez pracodawcę do Urzędów. W codziennych czynnościach wspiera nas system enova365, który umożliwia kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwami, usprawnia procesy rozliczeniowe i systematyzuje wszystkie dane. Jakość świadczonych przez nas usług dodatkowo potwierdza certyfikat ISO 9001.

 Ochrona i poufność danych

Na potrzeby świadczonych usług, outsourcing płac wymaga wykorzystywania danych wrażliwych zatrudnionych w firmie pracowników. Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, poufność i integralność wszystkich przechowywanych informacji, a także bezpieczeństwo dostępu do danych, w payroll360 stosujemy wyłącznie certyfikowane i specjalistyczne systemy bezpieczeństwa. Są one wspierane odpowiednimi procedurami, strukturami i sprzętem. Najwyższy stopień ochrony potwierdza certyfikat ISO 27001

 Wsparcie doświadczonych specjalistów

Administracja płac to szeroko rozumiane wsparcie prawne i faktyczne, w tym wsparcie przedsiębiorstw w kontaktach z Urzędami. W ramach outsourcingu płac payroll360 przejmujemy względem nich odpowiedzialności na wypadek kontroli. Dzięki takim działaniom pracodawcy nie są zmuszeni do korzystania z dodatkowej pomocy innych podmiotów. Pozwala im to nie tylko na ograniczenie kosztów, ale i zwiększa poczucie bezpieczeństwa prawnego.

 Kontrola nad płynnością finansową

Transparentne warunki współpracy, terminowość rozliczeń, a także stały dostęp do wszystkich danych przyczyniają się do zachowania większej kontroli nad budżetem. Payroll outsourcing pozwala pracodawcom lepiej zarządzać finansami przedsiębiorstwa i planowanymi wydatkami, co z kolei sprzyja warunkom do dalszego, dynamicznego rozwoju.

Poznaj odpowiedzi na pytania!

 

Ile kosztuje usługa outsourcingu kadr i płac?

Jak w wypadku większości tego typu usług, cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości firmy (ilości pracowników) i planowanego zakresu usługi. Przeważnie jest to znacznie niższy koszt, niż utrzymywanie wewnętrznego działu kadrowo-płacowego -przykładowa kalkulacja została zawarta na stronie. Zobacz kalkulację! W celu wykonania dokładnej wyceny prosimy o kontakt Kliknij tutaj! , wtedy wyślemy Państwu formularz z pytaniami. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam zwymiarować usługę dla Państwa. 

Jak długo trwa wdrożenie?

Bezpiecznym okresem wdrożenia jest czas 3 miesięcy. Związane jest to z dokładnym poznaniem specyfiki Państwa przedsiębiorstwa oraz przeprowadzeniem migracji danych, wraz z późniejszymi próbnymi naliczeniami wynagrodzeń na zmigrowanej bazie. Czas ten może zostać znacznie skrócony w momencie, gdy używacie Państwo oprogramowania enova365, wtedy nie jest konieczna migracja, tylko sama weryfikacja bazy danych.

Jak wygląda odpowiedzialność za świadczoną usługę?

W zawieranej umowie payroll360 deklaruje odpowiedzialność za terminowy i prawidłowy sposób wykonania usług. Działalność spółki jest ubezpieczona, co stanowi gwarancję pokrycia ewentualnych strat związanych z nieodpowiednim poziomem świadczonych usług. Przeczytaj więcej o tym, co zawiera umowa na usługę payroll360!!

Na jakim programie/systemie realizowana jest usługa?

Usługa realizowana jest w systemie enova365. Jest to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami. Godnym podkreślenia jest fakt, że system ten został wybrany przez payroll360 ze względu na jeden z najlepiej rozwiniętych modułów kadrowo-płacowych, który zapewnia sprawną i bezpieczną obsługę naszych Klientów. 

Czy można świadczyć usługę na programie kadrowo-płacowym Klienta?

Nie, Payroll360 pracuje na programie enova365 i z racji zapewnienia odpowiedniej jakości usług, nie realizuje swoich działań na innych systemach. W wypadku gdy Klient posiada inny system, dane są migrowane do bazy enova365. 

Czy jest możliwość współpracy z programem księgowym Klienta innym niż enova365?

Tak, system enova365  umożliwia przygotowanie raportów, które mogą być wczytywane do dowolnego systemu księgowego.  Przeczytaj więcej

Przykładem może być automatyczne księgowanie listy płac.

Czy Klient ma możliwość wglądu w dane kadrowo – płacowe w systemie firmy outsourcingowej?

Klienci payroll360 otrzymują możliwość pełnego wglądu w swoje dane kadrowo-płacowe, które są przetwarzane w ramach usługi. Odbywa się to za pomocą udostępnianych licencji poglądowych programu enova365 lub pulpitów pracownika i kierownika.

Jak wygląda przekazywanie dokumentów między firmami?

Sposób przekazywania dokumentów jest unormowany procedurami stosowanymi przez payroll360 w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą zostać prawidłowo opisane i wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym. Następnie przygotowywana jest odpowiednia forma transportu i zabezpieczenia fizycznego dokumentów (pojemniki do transportu dokumentacji niejawnej).

Jak realizowana jest ochrona danych osobowych?

Payroll360 jako jedna z nielicznych firm w branży wdrożyła i stosuje wymagania normy ISO 27001 dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Norma ta nakłada obowiązek poddawania się cyklicznym audytom zewnętrznych jednostek certyfikujących w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ochrona danych jest realizowana poprzez stosowanie adekwatnych  systemów zabezpieczeń oraz realizacji założeń polityki ochrony danych osobowych.

Jak wygląda wsparcie podczas kontroli z Urzędów?

Payroll360 przejmuje na siebie kontakt z Urzędami i bierze czynny udział w kontroli. Przeważnie kontrola przeprowadzana jest w biurze payroll360, co nie angażuje miejsca i czasu Klienta.

Jakie są kompetencje i kwalifikacje zespołu payroll360?

Trzon naszego zespołu stanowią eksperci i starsi specjaliści z zakresu kadr i płac oraz outsourcingu zatrudnienia. Sprawdź nas! Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie, pozwalające na obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie. Dzięki pracy zespołowej i wymianie doświadczeń sukcesywnie podnosimy swoje umiejętności.

Jaka jest wiarygodność naszego przedsiębiorstwa jako dostawcy usług?

Doświadczenie to w tej branży jeden z kluczowych czynników wpływających na jakość świadczonych usług. W naszym wypadku to ponad 20 lat obsługi setek klientów i tysięcy pracowników. Dodatkowym potwierdzeniem naszej wiarygodności są zdobyte nagrody i certyfikaty oraz wyniki ankiet przeprowadzanych wśród naszych Klientów. Zobacz wyniki ankiet!

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu