payroll360

menu

Outsourcing zatrudnienia

Alicja Kochan

Kontakt ze specjalistą

Każdego roku przybywa w Polsce pracodawców korzystających z elastycznych form zatrudnienia. Stosowanie takiej formy pozwala pracodawcom m.in. lepiej dostosowywać się do zmieniającego się popytu i obniżyć koszty działalności. Usługi te stają się naturalną i powszechnie stosowaną formą zatrudniania. Przepisy unijne i krajowe usankcjonowały działalność Agencji Zatrudnienia, które zapewniają pracownikom tymczasowym jak najlepsze warunki pracy, a pracodawcom umożliwiają pełną kontrolę kosztów pracy połączoną z dużą elastycznością.

W przypadku gdy potrzeby związane z outsourcingiem pracowniczym nie mogą być w pełni zaspokojone poprzez zastosowanie usługi Pracy Tymczasowej, istnieje możliwość zastosowania tzw. zatrudnienia zewnętrznego.

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to swoboda w decydowaniu o zatrudnieniu personelu dająca przewagę nad konkurencją. Indywidualne podejście naszych ekspertów do każdego Klienta umożliwia w pełni wykorzystać zalety tej usługi. Sektor pracy tymczasowej jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem na rynku pracy.

Przepisy unijne i krajowe usankcjonowały działalność Agencji Zatrudnienia, które zapewniają pracownikom tymczasowym jak najlepsze warunki pracy, a pracodawcom umożliwiają pełną kontrolę kosztów pracy połączoną z dużą elastycznością.

Podstawowe korzyści z zastosowania zatrudnienia tymczasowego:

  • elastyczne zarządzanie zatrudnieniem - zatrudnienie tymczasowe pozwala na elastyczne dopasowanie wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa,
  • korzystniejsze warunki zawierania i rozwiązywania umów - umowy o pracę tymczasową są zawiera na czas określony lub na czas trwania prac, a ich rozwiązanie to max. 7 dni,
  • ograniczenie kosztów wynagrodzeń - usługa pracy tymczasowej księgowana jest jako koszt zmienny, a tym samym nie zwiększasz swoich kosztów wynagrodzeń pracowniczych,
  • ograniczenie zakresu odpowiedzialności - payroll 360 zajmuje się wszystkimi działaniami związanymi z zatrudnieniem pracownika i rozliczeniem jego czasu pracy.

Zatrudnienie zewnętrzne

Zatrudnienie zewnętrzne to usługa polegająca na zatrudnieniu w payroll 360 pracowników na zasadach kodeksowych i delegowaniu ich do świadczenia pracy - przeważnie długoterminowej u Klienta. Klient organizuje pracę świadczoną przez pracowników oddelegowanych, udziela im niezbędnych wskazówek i ma prawo wydawać im bieżące polecenia związane z procesem organizacji pracy. Pracownicy oddelegowani podlegają pracowniczemu podporządkowaniu wobec Payroll 360, który podejmuje decyzje w zakresie zatrudnienia pracowników oddelegowanych.

Zatrudnienie zewnętrzne to kompleksowa obsługa pozwalająca zoptymalizować koszty obsługi personalnej w Państwa przedsiębiorstwach. Wybierając to rozwiązanie mogą Państwo korzystać z pracy wykwalifikowanych i sprawdzonych pracowników, nie zwiększając jednocześnie liczby etatów.

Podstawowe korzyści z zastosowania zatrudnienia zewnętrznego:

  • utrzymanie stałej liczby etatów - koszt zatrudnienia zewnętrznego kwalifikowany jest jako koszt obcy, dlatego nie wpływa na wskaźnik efektywności obliczany na podstawie liczby zatrudnionych,
  • optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie,
  • usprawnienie procesów rozliczeniowych i administracyjnych - payroll 360 koordynuje wszystkie działania związane z zatrudnieniem pracownika m.in. delegacje, wynagrodzenia, badania lekarskie, terminowość rozliczeń,
  • zachowanie poufności danych osób zatrudnianych - do informacji o pracownikach zatrudnianych przez zatrudnienie zewnętrzne mają tylko specjaliści payroll 360 oraz osoby wskazane przez Klienta w jego przedsiębiorstwie.

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego