payroll360

menu

Outsourcing zatrudnienia

Alicja Kochan

Kontakt ze specjalistą

Każdego roku przybywa w Polsce pracodawców korzystających z elastycznych form zatrudnienia. Stosowanie takiej formy pozwala pracodawcom m.in. lepiej dostosowywać się do zmieniającego się popytu i obniżyć koszty działalności. Usługi te stają się naturalną i powszechnie stosowaną formą zatrudniania. Przepisy unijne i krajowe usankcjonowały działalność Agencji Zatrudnienia, które zapewniają pracownikom tymczasowym jak najlepsze warunki pracy, a pracodawcom umożliwiają pełną kontrolę kosztów pracy połączoną z dużą elastycznością.

W przypadku gdy potrzeby związane z outsourcingiem pracowniczym nie mogą być w pełni zaspokojone poprzez zastosowanie usługi Pracy Tymczasowej, istnieje możliwość zastosowania tzw. zatrudnienia zewnętrznego.

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to swoboda w decydowaniu o zatrudnieniu personelu dająca przewagę nad konkurencją. Indywidualne podejście naszych ekspertów do każdego Klienta umożliwia w pełni wykorzystać zalety tej usługi. Sektor pracy tymczasowej jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem na rynku pracy.

Przepisy unijne i krajowe usankcjonowały działalność Agencji Zatrudnienia, które zapewniają pracownikom tymczasowym jak najlepsze warunki pracy, a pracodawcom umożliwiają pełną kontrolę kosztów pracy połączoną z dużą elastycznością.

Podstawowe korzyści z zastosowania zatrudnienia tymczasowego:

  • elastyczne zarządzanie zatrudnieniem - zatrudnienie tymczasowe pozwala na elastyczne dopasowanie wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa,
  • korzystniejsze warunki zawierania i rozwiązywania umów - umowy o pracę tymczasową są zawiera na czas określony lub na czas trwania prac, a ich rozwiązanie to max. 7 dni,
  • ograniczenie kosztów wynagrodzeń - usługa pracy tymczasowej księgowana jest jako koszt zmienny, a tym samym nie zwiększasz swoich kosztów wynagrodzeń pracowniczych,
  • ograniczenie zakresu odpowiedzialności - payroll 360 zajmuje się wszystkimi działaniami związanymi z zatrudnieniem pracownika i rozliczeniem jego czasu pracy.

Zatrudnienie zewnętrzne

Zatrudnienie zewnętrzne to usługa polegająca na zatrudnieniu w payroll 360 pracowników na zasadach kodeksowych i delegowaniu ich do świadczenia pracy - przeważnie długoterminowej u Klienta. Klient organizuje pracę świadczoną przez pracowników oddelegowanych, udziela im niezbędnych wskazówek i ma prawo wydawać im bieżące polecenia związane z procesem organizacji pracy. Pracownicy oddelegowani podlegają pracowniczemu podporządkowaniu wobec Payroll 360, który podejmuje decyzje w zakresie zatrudnienia pracowników oddelegowanych.

Zatrudnienie zewnętrzne to kompleksowa obsługa pozwalająca zoptymalizować koszty obsługi personalnej w Państwa przedsiębiorstwach. Wybierając to rozwiązanie mogą Państwo korzystać z pracy wykwalifikowanych i sprawdzonych pracowników, nie zwiększając jednocześnie liczby etatów.

Podstawowe korzyści z zastosowania zatrudnienia zewnętrznego:

  • utrzymanie stałej liczby etatów - koszt zatrudnienia zewnętrznego kwalifikowany jest jako koszt obcy, dlatego nie wpływa na wskaźnik efektywności obliczany na podstawie liczby zatrudnionych,
  • optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie,
  • usprawnienie procesów rozliczeniowych i administracyjnych - payroll 360 koordynuje wszystkie działania związane z zatrudnieniem pracownika m.in. delegacje, wynagrodzenia, badania lekarskie, terminowość rozliczeń,
  • zachowanie poufności danych osób zatrudnianych - do informacji o pracownikach zatrudnianych przez zatrudnienie zewnętrzne mają tylko specjaliści payroll 360 oraz osoby wskazane przez Klienta w jego przedsiębiorstwie.

Przypominam, iż jako legalnie działająca agencja pośrednictwa pracy posiadamy wpis do Krajowego rejestru Agencji Zatrudnienia nr 10164. 
Wszystkie swoje usługi dla osób poszukujących pracy świadczymy bezpłatnie!

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego