PFRON, Emerytury matczyne, urlop rodzicielski, E-ZLA - lutowy przegląd newsów

{[description]} left right

PFRON, Emerytury matczyne, urlop rodzicielski, E-ZLA - lutowy przegląd newsów

PFRON, Emerytury matczyne, urlop rodzicielski, E-ZLA - lutowy przegląd newsów

PFRON – ponad 5,5 mld złotych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje przeznaczyć w 2019 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami 5,5 mld złotych. Pieniądze te są przede wszystkim przekazywane na wsparcie pracodawców oraz trafiają bezpośrednio do niepełnosprawnych. Fundusz planuje też większe wydatki na programy m.in. Aktywny Samorząd lub Absolwent, które pomagają w rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej. Według danych BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) choroba lub niepełnosprawność jest trzecią przyczyną bierności zawodowej. Wśród osób z niepełnoprawnościami stopa bezrobocia latach 2015-2018 spadła z 13 proc. do 6,2 proc. Według danych za trzeci kwartał 2018 r. współczynniki aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 30,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 28,2 proc.

https://www.prawo.pl/kadry/5-5-mld-na-wsparcie-niepelnosprawnych-pfron,378446.html

 

Emerytury matczyne – pierwsze wnioski już w ZUS

Choć program Mama 4 plus zostanie uruchomiony formalnie od 1 marca, w drugiej połowie lutego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już około 2 tysięcy wniosków. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oszacowała, że w ciągu jednego miesiąca ilość osób, które osobiście bądź telefonicznie interesowały się warunkami przyznania świadczenia oscylowała w okolicach 42 tysięcy. Średni wiek osób, które dotąd złożyły wnioski wynosi 65 lat. Jak zapewnia prezes ZUS, pracownicy, którzy będą rozpatrywać wnioski i wydawać ostateczne decyzje, zostali już przeszkoleni i zapoznani ze wszelkimi formalnościami, jakie będzie należało dopełnić, by wnioskodawca otrzymał świadczenie.

https://www.money.pl/emerytury/zus-wplynely-juz-2-tys-wnioskow-o-emerytury-matczyne-6353682503313025a.html

 

Urlop rodzicielski dla ojca dziecka

Maksymalny czas trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia się jednego dziecka wynosi 32 tygodnie. Można go odebrać do momentu ukończenia przez dziecko szóstego roku życia. Kodeks pracy dopuszcza urlop rodzicielski zarówno dla jednego rodzica, jak i dla obu wspólnie. A to rozwiązanie cieszy się w ostatnich latach coraz większą popularnością. W styczniu 2019 roku skorzystało z niego aż o 8 tysięcy mężczyzn więcej niż w tym samym okresie w roku 2018. Ojcom dzieci, oprócz urlopu rodzicielskiego, przysługuje również specjalny dwutygodniowy urlop ojcowski, który mogą wykorzystać w ciągu 2 lat od narodzin dziecka.  Urlop ten można podzielić na 2 części i skorzystać z niego w dowolnym czasie.

https://www.infor.pl/prawo/praca/pracodawca/2921280,Monitoring-poczty-elektronicznej-pracownikow-w-swietle-RODO.html

  

E-ZLA wypierają papierowe zwolnienia lekarskie

Od momentu wprowadzenia E-ZLA (1 grudnia 20189 roku) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło tylko 28 tysięcy papierowych zaświadczeń, co stanowi około 0,6 procent wszystkich zwolnień. W lutym w żadnym regionie kraju liczba wystawionych e-zwolnień nie spadła poniżej 99,87 proc. wszystkich zwolnień. Do ZUS wpływa dziennie średnio 75 tys. elektronicznych zwolnień, czyli 3125 na godzinę i 52 na minutę i prawie jedno zwolnienie na sekundę. Rekordowym dniem pod względem wystawionych e-ZLA był poniedziałek 4 lutego, kiedy to do ZUS wpłynęło ich ponad 195,5 tys. Od 1 grudnia w całej Polsce lekarze mogą wystawiać zwolnienia wyłącznie w postaci elektronicznej; papierowe są wykorzystywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie awarii prądu, braku dostępu do internetu czy podczas wizyt domowych, gdy lekarz nie ma przy sobie mobilnego sprzętu komputerowego czy smartfonu. 

https://www.prawo.pl/kadry/spada-liczba-papierowych-zwolnien-zus,375588.html

 


Data publikacji: 27.02.2019

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się