Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

PFRON - co mówi ustawa?

PFRON - co mówi ustawa?

PFRON - co mówi ustawa?

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to organ publiczny zajmujący się oferowaniem wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych. Jednym z głównych celów tego funduszu jest ogólna pomoc życiowa i rozwojowa dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności zajmuje się on organizowaniem indywidualnego programu rehabilitacji, zakupem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz szukaniem zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Organ ten realizuje również swoją pomoc dla młodych, fundując im kierunkowe kursy i szkolenia oraz stypendia.

Poznaj naszą ofertę

Ustawa o PFRON

PFRON istnieje na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku i jest funduszem, który gromadzi swój kapitał ze składek społecznych i jest niezależny od Organizacji Państwowych. Fundusz PFRON również jest powiększany o dotacje państwowe. Dodatkowo każdy przedsiębiorca, który zatrudnia minimum 25 osób w swojej firmie, w pełnym wymiarze czasowym jest zobowiązany odprowadzać składki (jeżeli jego indywidualny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie mieści się w 6%). Zatem każdy pracodawca, który nie spełnia tych parametrów, jest zobowiązany do uregulowania składki do 20 dnia każdego miesiąca na cele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to największe źródło pozyskiwania pieniędzy przez ten organ administracyjny.

Rejestracja i składanie wniosków PFRON

Pierwsze kroki z PFRON można rozpocząć od założenia swojego profilu na stronie internetowej https://pracodawca.e-pfron.pl, która jest przeznaczona dla pracodawców, jak i dla osób niepełnosprawnych. W celach rejestracyjnych wymagane jest uprzednie stworzenie swojego indywidualnego loginu i hasła. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów, aby pozyskać wniosek o odpowiednie dofinansowanie lub pomoc. Można również zgłosić się z wnioskiem o pomoc do realizatora programu, który jest przypisany do wybranego samorządu w danej jednostce terytorialnej. Złożone wnioski są realizowane w przeciągu 30 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Już w siódmym dniu roboczym wnioskodawca może mieć wgląd w rozpatrzenie swojego wniosku.

Data publikacji 01.07.2021

Podobne w kategorii

Tagi:

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu